Užuojautos

Dėl Nacionalinės premijos laureatės, dailėtyrininkės NIJOLĖS LUKŠIONYTĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Dėl dailininkės ONOS RAČKAUSKIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Dėl dailininko KOSTO KATKAUS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga