Publicistika

Kokią Lietuvą aš matau? Savo matymą tikrai galiu patvirtinti – man mano rega dar nekelia abejonių, tačiau ar mano matymas toks, koks turėtų būti? Ar tam matymui yra kokios taisyklės?Ne, šauktumėt, nėra tų taisyklių – mes juk demokratiškai gyvenam, jaučiam taip, kaip norim. Tačiau tai nėra tiesa. Lietuvos praeitį, kaip ir pačią Lietuvą, mes pažįstame taip, kaip vaizdą piešia poetai. Visai panašūs į tokius, kaip Maironis. Nesunku suprasti, kodėl tie jo poetiniai piešiniai tokie romantiški, verčian...


Nesu nei genija, nei Eugenija, todėl itin džiaugiuosi, kai makaulėn trinkteli koks nors išminties akmenėlis. Prieš keletą savaičių tokį meteoritą internetu sprigtelėjo viena gerbiama draugė: „Tu svaiginies žmonėmis.“ Kad ji absoliučiai teisi, supratau spalio 13 d., šeštadienio vakarą žygiuodama į vieną kultūringiausių taškų Londone – „The Serpentine gallery“ – tik todėl, kad ten sėdėjo toks 179 cm ūgio, 25 m. amžiaus veikėjas, nešiojantis 42 dydžio batus. Galerijoje prieš tai nebuvau buvus (gird...


Maironis šiemet išties atėjo į kiekvieno mūsų namus – nekalbant apie įvairius viešus renginius, skirtus 1862-aisiais lapkričio 2-ąją (naujuoju stiliumi) gimusiam Poetui, jo eilėraščių posmai dažniau nei anksčiau prabyla į mus iš televizijos ir radijo.Gal metas ir mums užeiti į prelato Maironio-Mačiulio namus, beje, kaip reta prabangius, tad ir prieškario aristokratijos dvelksmą pajusti galėsime...Pratęsdami „Literatūros ir meno“ projektą – pažintį su memorialiniais rašytojų namais – apžiūrime Ma...


Yra poezijos eilučių, kurios atsiskiria nuo visumos ir gyvena savo gyvenimą. Maironio: Užmigo žemė. Tik dangausNegęsta akys sidabrinės. Tai eilėraščio „Užmigo žemė“ pradžia, ir dėl to galima būtų manyti, kad ji įsiminta maždaug taip pat, kaip dažnai įsimename visur kur skambančių dainų pirmą posmą, nieko daugiau.Šiuo atveju visgi nemanau, kad tik šitaip.Man atrodo, kad tai vienintelis lietuviškas eilėraštis, kurio pirmieji žodžiai, jų skambėjimas, garsynas ateina iš neaprėpiamų erdvių, nenusak...


Tai tikriausiai nebūtų nutikę žmogui, reguliariai vaikštančiam į „Gaidos“ koncertus nuo pat šio festivalio pradžios spalio 19-ąją. Jis būtų turėjęs naujausią programėlę. Nebūtų nutikę ir žmogui, reguliariai vaikštančiam į koncertus Filharmonijoje – tikriausiai jis irgi būtų kokiu nors būdu sužinojęs apie programos pakeitimus. Netgi žmogui, sugalvojusiam nueiti į koncertą spontaniškai ir įsigijusiam bilietus prieš kelias dienas, taip nebūtų nutikę. Tačiau tam, kuris planuoja savo laiką ir bilietu...


Šiuolaikinės lietuvių literatūros vertėjas į anglų kalbą Jonas Zdanys gyvena JAV, pats kuria eilėraščius, Konektikuto Šventosios Širdies universitete dėsto anglų kalbą. J. Zdanys pasakoja apie vertimo malonumą, savo santykį su kūrėjais, lietuvybę Amerikoje. Susirašinėjo Deimantė Daugintytė. Gimėte ir baigėte mokslus Amerikoje. Kodėl palaikote ryšius su Lietuva, domitės lietuvių literatūra, verčiate poeziją, romanus? Palaikau ryšius su Lietuva, užtai, kad esu lietuvis. Pradėjau versti ir vertim...


...Drugeliu aš noriu išskristi ten, Kur pienėm juokias laukai, Ten, kur juokias pati jaunystė. Tu žinai, pasilikt negaliu. Aš skubu, aš skubu į tolį... Šie Violetos Palčinskaitės žodžiai, perteikdami laisvės troškimą, geresnio gyvenimo ilgesį, poetinio žodžio galią, suskambo 2012 m. spalio 15 dieną Kompozitorių namuose Vilniuje. Artimieji, bendramoksliai, bičiuliai vėl prisiminė Konstanciją Brundzaitę, jauną lietuvių muzikos kūrėją. Jauną? Vakaras surengtas jos septyniasdešimtmečio proga. T...


Diskusijos

2012-10-31 11:01:50

Ruduo    ...


Užuojautos

2012-10-31 10:57:48

Dėl dailininko VALERIJONO GALDIKO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius. Lietuvos dailininkų sąjunga Netekome iškilaus žemaičio, nusipelniusio meno veikėjo, grafiko VALERIJONO GALDIKO – menininko savo pašaukimui tarnavusio iki paskutinės minutės. Likome su tradicinę pasaulėjautą, rupų žemaitišką charakterį liudijančia ir neblėstantį talentą spinduliuojančia jo kūryba. Nuoširdžiai užjaučiame dailininko Valerijono artimuosius ir visus jo talento gerbėjus.Žemaičių dailės muziejaus ...


Su JURGA TUMASONYTE susitikome po paskaitų. Buvo jau gan vėsokas vakaras, todėl greitu žingsniu patraukėme į Kauno kavinę „A taškas“. Ten, prie karštos arbatos puodelio, kalbėjomės apie jaunosios prozininkės kūrybą, gyvenimą Kaune ir ateities planus. Kurti istorijas pradėjai jau pradinėse klasėse. Kas paskatino rašyti? Rašyti mane skatino rašymo priemonės. Būdama pradinukė gavau užrašų knygelę odiniais viršeliais. Svarsčiau, kaip man ją panaudoti. Rašyti atsiminimus –­­ ne vežimus, arba dra...


Draugai