Tomas Venclova. Emigracijos dienoraščiai, 1978

Tomas Venclova. Ugnės Žilytės piešinys

Vasario 1 d.

„Drauge“ pagaliau ištrauka iš LKB kronikų su platesnėmis žiniomis apie Petkų ir Terlecką. Pasitvirtino tai, ką sakė [Kronidas] Liubarskis. Be to, Kronika „pripažino Helsinkio grupę de jure“.

 

Vasario 2 d.

Straipsnį išsiunčiau Ivaskui; liko dar antras slogutis.

 

Vasario 3 d.

Poilsis. Linksmas prancūzų filmas „Pardon mon affaire“.

 

Vasario 4 d.

Buñuelio filmas „Obscure Object of Desire“1. Grynai lietuviška ir „su nervu“ papasakota istorija.

 

Vasario 5 d.

Dirbu prie antrojo straipsnio.

 

Vasario 6 d.

Skambino Brodskis: jis New Yorke. Labai gyrė Bukovskį: „Netikėjau, kad Rusijoje dar yra tokių žmonių.“ Šį tą pasakė ir apie Mašą [Slonim], kuri gal teka už Bukovskio, o gal ir ne.

 

Vasario 7 d.

Straipsnis, nervinė įtampa.

 

Vasario 8 d.

Nervinė įtampa. Seniai jau taip sunkiai rašiau.

 

Vasario 9 d.

Įtampa.

 

Vasario 10 d.

Straipsnis baigtas, nors perrašinėjant dar bus taisymo.

 

Vasario 11 d.

Brodskio pasakojimas apie tai, kaip jam neseniai skambino Voznesenskis: „Net keista, kad ligi šiol nesimatėme. Juk, kalbant aukštu stiliumi, mes tik du.“ – „O žinot ką, į s...ę tą aukštą stilių.“ Voznesenskis užsigavo.

„Mano straipsnį apie Achmaduliną reikia atidžiai skaityti: tai pats nuodingiausias tekstas, kokį aš parašiau.“

 

Vasario 12 d.

Causa finita2: straipsnį ryt atiduodu.

 

Vasario 13 d.

Aušra Jurašienė paėmė interview vasario 16 proga. Šnekėjau kiek galėdamas santūriau – ir optimistiškiau.

 

Vasario 14 d.

Nuovargis, vėl „emigracinė depresija“.

 

Vasario 15 d.

Lygiai metai nuo mano atvykimo į Ameriką. Atšvenčiau su Avižieniais prancūziškame restoranėlyje.

 

Vasario 16 d.

Radęs laisvesnį protarpį, atsakinėju į užsigulėjusius laiškus.

 

Vasario 17 d.

Henrieta Vepštienė pagaliau atsiuntė mano eilių knygutę.

 

Vasario 18 d.

Laiškai, nekokia savijauta ir nuotaika. Kalbėjausi su namiškiais. Jie žino iš televizijos, kad čia neseniai būta vėtrų (globalinis kaimas!).

Marytė užprotestavo, kai Nataša [Ogaj] panoro išnešti į rūsį jos vonelę: „O kur aš maudysiu vaiką, kai pagimdysiu?“

Andrius [Cvirka], mano pusbrolis, pasirodo, ką tik buvo Meksikoje – per žingsnį nuo manęs! Ir neparašė nė žodžio, rupūžiukas.

 

Vasario 19 d.

Perskaičiau „šviežia akimi“ savo knygelką: garbės žodis, pakenčiama.

 

Vasario 20 d.

Filmas „Close Encounters“3: popartinis Bradbury.

 

Vasario 21 d.

Olgos Matich4 paskaita – nieko ypatingo.

„Draugas“ spausdina visiškai ekstremistinius ir provokacinius gabalus iš „Dievui ir Tėvynei“. Tas laikraštis man dar Lietuvoje kėlė įtarimų, o dabar aštuoniasdešimt procentų duočiau, kad jis neapsieina be KGB.

 

Vasario 22 d.

Mackaus fondas atsisakė leisti vertimų knygą. Tai nelabai malonu, nors gal ką kito sugalvosiu.

 

Vasario 23 d.

Pietavom su Gimbutiene. Moteris iš esmės paprasta, su nemaža ambicija, (...) bet, turbūt, geraširdė.

 

Vasario 24 d.

Egzaminuoju studentus. Šlykšti savijauta. Matyt, vis dėlto būsiu persitempęs bedirbdamas.

 

Vasario 25 d.

Raila organizuoja su manim „dialogą“ per radiją: liečia ir mano tėvą. Klausimą apie jį suformulavo labai atsargiai, netgi džentelmeniškai (jei būtų taip anksčiau rašęs!). Atsakau atvirai (...).

 

Vasario 26 d.

Vėl nelabai smagi žinia iš Lietuvos: paskelbta estų-latvių-lietuvių sąjunga (Eslali). Nieko gero iš to negali būti – ekstremistinis dalykas, naudingas tik KGB (...). Mane siūlo į VLIK’ą (neisiu, net jei kviestų, bet, žinoma, jie nekvies, jei turi kiek proto). Apie Eslali man išvažiuojant užsiminė Viktoras [Petkus]; Romoje kalbėjausi tuo reikalu su Kęstu Augustinu. Idėja greičiausiai Viktoro [Petkaus], nors dabar imu galvoti, kad gal ir ne. Manifestą seniai turėjome, bet drauge su Liuda [Aleksejeva] nusprendėme neskelbti. Ką gi, publikavo „Aušra“...

Visa tai kvepia lietuviškojo pogrindžio „major crackdown“5. Duok Dieve, kad taip nebūtų.

 

Vasario 27 d.

Filmas „Gauntlet“6 su Clintu Eastwoodu: bent prisižiūrėjau šaudymo.
Laikraščiuose gandas, kad rengiasi apkeisti į Vakarų politkalinius Ščaranskį ir Kuznecovą.

 

Vasario 28 d.

Daug bjauraus darbo. Depresija stip­rėja.

 

Bus daugiau

 

1 Angl. Slaptas troškimo objektas.

2 Lot. Reikalas baigtas.

3 Angl. Artimi kontaktai.

4 Amerikiečių slavistė.

5 Angl. Griežtas, esmingas triuškinimas.

6 Angl. Geležinė pirštinė.