Užuojautos

Dėl dailininko VALDIMARO KALNINIO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Nuoširdžiai užjaučiame Sąjungos narį, kino režisierių Algimantą Maceiną dėl Tėvo mirties.
Lietuvos kinematografininkų sąjunga