Publicistika


Nacionalinės premijos laureatas, ilgametis Valstybinio operos ir baleto teatro solistas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius Vytautas Juozapaitis 2012-ųjų pabaigoje savo biografiją paženklino ryžtingu posūkiu iš kūrybinės veiklos į politiką – kandidatavęs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų sąraše, jis tapo Seimo nariu. Virsmo, lūžio momentai, ko gero, yra palankiausi situacijai – ir tai, iš kurios ką tik išeita, ir tai, į kurią ką tik įžengta – apžvelgti ir įvertinti.S...


Pirmadienį švęsime Kovo 11-tosios sukaktį. Prisiminsime dieną, kai iš Vilniaus „miestui ir pasauliui“ buvo paskelbta apie Lietuvą, prisikeliančią po netekčių ir nevilties dešimtmečių. Paskelbta daug kam netikėta žinia, kad okupacija lietuvių tautos nepalaužė. Mums tą dieną sumišo džiaugsmas, tikėjimas, viltys, nerimas. Buvo sunku patikėti, kad Lietuva bus laisva, kad Rusija laisvės siekio neužgniauš. Šimtai tūkstančių žmonių mitinguose, demonstracijose, masinėse akcijose pasauliui įtikinamai rod...


Agharta – tai mitinis miestas tuščiavidurės Žemės centre. Siūlome pokalbį su koncertų ir leidybos organizacijos „Agharta“ nariais. Didesnioji atsakymų dalis priklauso ARMANTUI GEČIAUSKUI, geriau žinomam kaip Arma, atsakymuose į klausimus apie kritinės minties trūkumą įsiterpia jo bendražygė ILONA K., o klausimus užduoda renginių lankytojas ir muzikinio projekto „Oorchach“ autorius POVILAS VAITKEVIČIUS. Labai tikėtina, kad dalis skaitančiųjų yra girdėję „Aghartos“ pavadinimą arba bent nutuok...


Kol šie žodžiai pasieks savaitraščio skaitytoją, jis iš daug operatyvesnės internetinės žiniasklaidos bus ne tik išgirdęs skaudžią žinią apie rašytojo Mykolo Sluckio mirtį, bet ir gavęs progą prisiminti svarbiausius jo biografijos faktus, savo vaikystėje, paauglystėje, jaunystėje ir brandžiame amžiuje skaitytus jo kūrinius. Neatsitiktinai išskaičiavau žmogaus brandos etapus: tūkstančiams skaitytojų galėjo atsitikti taip, kad meninis Mykolo Sluckio žodis sutiko juos, vos pramokusius skaityti, i...


Žemaitės, Simonaitytės, Brazdžionio, Cvirkos, Petkevičaitės-Bitės, Keliuočio, Barėno, Jono Marcinkevičiaus, Širvio, Lindės-Dobilo, Paukštelio, Miškinio, Dovydėno, Ivanauskaitės, Poškos... Taip, atspėjote: ...vardo literatūrinės premijos. Perrašant iš interneto pavardes, kaip Pilypas iš kanapių iššoka logiškas klausimas: o kodėl nėra Donelaičio, Maironio, Škėmos, pagaliau Justino Marcinkevičiaus vardo premijų (tiesa, Amerikos lietuviai buvo įsisteigę Maironio)? Todėl, kad lyg ir nepadoru, trū...Kaip eksportuoti lietuvišką popmuziką? Kodėl pas mus neužauga nė viena tarptautinė žvaigždė? Ar mes nemokam groti, ar tiesiog iš principo esam niekam neįdomūs? Priešindamasis tokiems neviltingiems klausimams, Muzikos informacijos ir leidybos centras muzikos industrijos mugei MIDEM 2013, vykusiai Kanuose sausio pabaigoje, išleido dvi kompaktines plokšteles, kurių viršelyje pažymėta: „Music export. Lithuania“. Užrašas kitoje pusėje sako: „Promotion only. Not for sale“, taigi jų neįsigysite ir varg...


„Mark Fiction“ – „Masquerade“ (2013) „Perfect songs are about love or failures“ („Tobulos dainos yra apie meilę arba nesėkmes“), – dainuoja Žilvinas Sebeika, vienas liūdniausio veido riterių Lietuvos gitarų scenoje. Debiutiniame „Mark Fiction“ albume „Masquerade“ sudėta dvylika dainų, visose jų – ir meilė, ir nesėkmės, o dažniausiai abi kartu. Ar jos tobulos? „I wish that this song could be a better one“ („Norėčiau, kad ši daina būtų geresnė“), – finaline albumo eilute atsako Žilvinas. Kuklumo...


2013-ieji – Tarmių metai, o vasario 21-oji  – Tarmių diena. Skaitytojams siūlome Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vadovės prof. habil. dr. Danguolės Mikulėnienės straipsnį. Kai XIX a. antrojoje pusėje buvo imta rūpintis lietuvių kalbos išsaugojimu, stengtasi surinkti kuo daugiau medžiagos, liudijančios lietuvių kalbos senovę ir didelį jos artumą senajai indoeuropiečių prokalbei. Mažojoje Lietuvoje gyvõsios lietuvių kalbos pramokusio Prahos universite...


Alvydas ŠLEPIKAS. Kalbos jausmas

2013-02-26 17:28:18

Pradėkime šiek tiek iš tolėliau, taip sakant, nuo konteksto.Beveik nepastebėtas, kultūrinėje spaudoje nereflektuotas vienas įdomus reiškinys – Marijampolės forumas. Medžiagos iš forumo diskusijų galima rasti tik keliuose Marijampolės regiono tinklalapiuose. Koks tai renginys? Tai prieš porą metų užgimęs laisvų diskusijų klubas ar konferencija. Marijampolės forumas atsirado, kai, anot profesoriaus Raimundo Lopatos, „keli artimesni humanitarinei politologijai mokslininkai iškėlė mintį, jog pribren...