Literatūra


Venclovas P. IŠ TAMSOS Į TAMSĄ. Romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2012. Petro Venclovo knyga „Iš tamsos į tamsą“ tituliniame puslapyje įvardyta romanu, o anotacijoje – novelių romanu. Toks leidėjų gudravimas atsirado, kaip sakoma, ne iš gero gyvenimo: jie buvo priversti patikslinti tai, ko nesuspėjo, o gal ir nenorėjo pats autorius. Anotacijoje teigiama: „Kas esmingiausia šiame trumpame šviesos blyksnyje, paženklintame nuolatinio mirties dvelksmo metafizinėje erdvėje? Ar egzistuoti, prisitaiky...


Jazukevičiūtė D. JO VARDAS SIBIRAS. Romansas. – Vilnius: Alma littera, 2013 Nedidelės apimties knygutė, pavadinta romansu. Perskaitoma vienu atokvėpiu. Kas lieka perskaičius? Pirma mintis – asociacija su Vladimiro Nabokovo romanu „Lolita“. Intrigos prasme. Pamenu, kai skaitėme „Lolitą“ prieš trisdešimt metų, dvi mano draugės numetė knygą, sakydamos, kad tokios knygos neįmanoma skaityti. Skaityti iš tiesų sunku – iš etinės, ypač motiniškos meilės atmieštos perspektyvos. Prisiverčiau perskaityti ...


Naujos knygos

2013-03-13 14:14:05

MENAS. FOTOGRAFIJA Land art = Žemės menas : [fotografijos albumas / sudarytojas Marijus Gvildys ; nuotraukos Marijaus Gvildžio, Tomo Lopatos, Rolando Vaizgėlos]. – Kaunas : Ūkininko patarėjas, 2012 (Kaunas : Arx reklama). – 123, [3] p. : iliustr. – Virš. ir nugar. aut. nurodytas klaidingai: Marijus Gvildys. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-703-33-4Ne vien grožis = More than just beauty : [moters atvaizdas LAWIN kolekcijoje : dailės albumas] / sudarytoja [ir tekstų autorė] Giedrė Jankevič...


Paulo Coelho. „Rankraštis, rastas Akroje“. Iš portugalų kalbos vertė Zigmantas Ardickas. – Vilnius: „Vaga“, 2012. Visi žinome, kad Paulo Coelho knygoms labiausiai tinka epitetai iš š raidės (pvz., „šprotą lavinančios“ ar „šielą atgaivinančios“). Jei kas nors nesutinkate, pasinaudosiu stipriausiu ginklu, kokį tik turiu savo asmeniniame argumentacijos arsenale: taip tiesiog YRA. Jo knyga šios dienos meniu patenka į kategoriją „dvasingumo tyrelė, sukramtytas maistas kūdikiams“. Šioje apžvalgoje į ...


Marčėnas A. IŠTRUPĖJUSIOS ERDVĖS. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. Poeto Aido Marčėno kūryba susidomėjau gavęs jo sparnuotą rinkinį „Angelas“. Šioji aukštesnio lygio nei fiziologiškai suprastas žmogus metafizinė būsena mane intrigavo nuo pat R. M. Rilke’s „Duino elegijų“ skaitymo, remiantis Romano Guardinio interpretacijomis. Prieš kokį ketvirtį šimtmečio Amerikoje buvo madinga spausdinti veikalus apie angelus. Knygynuose ant prekystalių švietė prašmatnių albumų viršeliai s...


Marčėnas A. IŠTRUPĖJUSIOS ERDVĖS. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. Rinkinyje „Dievų taupyklė“ sudėjęs ir pluoštą haiku, knygoje „Ištrupėjusios erdvės“ Aidas Marčėnas tęsia rytietišką temą. Rašyti haiku pastaruoju metu itin populiaru, kuriama eklektiška visuma: suskaičiuojami skiemenys, bet paties teksto mintis niekur konkrečiai neorientuota, neatstovauja nei Orientui, nei Oksidentui. A. Marčėnas šį kartą renkasi tankos žanrą. Visada, atrodo, rašęs eilėraščius arba tiesiog l...


Naujos knygos

2013-03-06 11:37:17

MENAS. FOTOGRAFIJA Dainininko likimas. Tonius : [leidinys apie dainininką Antaną Bajerčių] / Dalia Žibaitienė. – Šilutė : [D. Žibaitienė], 2012 ([Marijampolė] : "TeleSATpressa" sp.). – 67, [2] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-609-408-335-8Lietuvos roko pionieriai / Rokas Radzevičius. – Vilnius : Vaga, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 462, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-5-415-02288-5Ona Narbutienė : [muzikologės] gyvenimo preliudai / Edmundas Gedg...


Prudencija Po. Saldūs pusryčiai

2013-03-06 01:29:36

Aurelija Umbrasienė. „Apie Kotryną, jos angelą, musę Zosę ir kt.“. Iliustravo Vaiva Trilikauskaitė-Kulišauskienė. – Vilnius: „Bernardinai.lt“, 2012.Vienintelis teigiamas dalykas, kurį galėčiau pasakyti apie šią knygą, –­ kad autorės ketinimai buvo geri (ir leidėjų, be abejo). Bet kaip čia neprisiminsi patarlės, kad gerais norais pragaras grįstas. Įkyrėję literatūriniai šablonai, tiesmukas pamokslavimas ir pagal mėgėjiškos medinės drožybos taisykles išdrožti herojai bus tikra bausmė to galbūt ir ...


Sverdiolas A. KULTŪRA LIETUVIŲ FILOSOFŲ AKIRATYJE. – Vilnius: Apostrofa, 2012. Knyga monumentali – virš šešių šimtų puslapių. Storesnę savo knygų lentynoje matau tiktai Bibliją. Kaip ir Biblija, ši knyga nėra laisvalaikio skaitiniai. Su ja reikia tiesiog būti. Valstietis, žemės žmogus buvoja su medžiu, akmeniu, matomu horizontu. Todėl gali ramiai tylėti. Miesto žmogus tam tikru aspektu priklauso Vytauto Kavolio aprašytiems „nužemintiesiems“: jis yra emigrantas kita to žodžio prasme, nes irgi yr...


Kajokas D. EŽERAS IR KITI JĮ LYDINTYS ASMENYS. – Vilnius: Tyto alba, 2012. Jau susidėliojusi šios recenzijos, skirtos D. Kajoko antrajam romanui „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“, pagrindinius teiginius, kiek įdėmiau perskaičiau, kas rašyta apie pirmąjį jo romaną „Kazašas“ (2007). Atrodo, tarp jų esama daug bendrumų. Pirmiausia buvo pabrėžiama, kad D. Kajokui būdinga derinti realybę ir fikciją (dabar jau galima būtų sakyti, kad tebeveikia magiškasis realizmas); abiejų romanų siužetas praside...


Draugai