Vienas eilėraštis


Gytis Norvilas. Vienatvės nėra

2013-07-03 12:19:47

medini grėbly mano rankose išlaužtais dantimis ko žiūri visas toks išsiviepęs pusdurni tu šukuojantis žemės nuvargusią galvą   sakai – gamtoje vienatvės nėra   sakau – nėra - - - medini grėbly atgyvena tu būtumei plastmasiniais ar bent geležiniais dantimis po šiol šypsotumeis gražiai horizontui atsilikėli tu mano rankose kurios tvirtai įsitvėrusios tavęs it turėklo paskutinio šiaudo gamtoje vienatvės nėra – sakai –...


Tiek metų – žingsniai, tolstantys gatve:draugai išeina ir nebeaplanko.Jų išėjimo lėtame ritmejaučiu aš kėslus šios tamsos už lango. Draugų namuos nebėr dainų, deja.Ir dažnas reikalus yra apleidęs.Iš seno – vien mergaitės pas Degadar taisos plunksneles žydrutėlaites. Tegu, tegu... Te baimė neatraspas jus kelių ir nepažadins šiąnakt.Mieli draugai, išduot slapta aistrajus akina – ir jūs akli gyvenat. Vienatve, tavo būdas toks ūmus!Skriestuvas tavo brėžia geležinisšaltai apie mane apskritimus,mal...


O žemės vasara, o salveRegina, naktys nesutems.Griaustiniai laistos, apie galvąPo dangų skraidant ežerams. Gražiai ne vienas išstovėjoŠalia ir laikėsi ilgai,Nupučiami mirties to vėjo...Nejau gyventi pavargai? Pro šalį vasaros merginos...Lyg ilgus plaukus jų visųLiūdėti liks užsiauginusIlga vienatvė, kur esu. Ant žemės prisiglaust per kūnusPrie kūnų stumdos žmonija.Man tavo veidas pro perkūnusYra ir tyli mirtyje. 2013 Gegužės 30 d. Jonui Juškaičiui sukako 80 metų...


(1886 –1939) 1. Tėvą menu šešiapirštį. Per drobę, įtemptą standžiai,Vesti švelniu teptuku mokė jį Brunis kantrus.Ten, kur du sfinksai iš Tebų vienas į kitą sužiūrę,Jis – su menku paltuku – bėgo per Nevą ledu.O kai į Vilnių sugrįžo, ištapė tas linksmas skurdeivaRusams ir lenkams mieste daugel šventovių puošnių. 2. Tėvą menu šešiapirštį. Tokie juk užgimsta laimingi.Ten, kur žaliuoja ežia, kriaušės nubąla kasmet,Ten, kur į Nemuną gena Vilija mėlyną vilnį,Vargšų vargšiausioj troboj šviesą išvyd...


Tautvyda Marcinkevičiūtė. SOS

2013-06-01 16:06:45

2013-ųjų Poezijos pavasario laureatė Tautvyda Marcinkevičiūtė SOS Su atkimštu alaus buteliu rankoje, kurį laikolyg komunijos žvakę.Kas atims? Sėdi ant suoliuko troleibusų sustojime. Spygauja dažnutes. Gurkšteli. RiebiaiNusikeikia. Gurkšteli. Užkabinėja praeivius. Palaikis dėmėtas žieminis paltukas. Nesuprantamos medžiagos kelnės. Moteris? Iš po klešnių kyšo purvini nesuvarstyti sportbačiai: bukanosiai Kaip veidas. O jis nepraustas lyg kaminkrėčio,Iškrėtusio ne kaminą, o šposą. Kei...


Vytautas Vilimas Skripka(1943 05 20 – 2013 05 16) prarastaslaikas regėjauištisąamžiųrašysiąspoezijąoštainegaliudaugiaunė eilutės Vytautas Vilimas Skripka. Mažoji rinktinė. – Vilnius: Homo liber, 2007....


kažkas iš miego, kažkas iš niekurtaikos pabustikai nebeaišku, smėlis ar sniegaskapus užpustė tyliai kaip žalčio nugara vėjaspilkas ledynasvaikšto pažliugęs, kol priartėjaprie pilkapyno pinasi žliugės, visos vienodospinas ir vystavyšnių žydėta ledyno soduosžydėta vyšnių  ...


Ted Hughes. Wodwo

2013-05-15 04:54:15

Kas aš? Šniukštinėdamas, vartydamas lapus,Blankią dėmę ore sekdamas iki pakrantėsĮbrendu upėn. Kas aš – perskyręsVandens veidrodinį pluoštą pažvelgęs aukštyn matauUpės vagą dugnu į viršų aiškiai mane užvožusiąKą čia veikiu, pakibęs ore? Kodėl mane šivarlė taip domina kad ištyręs slapčiausiusjos vidurius pasisavinu? Ar šie meldaipažįsta mane yra man suteikę vardą ar matėmane anksčiau, ar pritinku jų pasauly? Atrodaunesurištas su žeme neįsišaknijęs nukritęsiš niekur netyčia su niekuo nesu susietas...


Gegužės 2 dieną minime 140-ąsias J. Baltrušaičio gimimo metines Jurgis Baltrušaitis (1873–1944) GEGUŽĖS DAINA Pražydęs sodas ir šilas ūžia –Linksmoms vestuvėms puošias gegužė...Skruostai raudoni, mėlynos akys –Stebiu, kaip stiebias kaštanų žvakėsIr kaip lelijos ir baltos rožės,Saulės draugužės, žiojasi, vožias... Netaupo viešnios šilko nei drobės,Žaliais šilkeliais juosias ir gobias,Bet ant jaunoji, ant obelytėMaloniai žiedu vaišina bitą,Stiebias didingai kaip karalienė,Lyg pienu prausias, m...


Balandžio 29 d. minime K. Kavafio (1863–1933)150-ąsias gimimo ir 80-ąsias mirties metines Jei negali tvarkyt savo gyvenimo, kaip norėtum,mažų mažiausiai siek tokaip įmanydamas: kad nepažemintum joper daug su pasauliu bendraudamas. Nuskurdintum jį, visur su savim tampydamas,vailiodamas, visiems rodydamas –po draugiškus pobūvius, banketus,po kasdienę bukaprotybę – paversdamas jįsvetima sau našta. Vertė Vytautas P. Bložė Konstantinas Kavafis. Dionizo eisena. –­ Vilnius: LRS leidykla, 1998. &...


Draugai