Juga Mišiuginas. Aksominė banga

Poleminis straipsnis*

 

Kartais norisi išgerti, jei suprantat, apie ką kalbu. Kartais dažnai...

Aš vertėjas. Manau, kad tai teisinga ir sveikintina pozicija gyvenime, bet aš ne apie tai...

Rusai turi tokį pažyminį – „avietinis“. Tai gali būti spalva, garsas, pojūtis. „Avietinės“ gali būti vadžios, dulkės, bažnyčios varpų skambesys. Sunku toms „avietėms“ rasti lietuvišką atitikmenį, sakyčiau, artimiausias būtų „aksominis“ arba „aksominė“.

Taigi, kai išgeri pirmą šimtą gramų stipriųjų alkoholinių gėrimų, tave užlieja aksominė banga. Skrandį, krūtinę, smegenis, rankas ir kojas, akis, plaukus ir nagus. Dūšią. Aksominė šviesa plūsta iš debesų. Aksominiais balsais čiulba ulba paukščiai. Aksominė terpė apgaubia, įsivaizduoju, tarsi placenta.

Palaima...

Nėr geriau, kaip išgerti pirmą šimtą gramų iš pat ryto. Kartu su paukščiais.

Supraskite mane teisingai, aš neraginu piliečių vartoti alkoholinius gėrimus. O juo labiau iš ryto. Nes tai pavojinga. Apsvaigintas pirmosios, aksominės, bangos pražiopsosi antrą. Antroji yra geležinė. Ji pakerta aksominius sparnus ir nukala. Ji panaši į plaktuką.

Aš apie tai, kaip pabūti laimingam.

Laimė – tai trumpalaikės būsenos, kai juokiesi, kai myliesi ir kai neša pirmoji, aksominė, alkoholio banga.

Patinai – absurdiški sutvėrimai. Jie turi susinaikinimo instinktą. Tai aist­ringai trokšta sulįsti, iš kur išlindę, tai bando mirtinai nusigerti. Patelės, aksominės bangos nešamos, išsilaiko žymiai ilgiau. Gyvatės, kitaip nepasakysi... Prisimenu savo brangios draugės Kaliavauskės klyksmą per vieną jaunystės pasilinksminimą – gelbėkit, blaivėju! Ji bandė laikytis ant bangos. Ji tiesė ranką pagalbos. Ji pajuto, kad laikas pridurti. Patinai dažniausiai priduria iš anksto ir „sminga“. Neria į nebūtį, kartais visiems laikams.

Bet kitą kartą ir mums pavyksta. Nepamiršiu po vienų studentiško teatro gastrolių mūsų žygio per Kauno viešojo maitinimo įstaigas, kuriose tuo metu buvo galima išgerti „rašalo“ (taip vadinom spirituotą ir dažnai prastos kokybės vyną). Bet tą dieną aš pajutau, kas yra impresionizmas.
Nepamiršiu „pusryčių ant žolės“ Panemunės pliaže su skiestu spiritu, duona, svogūnų laiškais ir lašiniais po karštu vasaros dangumi.

Nepamiršiu „pavakarių“ šile, šilto Valerijos delno, „Baltojo gandro“ (buvo toks konjaku vadinamas moldaviškas brendis), žalių pušų viršūnių begalinėje mėlynėje, vakarėjančios saulės, ramybės visatoje ir širdyje.

Benas Alejūnas. „Bukas“, drobė, akrilas, aliejus, 160 x 120, 2014

Mes buvom susilieję su gamta. Mes –­ einantys Laisvės alėja, nešini kukliais gast­rolių čemodanais, su saule viduriuose, pilnom sielom juoko, laimės persmelkti.

Mes – pasitiesę laikraščius tarp žolynų, klegančių mauduolių apsupty, Nemunui genant savo vandenis į tolimą jūrą, tirpstant lašiniams – laimės aureolės gobė mūsų galvas.

Amžinybė glūdėjo, Valerija, tavo delne, aksominė banga ritosi per pasaulį, lietė laimingus mūsų veidus.

Impresionizmas – tai vibruojančio oro įspūdis paveiksle. Mes matėme tai natūroje. Tikslus yra pasakymas „užpilti akis“. Akis užpila auksinis fleras. Aksominė banga neša pro uosto vartus į pasakų okeaną, auksu spindinti migla virpa virš žemės ir vandenų, stebuklo nuojauta džiugina širdį. Mes guguojame kaip kūdikiai, pučiame burbulus ir leidžiame saldžią seilę, nemąstome, bet esame. Mes esame be sąmonės, nes be sąmonės – esame. Mes plaukiame kaip vandenys, mes stūksome kaip uolos, mes byrame kaip smiltys tarp Dievo pirštų.

O, palaimos begalinė akimirka, kai mus užlieja aksominė pirmojo šimto banga! Išsilaikyti, išsilaikyti, išsilaikyti...

Dabar galit mane smerkti. Nes gerdamas tu rizikuoji savo sveikata, šeimos bei valstybės gerove, nors ir remi kultūrą bei sportą. Mat Kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšas sudaro 1 % valstybės biudžeto įplaukų už alkoholinių gėrimų bei tabako pardavimą ir 10 % iš loterijų bei azartinių lošimų mokesčio. 2015 metais, pavyzdžiui, iš tabako ir alkoholio akcizų bei loterijų surinkta 6 116 000 eurų. Taigi už alkoholį ir tabaką maždaug 500 000, o konkrečiai už alkoholį turbūt apie pusę to. Atvirai sakant, mizeris. Galbūt porai kitai Operos ir baleto teatro pastatymų. Mane apniko abejonės –­ išeitų, kad mums dar gert ir gert, kad deramai paremtumėm. Varge tu mano –­ o dar ir sportas!..

 

* Šiame rašinyje panaudota citata iš J. Gimberio knygos „Meilė bei kiti fundamentalieji mokslai“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005).