Kazys Bradūnas. Tebūnie

Vasario 11-ąją Kaziui Bradūnui – 100 metų

 

Pauliaus Juškos piešinys

 

Kur tu dėsi
Saulę, žemę ir vandenį? –
Sudegins, užkas, nuskandins.
Bet tu palieti
Sunarpliotą chaoso audinį,
Ir viską baisiai įskaudini,
Tardamas: Tebūnie!

Ir girdžiu,
Kaip akmenys trata,
Ir jaučiu,
Kaip įtampa virpa dvasia,
Ir matau,
Kažkas brėžia degantį ratą
Juodose
Gelmėse.

Ir pliūptelia vyzdžiuose liepsnos,
Pavirsdamos drobe žalia –
Leisk man būti šalia,
Pirmaprade Ugnie,
Kai širdis drebėdama šankiai
Tebūnie!
Tebūnie!