Užuojautos

Mirus dailininkui Algirdui ŠAKALIUI, nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Lietuvos kinematografininkai liūdi dėl teatro ir kino aktorės Reginos Paliukaitytės mirties ir užjaučia velionės šeimą ir artimuosius.