Užuojauta

Nuoširdžiai užjaučiame aktorę Violetą Podolskaitę, gimines ir artimuosius dėl mylimo vyro, televizijos ir kino operatoriaus ZIGMO GRUŽINSKO mirties.

Lietuvos kinematografininkų sąjunga