Užuojautos

Dėl dailininko MEDARDO ŠIMELIO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Nuoširdžiai užjaučiame dailininkę Laurą Grybkauskaitę dėl tėvelio mirties.
Lietuvos dailininkų sąjunga