Mindaugas KIRKA

Agnės Pakulaitės nuotrauka

 

Dylantys

Galėčiau būti atviresnis už jūrą
Pasakyti kas ir kaip banguoja many
Kodėl nemigo žvėrys nusipurtę kailį
Alsuoja į mano pagalvį

Galėčiau pasakyti kodėl
Pažinoti vardai nebeatspindi veidų
O kraštovaizdis vis labiau panašėja
Į horizontą

Galėčiau pasakyti kodėl
Užmarštis atminčiai
Artimesnė už būtį

Bet tyla
To vis tiek nesuprastų

 

2014 06 13

 

Atspindys

Vieną dieną ta pati skruzdė
Švilpaus tavo kauluose

Matysi kaip liūdnai nuvysta žolė
Dar liūdniau ją nuėda galvijai

Kaip debesys lieja sėklą
Lietaus pilnos pievos pritvinsta

Kaip į rasą iškritę rūkai
Sutveria vieną vienintelį

Lašą kuriame galima suktis
Nuo sienelės prie sienelės

Vaivorykščiuoti vien sau

 

2014 10 12

 

Tolstantiems

Irklais draskydavom ramų vandens paviršių
Kildavo raibuliai verpetai įsukdavo
Pro šalį plaukiančius ir tolstančius
Medžių šešėlius tįstančias upių žoles

Užkerėdavom srovę kad tik ji
Mus vienintelius neštų taip greitai
Laikas nutoltų – nespėtų iš paskos

Pasitikėjom vienas kito vardais
Kiek daugiau nei derėtų

Vos tik pavasarį
Ledas upėms atleisdavo
Kalbėdavom vėjams

 

2014 01 19

 

Prasilenkiant

Kol lauki progos
Žvėris nubėga tolyn
Paukštis ištiesia sparnus

Medžiai
Banaliau už tavo meiles
Ima ruduoti

Kol lauki
Nesulaukdamas
Kartoji pamėgtus žodžius

Repetuoji kiekvieną eilutę
Lyg dainą niūniuojant

Sulaukus tarsteli žodį –
Taip ir liksim neteisūs

Vienas prieš kitą
Galvas nuleidę

 

2014 12 09

 

Tuštėjimai

Šviesa
Gyslomis suteka į namus
Kiekvienam įžiebia po širdį
Plaka miestai ir gatvės pasrūva
Tiršto ūko tamsa ima bokštai alsuoti

Romiai laukia žaidimų aikštelės
Parkų suolai kerpėm aptekę
Vėjo įsuptos supynės
Tyliai šnabždas į niekur

Vengdamas skrydžio vis plaikstos
Prie sienos prikaltas plakatas

Tarytum dar girdisi
Pavėjui leidžiama muzika

 

2013 03 01

 

Nesibaigiantis

Ir tai galėtų būti jau viskas –
Minkštai paklojamos lovos
Pečiai ir skruostai
Tavo rankos

Sklidinos taurės kartojant
– Išgerk su manim mylimoji
Šįvakar tuščiausias esu

Ir tai
Galėtų būti jau viskas

Mašinų ūžesį lydinčios gatvės
Tamsūs grįžimai namo
Dar tamsesnės dienos
Rytai

Gulantis kartu
Su lupose kartojama mantra:

– Ačiū Dievui pasauly
Dar užtektinai liūdesio

Tam
Kad būtų gražu

 

2014 09 05

 

Gintaro Žilio nuotrauka