Užuojautos

imBronius Mackevičius

1929 03 20 – 2013 05 10

Lietuvos rašytojų sąjungą pasiekė skaudi žinia, kad, eidamas aštuoniasdešimt penktuosius metus, mirė jos narys Bronius Mackevičius.
Bronius Mackevičius gimė 1929 m. kovo 20 d. Paąžuolės kaime (Varėnos r.). 1942–1949 m. mokėsi Vilniaus gimnazijoje. 1947–1949 m. dirbo literatūriniu darbuotoju „Komjaunimo tiesos" laikraštyje, 1953–1956 m. – „Švyturio" redakcijoje: iš pradžių literatūros darbuotoju, vėliau –­ skyriaus vedėju. 1960 m. baigė Maskvos M. Gorkio literatūros instituto aukštuosius literatūros kursus. 1961–1964 m. vadovavo „Pergalės" žurnalo (dabar „Metai") Redakcijos skyriui.
Išleido dvylika eilėraščių knygų suaugusiesiems: „Rikiuotėje" (1952), „Petys į petį" (1956), „Neramūs paukščiai" (1958), „Žygiais matuojame širdis" (1968), „Palydėk mane, vėjau" (1968), „Grįžtančios gervės" (1973), „Čia ošia pušys" (1975), „Užpustytos stotys" (1978), „Šermukšnių skonis" (1979), „Ilgesio medis" (1983), „Aguonų žydėjimas" (1990), „Ant krentančių lapų" (1999), „Šnara nendrėse vėjas" (2009); tris rinkinius vaikams: „Mano mašinos" (1962), „Mūsų kariai" (1962, 1972), „Žaliuoja eglutė" (1965).
Bronius Mackevičius apdovanotas „Tiesos", „Švyturio", „Moters", „Jaunimo gretų" redakcijų premijomis, Vidaus reikalų ministerijos premija, 1979 m. jam paskirta Stasio Šimkaus premija už dainų tekstus.
Lietuvos rašytojų sąjunga

Dėl rašytojo BRONIAUS MACKEVIČIAUS mirties nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.
Lietuvos rašytojų sąjunga