Atmintis


Pastaraisiais metais atgijęs dėmesys Vilniaus medinei architektūrai, formuojančiai nepakartojamą Žvėryno, Užupio ir kitų istorinių Lietuvos sostinės dalių peizažą, daugelio vertingų pavyzdžių gali nebeišgelbėti. Lietuvos dailės istorikų draugijai didelį nerimą kelia dabartinė pastato, esančio Vilniuje, Polocko g. Nr. 52, būklė. Šis pastatas pradėtas statyti 1876 m. pagal inžinieriaus architekto Ivano Levickio projektą. 1887-aisiais pagal inžinieriaus Aleksandro Antonovičiaus projektą namas buvo...


Klasikiniame miesto studijų veikale „The City Reader“ C. Sitte’s Pompėjus aptaria kaip išskirtinai racionalios miesto erdvės pavyzdį, kuriame susipina urbanistinis, topografinis, gamtinis elementai, ir teigia: „Kelionės prisiminimas – šviesiausių svajonių akstinas. Didingi miestai, aikštės, paminklai, kraštovaizdžiai praskrieja pro akis, ir vėl džiugina žavingi ir įspūdingi anksčiau išvysti reginiai. (...) Iš tiesų netrikdomas helėniškų pietų pakrančių lengvabūdiškumas žemutinėje Italijoje ir ki...


1639 metai, kuriais prasideda šis pasakojimas, buvo šeštieji Vladislovo IV viešpatavimo metai. Kazanovskiai, jo jaunystės bičiuliai, pataikavę jo aistroms, augę su juo nuo pat vaikystės, jam įžengus į sostą tapo už visus įtakingiausi. Visas kraštas po konvulsinių įtampų ilsėjosi sąstingio miegu. Karaliaus dvaras buvo įspūdingas, bet jam stigo linksmumo ir judrumo. Karalius ar dėl Kazanovskių įtakingumo, ar dėl disidentams pažadėtos taikos turėjo daug priešų, o Gniezno arkivyskupas dėl pastarosio...


Mūsų etninė tradicija dabartyje prasitęsia tiek, kiek sąmoningai bandome jos įlieti į modernų dabarties gyvenimą. Akivaizdu, kad galime liaudies kultūros tradicijas atnaujintais pavidalais plėtoti ženkliai daugiau, nei tai darome šiandien. Esame užlieti visokių baldų pasiūla iš visų pasaulio pusių, o mažai pastebime, kokią tikslingą, įdomią ir įvairiapusę vaikiškų baldų tradiciją turime patys sukūrę ir išpuoselėję. Bet ją mažai pažįstame, menkai vertiname, nors ji daug saugesnė, artimesnė, jauke...


Sekmadieniai prieš 80 metų

2012-10-03 21:34:52

Iš pokalbių redakcijoje:Ar skaitei Keretą? Tau, kaip feministei, turėtų patikti...Alvydas Šlepikas Jei Ivanauskaitė būtų turėjusi Parulskio talentą, būtų rašiusi kaip Keretas...Aidas Marčėnas       Anekdotas virtęs tikrenybe Per paskutinius potvynius Vokietijoj, vieno kaimo vyrukas, namus  netikėtai užliejus vandeniu, gelbėjosi savotišku būdu. Jis išsistūmė lauk pianiną ir ant jo atsisėdo, lyg ant laivo. Atplaukusios pagelbos valtys išgelbėjo jį ir pianiną. Jau sėdėdamas val...


Vilniuje, Lietuvos dailės muziejaus padalinyje – Radvilų rūmų muziejuje (Vilniaus g. 24), vasaros pradžioje atidaryta ilgalaikė paroda, kurioje pirmą kartą Lietuvos visuomenė ir svečiai iš užsienio gali susipažinti su kunigaikščių Radvilų Dubingių pilies teritorijoje atrastais unikaliausiais radiniais ir jų ekspoziciją papildančiu edukaciniu pasakojimu apie Dubingių ir Biržų kunigaikščius Radvilas. 2012 m. birželio 28 d. Lietuvos dailės muziejaus ir Kultūros paveldo akademijos sukurta ekspozicij...


Artėja svarbus Lietuvos naujosios istorijos momentas – šalies pirmininkavimas Europos Sąjungai. Žadama ir skiriama lėšų, kad užsitęsusi Žemutinės pilies Vilniuje statyba leistų šį rūmą jau 2013 m. panaudoti didžiosios institucijos darbui ir Lietuvos reprezentacijai. Kai kurių kaimynų pastangos neig­ti tūkstantmetę Lietuvą anuometinėje ir menkinti dabartinėje Europoje turės subliūkšti, tik būkim susitelkę. O aptikęs įdomybių amžinatilsį tėvo, architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio archyve (kai...


Adamas Szczucińskis (g. 1978), gydytojas iš Poznanės, išleidęs esė rinkinį „Włoskie miniatury“ („Itališkos miniatiūros“, 2008), nuolatinis literatūros žurnalo „Zeszyty Literackie“ autorius. Namų peregrinacijos Grįžtu į Veneciją kaip namo, kaip pas motiną. Atvažiavau čia pirmą kartą 1997 metais nusilenkti prie Josifo Brodskio kapo San Mikelės salos kapinėse. Nors kepino karštis, vilkėjau švarką, nes maniau, kad taip reikia, kad kitaip netinka einant lankyti. Ant poeto kapo tada stovėjo paprasta...


Anoj pily? Vaikštinėju po labai modernų dailės muziejų Taline. Per tą modernumą net sunku suvokti, ar viską jau esi apėjęs, nes kai kurie koridoriai šiek tiek primena labirinto mįsles. Kai jau atrodo, kad viską apžiūrėjau ir nusileidusi į pirmąjį aukštą lūkuriuoju savo kompanijos, dar „tebeblūdinėjančios“ po labirintus, pamatau kažkaip keistai paslėptą salę – visai šone, tolokai nuo kitų koridorių. Ne vien tik nuošalė, bet dar ir rūsys. Čia...


Lietuvos muziejų kelias

2012-08-16 14:25:50

„„Pokalbiai apie begalybę“ ir „Pasaulis pagal Vytautą Igną“ Anykščiuose NIJOLĖ TUMĖNIENĖ Vieną reikšmingiausių Lietuvos muziejų kelio Anykščiuose programos dalį sudaro dailės paro­dos –­­ dviejų tapybos galiūnų: Adomo Galdiko (1893–1969) ir Vytauto Igno (1924–2009) ir Vidos Krištolaitytės (g. 1939), ryškios asmenybės JAV lietuvių tapyboje. Jie atstovauja trims lietuvių dailininkų kartoms. Galdiko, kuris suvaidino svarbų vaidmenį XX a. 3–4 dešimtmečio lietuvių dailėje, nubrėžęs gaires grafikos...