Užuojauta

Dėl dailininkės JANINOS LILI PAŠKAUSKAITĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga