Publicistika


Lietuvos šiuolaikinio meno reprezentavimas Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje, ko gero, vienoje prestižiškiausių šiuolaikinio meno renginių, yra svarbus formuojant Lietuvos kaip demokratiškos, šiuolaikiškos valstybės įvaizdį. Būtent todėl atstovavimo Lietuvai šioje bienalėje konkursas yra ypatingai aktuali ir jautri tema. Iš tiesų, galima sakyti, kad nuo 1999 metų, kai Lietuva pradėjo dalyvauti minėtoje bienalėje, atrankos kriterijai nuolat tobulinami. Visi norėtume, kad šis procesas nesusto...


Su Rima Kasperionyte, kuri dėsto lietuvių kalbą ir literatūrą gimnazistams, kalbamės apie tautinio pilietiškumo ugdymą mokykloje, mokytojo įtaką jaunajai kartai. Pokalbį parengė Deimantė Daugintytė. Šiais metais baigei LEU lietuvių filologijos bakalaurą, nuo rudens ten pat studijuoji magistrantūroje lyginamąją lietuvių filologiją, šias studijas derini su darbu Vilniaus „Minties“ gimnazijoje. Kaip jaunai mokytojai sekasi studijuoti, ar pakanka laiko? Man atrodo, kad man sekasi. Kol kas. Keliuos...


Vidas Mačiulis – televizijos žurnalistas, Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdybos pirmininkas. Apie dalyvavimą projekte AKIM, jo ilgametę veiklą žiniasklaidoje, dabartinės žurnalistikos padėtį domėjosi Deimantė Daugintytė. Dalyvaujate projekte „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ (AKIM). Kuriose mokyklose lankėtės, kokius mokinius sutikote ir kuo jie domėjosi? Kaip vertinate jaunosios kartos pilietinį pasirengimą, jų socialinį aktyvumą? Per keturias dešimtis žurnali...


Diskusijos

2012-11-07 15:58:30

Lapkritis...


Užuojauta

2012-11-07 15:38:54

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojai nuoširdžiai užjaučia direktoriaus pavaduotoją mokslo reikalams Aušrą Martišiūtę-Linartienę dėl mylimos sesers mirties....


Kokią Lietuvą aš matau? Savo matymą tikrai galiu patvirtinti – man mano rega dar nekelia abejonių, tačiau ar mano matymas toks, koks turėtų būti? Ar tam matymui yra kokios taisyklės?Ne, šauktumėt, nėra tų taisyklių – mes juk demokratiškai gyvenam, jaučiam taip, kaip norim. Tačiau tai nėra tiesa. Lietuvos praeitį, kaip ir pačią Lietuvą, mes pažįstame taip, kaip vaizdą piešia poetai. Visai panašūs į tokius, kaip Maironis. Nesunku suprasti, kodėl tie jo poetiniai piešiniai tokie romantiški, verčian...


Nesu nei genija, nei Eugenija, todėl itin džiaugiuosi, kai makaulėn trinkteli koks nors išminties akmenėlis. Prieš keletą savaičių tokį meteoritą internetu sprigtelėjo viena gerbiama draugė: „Tu svaiginies žmonėmis.“ Kad ji absoliučiai teisi, supratau spalio 13 d., šeštadienio vakarą žygiuodama į vieną kultūringiausių taškų Londone – „The Serpentine gallery“ – tik todėl, kad ten sėdėjo toks 179 cm ūgio, 25 m. amžiaus veikėjas, nešiojantis 42 dydžio batus. Galerijoje prieš tai nebuvau buvus (gird...


Maironis šiemet išties atėjo į kiekvieno mūsų namus – nekalbant apie įvairius viešus renginius, skirtus 1862-aisiais lapkričio 2-ąją (naujuoju stiliumi) gimusiam Poetui, jo eilėraščių posmai dažniau nei anksčiau prabyla į mus iš televizijos ir radijo.Gal metas ir mums užeiti į prelato Maironio-Mačiulio namus, beje, kaip reta prabangius, tad ir prieškario aristokratijos dvelksmą pajusti galėsime...Pratęsdami „Literatūros ir meno“ projektą – pažintį su memorialiniais rašytojų namais – apžiūrime Ma...


Yra poezijos eilučių, kurios atsiskiria nuo visumos ir gyvena savo gyvenimą. Maironio: Užmigo žemė. Tik dangausNegęsta akys sidabrinės. Tai eilėraščio „Užmigo žemė“ pradžia, ir dėl to galima būtų manyti, kad ji įsiminta maždaug taip pat, kaip dažnai įsimename visur kur skambančių dainų pirmą posmą, nieko daugiau.Šiuo atveju visgi nemanau, kad tik šitaip.Man atrodo, kad tai vienintelis lietuviškas eilėraštis, kurio pirmieji žodžiai, jų skambėjimas, garsynas ateina iš neaprėpiamų erdvių, nenusak...


Tai tikriausiai nebūtų nutikę žmogui, reguliariai vaikštančiam į „Gaidos“ koncertus nuo pat šio festivalio pradžios spalio 19-ąją. Jis būtų turėjęs naujausią programėlę. Nebūtų nutikę ir žmogui, reguliariai vaikštančiam į koncertus Filharmonijoje – tikriausiai jis irgi būtų kokiu nors būdu sužinojęs apie programos pakeitimus. Netgi žmogui, sugalvojusiam nueiti į koncertą spontaniškai ir įsigijusiam bilietus prieš kelias dienas, taip nebūtų nutikę. Tačiau tam, kuris planuoja savo laiką ir bilietu...