Alfredas Blaivininkas. Gaila kareivių

Gaila kareivių,
Taip labai nuoširdžiai
Vienas kitą mušančių.

Gaila kareivių,
Kada karo priežastis,
Pasivadinusi visokiais
Švyturiais, kalnapiliais,
Stumbrais, balzamais,
Su valdžios palaiminimu,
Kaip šventa karvė,
Tėvynės vardu
Liaupsinama, puošiama,
Iškilmingai laikoma
Buteliuose blizgančiom etiketėm
Net maisto parduotuvėse.

Gaila kareivių,
Kai visi tyli, patenkinti,
Vaidina patriotus,
Kaltina tik ne save.

Gaila kareivių:
Galėtų kunigai
Nors Velykų rytą
Per mišias šventas
Ir ne šventas
Vyną (velnią)
Ne gerti,
Lieti lauk,
Kad nebūtų karo.

Gaila kareivių...