Užuojautos

Lietuvos kinematografininkai liūdi, netekę didžios asmenybės, žymiausio lietuvių teatro ir kino aktoriaus DONATO BANIONIO, ir užjaučia jo sūnų, kino režisierių Raimundą Banionį bei visus artimuosius ir kolegas.

Dėl poetės ALMOS KAROSAITĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame velionės gimines, draugus ir artimuosius.
Lietuvos rašytojų sąjunga

Nuoširdžiai užjaučiame docentę Birutę Meržvinskytę dėl mylimos Mamos mirties.
A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras