Vincas MYKOLAITIS-Putinas. Viršūnės ir gelmės. Įvada

1. Įvada


Urvai ir bedugnės
Granito uolynus išvarstė,
O aštrios skeveldros
Viršum pro kraštus nusikarstė.
Vidurnakčio gūdis
Nei mirtinas takas keleivio nebaido:
Jei žūsi, tai žūsi kaip lašas be garso ir aido.

Bet jeigu pasieksi
Padangėj iškeltą viršūnę,
Tu būsi kaip Dievas,
Paniekintos žemės klajūne!
Tu būsi tik vienas
Tau matomos saulės ugnim suspindėjęs,
Bedugnių ir kalnų ir viso pasaulio kūrėjas.

Parpulki, keleivi,
Ir kniūpsčias per akmenis slinki,
O alpstančią širdį
Laisvėjančia aistra gaivinki.
Sukruvintom rankom
Pro aštrias atolaužas stiebkis į priekį
Ir smailą viršūnę krauju prakaituodamas sieki.


Putinas. Tarp dviejų aušrų: Fotografuotinis leidinys. – V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1992.

Sausio 6 d. 120-osios Vinco Mykolaičio-Putino gimimo metinės

ErQ. „Meilės krateriai“. 2011. Vilna, šlapias vėlimas