Pranas Visvydas. Pagiežos įkvėpta oratorija apie supjaustytą tinklą

Rugpjūčio 14 d., eidamas 96-uosius, JAV mirė poetas, kritikas, eseistas, „Literatūros ir meno“ autorius Pranas Visvydas. P. Visvydas gimė 1922 m.

Kazlų Rūdoje, 1946 m. pasitraukė į Lenkiją, 1947 m. atsidūrė Vokietijoje, 1950 m. emigravo į JAV. VU ir VDU studijavo architektūrą, filosofiją ir istoriją, Amerikoje dirbo konteinerių projektuotoju ir dizaineriu, buvo tikrai įdomi, nepaprasta asmenybė. Literatūros kritikas Virginijus Gasiliūnas yra prasitaręs: „...kas iš 90-mečių Lietuvoj beskaito poeziją, o dar ir rašo apie ją?“ Šis P. Visvydo eilėraštis niekur nespausdintas, redakcijai siųstas dar 2016 m. spalį.

Esu ilgametis San Pedro žvejys,
Pasmerktas naktibaldų šėlsmui.
Nėra pasigailėjimo! Ištvermė,
Grūdinta vėtrose ir bangose,
Tapo jiems pasityčiojimo verta.
Šiąnakt JIE supjaustė tinklą!

Su šypsniu žiūriu į sumaitotą nėrinį
Lyg tai būtų jų pačių sudarkyta oda.
Tik dėl to, kad jie tinklo neapkenčia,
Paniekos durklu subadau ir jų
Kūno tatuiruočių beskonį paišalą.
Juk tai Galderodės scenovaizdis!
Šaipaus iš jų moliūgiškų judesių,
Juokiuos, kai, paminėjus ryklį, jie
Bijo braidžioti net vilnyse. Tegul
Krečia sau išdaigas metiniame
Triukšmingame karnavale. Ir aš,
Tyčia nuėjęs, atsigulsiu aikštėj,
Tegul mato, jog tebesu dar gyvas
Pacifiko pakrančių ainis su teise
Pakviesti ir savo verslo sėbrus.
Tegul ir jie pasidžiaugia žaismu,
Teprisižiūri liaunų jūračių šokių.
Teprisiklauso stygų žvangesio.

Bet kas iš to? Prabils Homeras.
Kas iš to, Ahabai? Pridurs Melvilis.
Kas iš to? Sokratas, Lukrecijus ir kiti
Senovės žmonijos čia ir ten protai.
Kas iš to? Sušuks raganius Krėvė.

Ne jiems sušuks, bet man, tik man –
San Pedro laisvos pakrantės žvejui:
Susidėk sparčiai savo guolio mantą,
Žuvėdroms palik šėtros šiukšlyną
Ir nešdinkis! Tau ne vieta jų tarpe.
Šis pajūris yra jų ir šio pusiasalio
Žvejybos pakrantė tik jų. Įsikalk!
Jaunų šėlūnų ir undinių tarpe tau
Ne vieta. Prieglaudą susirask kitur.
Jei nedingsi, griebs tave už strėnų
Ir išmes vandenyno tritonams.

 Pranas Lapė. „Akmenys“, diptikas, 1970, 1976 . Iš parodos „Nuo realizmo iki objekto“