Užuojautos

Dėl išeivijos dailininko ŽIBUNTO MIKŠIO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Dėl dailininko BRONIAUS GRUŠO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga