Vienas eilėraštis


Tylos spengla

2012-08-14 22:57:12

VYTAUTAS RUBAVIČIUS Tuščias popieriaus lapas – speigiantys tyrai perskelia mirksnio mestas šešėlis iš ateities ir baudžiasi pilkos senų karių vėlės padangėj alkanos skausmo gretos tankėja smelkiasi vienos per kitą žaizdõs neteistos ir neatleistos linguoja į visas amžinybės puses...


WALLY SWIST Astridos Petraitytėsnuotrauka Jonui Zdaniui Tam sapne ji paskiria man pasimatymą katery.Vėjas plaiksto mūs plaukus, aš klausiu ją apie moteris Sėdinčias prieplaukoj ant akmenų arba stovinčiasTarp pakrantės uolų ir dainuojančias Hildegaardos Iš Bingeno polifonijas, ji atsako, kad moterysSaugo šį miestą, kad apsuka priešo laivus atgal, O draugų laiveliams parodo kelią. Tada jos klausiuApie vešlią pakrančių žolę šienaujančius vyrus, Ir...