Osip Mandelštam. Kremliaus kalnietis

1933 m. lapkritį Osipas Mandelštamas parašė antistalininę epigramą „Mes gyvenam šaly, kur beeinant keliu..." („Kremliaus kalnietis"), kurią perskaitė ar padeklamavo maždaug tuzinui draugų ir pažįstamų. Borisas Pasternakas tokį poelgį pavadino savižudybės aktu. Pats Mandelštamas suvokė, jog pasirašė sau mirties nuosprendį. Ana Achmatova savo prisiminimuose pateikia anuomet pasakytus jo žodžius: „Aš pasiruošęs mirti" („Я к смерти готов").

Tolesnė įvykių tąsa nesunkiai nuspėjama: vienas iš klausytojų poetą įskundė ir 1934 m. gegužės 14 d. poetas buvo areštuotas. Įtakingiems draugams (ypač N. Bucharinui) užtarus, jis gavo gana švelnią tais dar gana „vegetariškais" laikais bausmę: tremtį į Čerdynę (Permės krašte). Vėliau, peržiūrėjus bylą, jam buvo leista apsigyventi Voroneže. Antrasis areštas po ketverių metų baigėsi mirtimi nuo išsekimo etapiniame Vladivostoko kalėjime 1938 m. gruodžio pabaigoje. Tiksli palaidojimo vieta lig šiol nežinoma.

„Chrustaliovai, mašiną!“ (rež. Aleksejus Germanas)

Osip Mandelštam
Kremliaus kalnietis

Mes gyvenam šaly, kur beeinant keliu
Negirdėt mūsų žodžių už žingsnių kelių,
O kai pusbalsiu bandom kuždėti,
Tuoj mums primena Kremliaus kalnietį...
Tarsi kirmėlės riebūs jo pirštai stori,
O jo žodžiai lyg pūdiniai svarsčiai tikri.
Tarakoniški ūsai kvatoja
Ir čebatų aulai kad švytuoja.

Plonakakliai vadai jį apspitę gaujom,
O jis žaidžia žmonių-nežmonių paslaugom.
Kas sniaukroja, kas knerkia, kas mykia,
Tik jis vienas dudena ir mygia.
Savo įsakų virtines tarsi vinis –
Kam kirkšnin, kam kakton, kam akin kala jis.
Kas bausmė – tai puota šermeninė
Ir plati osetino krūtinė.

1933 lapkritis

Iš rusų kalbos vertė Lanis Breilis

Keletas paaiškinimų:


Tarsi kirmėlės riebūs jo pirštai stori – šį įvaizdį Mandelštamui įkvėpė girdėta istorija apie Staliną, kuris skolindamasis knygas iš poeto Demjano Bedno, tuo metu gyvenusio Kremliuje, bibliotekos, perskaitytų knygų paraštėse palikdavo riebius pirštų antspaudus.
Puota šermeninė – originale малина. Rusų žargone šis žodis turi daug konotacijų, kurių nėra lietuvių kalboje. Tai ne tik avietė, bet ir vagių landynė (ši reikšmė kildinama iš hebrajų kalbos žodžio מְלוּנָה melunah – sarginė, būdelė, nakvynės vieta), taip pat ir lengvas, malonus, šaunus gyvenimėlis.
Osetino krūtinė – pasak kai kurių šaltinių, Stalino tėvas buvo osetinas, o ne gruzinas.