Publicistika


RAMUNĖ ŠIRVYTĖ Savanoriavimas turi seną istoriją ir gilias tradicijas. Net iki šių dienų gajus įsitikinimas, jog savanoriška veikla užsiima tik krikščionys ar kitų religinių bendruomenių nariai. Tačiau ši praktika pasaulyje tampa vis populiaresnė. Ypač jauniems žmonėms savanorystė yra ypatinga veiklos forma. Užtenka paminėti vadinamuosius kultūros savanorius, be kurių pagalbos nevyksta nei vienas renginys. Didelė savanorių dalis rūpinasi kitais, pavyzdžiui: jaunimo linijos darbuotojai ar tie,...


„Kur balti keliai...“

2012-08-14 22:58:42

NERINGA MIKALAUSKIENĖ ...tarp žalių laukų – ataidi maestro Vaclovo Daunoro balsas kadaise specialiai jam sukurtoje Algimanto Raudonikio dainoje pagal Jono Strielkūno žodžius. Ošia ąžuolai. Kvepia liepos. Pasirodo, Žagarėje jos peržydi vėliau nei Vilniuje, iš kurio šį savaitgalį atvykau į aštuntąjį kartą rengiamą Vyšnių festivalį. „Istorijos nesuklastosi“, –­ šiemet skelbia jo devizas. Datų – tikrai ne. Žagarė savo istoriją galėtų skaičiuoti nuo 1198 metų, kai rašytiniuose šaltiniuose buvo pam...


Priešpaskutinė savaitė

2012-08-05 19:34:48

>nekasdienybėse...


VIRGINIJA CIBARAUSKĖ Dvidešimt antrą kartą Druskininkuose įvyko akademinė „Baltų lankų“ studijų savaitė, organizuojama Vilniaus universiteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos cent­ro. Per keturias dienas buvo išklausyta trylika Lietuvos ir užsienio mokslininkų pranešimų pačiomis įvairiausiomis temomis. Pranešėjams teko garbė atremti kolegų ir svečių klausimus: diskusijos buvo karštos, tačiau aktyvi polemika, nenutrūkstanti net i...


  Pabaiga. Pradžia nr. 27 Rasos Rasų kapinių steigėjai 1801 metais vargu ar galėjo įsivaizduoti kuriantys reikšmingą panteoną. Tai buvo pirmosios Vilniuje, o ir apskritai Lietuvoje, labai oficialiai įsteigtos kapinės už tuomečio miesto ribų. Dokumentų apie jų steigimą gausu ir čia jau nebereikėtų kartoti Adomo Honorijaus Kirkoro klaidingų teiginių ar korektūros klaidų pirmuosiuose vadovuose po Vilnių apie šių kapinių įsteigimą 1769 metrais. XVIII amžiaus antrojoje pusėje dar laidojo ba...


...nepaprastai suintensyvėjo lietuviškas kultūrinis gyvenimas, surengta net po keletą Mūzos Rubackytės, Lioniaus Treikausko ir Vilniaus styginių kvinteto „Intermezzo" koncertų, vyko „Poezijos pavasario" renginiai, kuriuose dalyvavo pats šių metų „Poezijos pavasario" laureatas Eugenijus Ališanka, Ženevoje viešėjo Kęstutis Kasparavičius. Šioje gausoje reikšmingumu ir platesniu užmoju išsiskiria trys kultūriniai įvykiai. Metų pra...


Trumpa kronika

2012-07-22 13:33:54

   Sankt Peterburge keturioliktąjį kartą įteikta Tarptautinė literatūrinė brolių Arkadijaus ir Boriso Strugackių premija. 2012-ųjų laureatais tapo Naumas Nimas ir Sergejus Peresleginas. N. Nimo knyga „Dieve, padaryk taip..." apdovanota nominacijoje „Grožinė literatūra", o nominacijoje „Kritika ir publicistika" apdovanotas S. Pereslegino darbas „Pavojingas Okamos mūšis". Brolių Strugackių premija, įsteigta Sankt Peterburgo „Šiuolaikinės literatūros ir knygos centro", teikiama kasmet...


„Gėlytės ir kraštovaizdžiai, anot direktoriaus, turi vieną svarbų trūkumą: visa tai nemokama. Meilė gamtai neužverčia fabrikų užsakymais. [...] Mes pratiname mases nekęsti gamtos, tačiau kartu skatiname pamėgti visas sporto atvirame ore šakas. Kaip tik tokias, kur reikia sudėtingos įrangos. Kad jie naudotųsi ne tik transportu, bet ir sportiniu inventoriumi."A. Huxley „Puikus naujasis pasaulis" Visa Europa vasaros pirmoje pusėje kariavo, gentis stojo prieš gentį, vyko įstabi medžioklė su varov...


Nesėti dykumos

0000-00-00 00:00:00

Posakis „ką pasėsi, tą ir pjausi", veikiausiai atkeliavęs iš biblinių parafrazių, kuria vis kitas formas, į tuščias žymas įrašius konkrečias reikšmes. Arvydas Šliogeris eseistikos rinktinėje „Sietuvos" (Vilnius: Mintis, 1992) perrašo nihilizmo tėvo Friedricho Nietzche'ės ištarmę: vargas tiems, kurie sėja dykumas, nes jie pjaus mirtį. Atrodo, kad dabartinę mūsų visuomenę gaubianti pesimizmo aura – neigiamas požiūris vienas į kitą, pavydas, naujovių baimė, racionalumo nepaisymas gramzdina į tamsų...