Užuojautos

Dėl rašytojos FILOMENOS TAUNYTĖS-PAŠKONIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame velionės šeimą ir artimuosius.
Lietuvos rašytojų sąjunga

Dėl dailininko VYTAUTO ZATURSKIO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga