Publicistika


Prieš 130 metųliepos 3 d. gimėF. Kafka Niekas, kai gerai pagalvoji, negali įkalbėti laimėti lenktynes.Šlovė, kad esi pripažintas geriausiu šalies raiteliu, ėmus groti orkestrui džiugina pernelyg smarkiai, kad kitą rytą nejaustum sąžinės graužimo.Mūsų priešininkų, gudrių ir gan įtakingų žmonių, pavydas negali mūsų neskaudinti, kai dabar po tos lygumos jojame, dviem eilėmis su siauru tarpu, o toji lyguma netrukus pasirodė mums tuščia, ir keli mūsų aplenkti raiteliai, virtę mažučiais taškeliais, i...


Užuojauta

2013-07-03 14:56:39

Dėl dailininko PETRO GUŽO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.Lietuvos dailininkų sąjunga...


Apie „Santaros-Šviesos" suvažiavimą (Alanta, birželio 21–23 d.) Šį įspūdžių žanro tekstą pradėjau rašyti nuo pernykščio analogiško savo teksto skaitymo, kurio tonas, pasirodo, griežtai pašaipus, nepaliaujamai trykšta nepasitenkinimas. Net kažkaip gėda pasidarė. Bijau, kad ir šiemet galiu panašiai parašyti. Kaip čia yra, galvoju, kas gi mane taip erzina ir kodėl vis tiek ten važiuoju?Vienintelis dalykas, kuris man „Santaroj" nepatinka (bet smarkiai), yra auksaburniškumas. Šis epitetas dviprasmiš...


Dažnai prisimenu tą arklį, paliktą ganytis ant pievelės prie pat gatvės. Važiuodama autobusu, netikėdavau savo akimis, kad Kauno centre ganosi toks gyvulys, ir pats nelabai suprantantis, kokie čia triukšmingi monst­rai, prigrūsti žmonių, vis prašvilpia pro šalį. Visai netoli stovėjo naujoji katalikų bažnyčia, architektūra primenanti sektantų, – jei pravažiuodavai apie septintą valandą, galėjai matyti, kaip jie masiškai neria pro duris, visi tuo pačiu metu, kaip mokinukai po pamokų.Pastaraisiai...


Liepos 1–5 dienomis Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centras organizuoja tarptautinę konferenciją „Vaizduotė ir nihilizmas". Joje pranešimus skaitys ne vienas žymus Lietuvos ir užsienio filosofas, tarp jų ir Richardas Kearney's – airių kilmės profesorius, pagarsėjęs savo knygomis apie vaizduotę, kontinentinę filosofiją ir religiją. Pateikiame interviu su Richardu Kearney'u santrauką, kurioje kalbama ne tik apie filosofijos, bet ir apie kai kurias šiuolaikinės visuomenės problema...


Į atminimo lentos Vydūnui atidengimo Detmolde (Vokietija) iškilmes šią gegužę važiavau su malonia kompanija –­ dauguma buvo Vydūno klubo nariai, kai kurie – šiaip prijaučiantys, o dalis – Signatarų klubo atstovai (patys Kovo 11-osios akto signatarai ir jų artimieji). Ne vienas iš šios trisdešimt kelių žmonių draugijos, šiek tiek pažinotas ar visai nepažinotas, turėjo progos atsiskleisti gražia, intriguojančia briauna. Kai kada ištikęs naujumas priversdavo susigėsti –­ ir kaip aš lig šiol nežinoj...


„Internete radote daug informacijos, bet norėtumėte konkrečiai pamatyti, kaip dirba Europos Parlamentas ir ką jis daro dėl jūsų? Kaip ir maždaug 300 000 asmenų, kasmet jūs turite galimybę su grupe arba individualiai apsilankyti Parlamento darbo vietose Strasbūre, Briuselyje ar Liuksemburge, dalyvauti plenarinėse sesijose ir susitikti su savo EP nariais" (Europos Sąjunga. ES leidinių biuras, 2012). Su grupe, kurią surinko europarlamentaro V. Landsbergio biuras ir finansavo ES (kiekvienas parla...


Užuojautos

2013-06-25 22:21:58

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mylimos Mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedros profesorę Aleksandrą Aleksandravičiūtę.Vilniaus dailės akademija Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame Naujosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoją Eugenijų Žmuidą dėl Tėvelio mirties.Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojai Lietuvos teatro sąjunga reiškia nuoširdžią užuojautą Reginai Kazlauskaitei dėl mylimo...


Kenneth Slawenski. Dž. D. Selindžeris: pakylėtas gyvenimas. Biografija. Iš anglų kalbos vertė Elena Laimutė Gylienė. – Vilnius: „Gimtasis žodis", 2013. Man bloga nuo ego, ego, ego. Nuo savo pačios ir kitų. Man bloga nuo visų, kurie kažkur veržiasi, nori nuveikti kažką nepaprasta ir panašiai.(„Franė ir Zujis", „Alma littera", 2006, p. 30) Ne retas atvejis, kai gerbėjams nusispjaut į jų garbinamųjų įsitikinimus ar pomirtinę valią. Popkultūros, popsąmonės mechanizmas įsuka savo herojus, jų pastan...


Gytis Norvilas. Migruojantis

2013-06-25 20:27:04

Žmogus – nerami būtybė – visad ieškojo patogesnio kampo, suo­lo, lovos, malonumų, skanesnio ėdesio. Ir tai jį verčia migruoti, judėti ir visaip kitaip spurdėti. Tuo, matyt, jis nesiskiria nuo daugelio žemės gyvių. Uodai migruoja, paukš­tės paukštytės, katrų čiulbančių teip ramu klausytis, šernai, utėlės, blusos, idėjos, pinigai, debesys, politikai, grafomanai iš redakcijos į redakciją ir kiti įstabūs sutvėrimai. Vasara – plynas poligonas, kuriame gali judėti kaip tinkamas, manevruoti įvairiomi...