Užuojauta

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojai nuoširdžiai užjaučia direktoriaus pavaduotoją mokslo reikalams Aušrą Martišiūtę-Linartienę dėl mylimos sesers mirties.