Walt Whitman. Dangiškos mirties šnabždesiai

2017 m. kovo 26 d. – 125-osios Walto Whitmano mirties metinės

Dangiškos mirties šnabždesiai, jų šnaresį girdžiu,
Nakties šneka, chorai pranašų,
Žingsniai, kylantys lengvai, paslaptingi vėjai, pažeme skriejantys,
Vilnys nematytų upių, srovė per amžius tekanti,
(O gal tai ašarų klanai? Beribiai žmogaus ašarų vandenys?)
Regiu, žvelgdamas dangop, debesų didžius masyvus,
Tyliai, lėtai, gedulingai banguojančius,
Tarp jų – niūri, pritemus žvaigždė tolumoj,
Vis atsirandanti ir vėl pranykstanti.
(Gyvybės vada – iškilmingas, nemarus gimimas:
Už regimybės ribų
Prasklendžia Dvasia.)

 

Iš anglų kalbos vertė Dominykas Norkūnas

 

Aidas Bareikis. „Catskill Pond“