Tomas Venclova. „Atokvėpis užtruko neilgai...“

Tomo Venclovos eilėraščio iš knygos „Eumenidžių giraitė“ faksimilė. Iš T. Venclovos archyvo