Vilma Mosteikienė. Moterų objektyvizavimo dilemos, arba Uždažyti eilėraštį, uždrausti paveikslą...

Dana Schutz. „Open Casket“

Alėjos
Alėjos ir gėlės
Gėlės
Gėlės ir moterys
Alėjos
Alėjos ir moterys
Alėjos ir gėlės ir moterys ir
Garbintojas

Šio eilėraščio autorius konkrečiosios poezijos korifėjus Eugenas Gomringeris 2011 m. laimėjo Berlyno Alice Salomon aukštosios mokyklos paskelbtą poezijos konkursą. Pagerbiant laureatą, jo eilėraštis „Miestas“ didelėmis raidėmis buvo išrašytas ant mokyklos pastato sienos. Po kelerių metų studentės pareiškė, kad šis eilėraštis tęsia „ne tik klasikinę patriarchalinę tradiciją, pagal kurią moterys yra tik gražios mūzos, įkvepiančios kurti vyrus menininkus, tačiau ir nemaloniai primena seksualinius priekabiavimus, kuriuos jos kasdien patiria“. Studentų atstovybė atsižvelgė į skundus, eilėraštis buvo įvertintas kaip „potencialiai seksistinis“ ir šių metų rudenį bus uždažytas. Vietoj jo ieškoma naujo kandidato. Nuostatai skelbia, kad „nebus toleruojamos seksistinės, rasistinės užuominos, diskriminacija dėl neįgalumo, išvaizdos, amžiaus, socialinės klasės ar kitų aspektų“. Pageidautina, kad eilėraštis būtų sukurtas moters arba imigranto autoriaus.

Tokia vieno eilėraščio uždažymo istorija.

Julia Pelta Feldman. Mitinė meno laisvė. Ji nėra tokia paprasta. Istorijos kaltininkas – smarkias diskusijas sukėlęs Balthuso paveikslas „Svajojanti Tereza“, kabantis Niujorko Metropoliteno muziejuje.