Publicistika


TRUMPA KRONIKA

2012-08-16 13:16:48

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) diplomatinėje konferencijoje Pekine birželio 26 dieną pasirašyta nauja tarptautinė sutartis dėl audiovizualinių atlikimų apsaugos –­ Pekino audiovizualinių atlikimų sutartis, kuri užpildė atlikėjų teisių tarptautinio reglamentavimo spragą, likusią nuo 1961 metų. Priėmus Romos konvenciją dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos, atlikėjų kūrybinės veiklos rezultatams audiovizualinėje srityje nebuvo suteikt...


JŪRATĖ VISOCKAITĖ Rugpjūčio mėnesį dažniausiai lieku Vilniuje – mėgstu atostogaujantį, atsipūtusį, „išėjusį iš rikiuotės“ gimtąjį miestą. Vilniečiai, gyvenimo standartų jau įpratinti atostogauti visi urmu aštuntąjį metų mėnesį, išvažiuoja kas sau –­ žinoma, prieš tai ar po to būtinai visų draugų ir pažįstamų perklausdami: o kur važiuosi, o kur buvai?.. Nagi, niekur. Namuose. Jeigu labai nori, tuos Vilniaus turistinius skruzdėlynų takus, gatves, kavinaites su tingiai burblenančiais, kramsnoja...


Paskutinė savaitė

2012-08-15 00:08:08

naturamortėje...


Knygomis (ne)surakinti

2012-08-14 23:52:55

AUGUSTAS SIREIKIS Kartais, vertinant dvidešimt pirmojo amžiaus intelektualų ir menininkų proto platumas, apima keistas nusivylimas, kad taip siaurai ši visuomenės dalis tesugeba panaudoti pačių diena iš dienos liaupsinamas knygas. Tradicijos tapo atgyvena, ir pagarbos, manau, nusipelno jaunoji karta, skaitanti daug mažiau, tačiau puošianti knygomis savo namų palanges, sienas bei kavinių lentynas, kas suteikia tam tikro jaukumo. Karta, knygą naudojanti kaip karšto kavos puodelio padėkliuką, kū...


RAMUNĖ ŠIRVYTĖ Savanoriavimas turi seną istoriją ir gilias tradicijas. Net iki šių dienų gajus įsitikinimas, jog savanoriška veikla užsiima tik krikščionys ar kitų religinių bendruomenių nariai. Tačiau ši praktika pasaulyje tampa vis populiaresnė. Ypač jauniems žmonėms savanorystė yra ypatinga veiklos forma. Užtenka paminėti vadinamuosius kultūros savanorius, be kurių pagalbos nevyksta nei vienas renginys. Didelė savanorių dalis rūpinasi kitais, pavyzdžiui: jaunimo linijos darbuotojai ar tie,...


„Kur balti keliai...“

2012-08-14 22:58:42

NERINGA MIKALAUSKIENĖ ...tarp žalių laukų – ataidi maestro Vaclovo Daunoro balsas kadaise specialiai jam sukurtoje Algimanto Raudonikio dainoje pagal Jono Strielkūno žodžius. Ošia ąžuolai. Kvepia liepos. Pasirodo, Žagarėje jos peržydi vėliau nei Vilniuje, iš kurio šį savaitgalį atvykau į aštuntąjį kartą rengiamą Vyšnių festivalį. „Istorijos nesuklastosi“, –­ šiemet skelbia jo devizas. Datų – tikrai ne. Žagarė savo istoriją galėtų skaičiuoti nuo 1198 metų, kai rašytiniuose šaltiniuose buvo pam...


Priešpaskutinė savaitė

2012-08-05 19:34:48

>nekasdienybėse...


VIRGINIJA CIBARAUSKĖ Dvidešimt antrą kartą Druskininkuose įvyko akademinė „Baltų lankų“ studijų savaitė, organizuojama Vilniaus universiteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos cent­ro. Per keturias dienas buvo išklausyta trylika Lietuvos ir užsienio mokslininkų pranešimų pačiomis įvairiausiomis temomis. Pranešėjams teko garbė atremti kolegų ir svečių klausimus: diskusijos buvo karštos, tačiau aktyvi polemika, nenutrūkstanti net i...


  Pabaiga. Pradžia nr. 27 Rasos Rasų kapinių steigėjai 1801 metais vargu ar galėjo įsivaizduoti kuriantys reikšmingą panteoną. Tai buvo pirmosios Vilniuje, o ir apskritai Lietuvoje, labai oficialiai įsteigtos kapinės už tuomečio miesto ribų. Dokumentų apie jų steigimą gausu ir čia jau nebereikėtų kartoti Adomo Honorijaus Kirkoro klaidingų teiginių ar korektūros klaidų pirmuosiuose vadovuose po Vilnių apie šių kapinių įsteigimą 1769 metrais. XVIII amžiaus antrojoje pusėje dar laidojo ba...


...nepaprastai suintensyvėjo lietuviškas kultūrinis gyvenimas, surengta net po keletą Mūzos Rubackytės, Lioniaus Treikausko ir Vilniaus styginių kvinteto „Intermezzo" koncertų, vyko „Poezijos pavasario" renginiai, kuriuose dalyvavo pats šių metų „Poezijos pavasario" laureatas Eugenijus Ališanka, Ženevoje viešėjo Kęstutis Kasparavičius. Šioje gausoje reikšmingumu ir platesniu užmoju išsiskiria trys kultūriniai įvykiai. Metų pra...