Atmintis

Anna Piwkowska. Juodoji gulbė

2014-11-12 17:30:28

Fragmentas iš spaudai rengiamos knygos „Achmatowa, czyli Rosja" („Achmatova, tai yra Rusija") Kokia ji buvo? Trylikametė, kuri mąsto apie save, kad yra kaip Carskoje Selo tvenkinio juodoji gulbė. Juodųjų gulbių iš Italijos atgabeno carienė Jekaterina II, o Anos Gorenko vaikystės laikais jos buvo neįprastas ir retas reiškinys. Juodomis gulbėmis visi žavėjosi ne tik dėl jų grožio. Jos kėlė ir nuostabą. Svetimos ir kitokios, negu tos baltos, gerai pažįstamos ir prijaukintos. O mūsų trylikametė j...


– Ką aplankysite Pary­žiuje? – klausia lėk­tuvo salone šalia sėdinti moteris. – Kapines, – sakau ir įdėmiai stebiu jos akis. – Na, taip... Viktorą Nuarą, ar ne? Šalia jos sėdinti jauna mergina prunkšteli ir mes nutylame. Lėktuvas staiga krenta į debesis, visi krūpteli ir pabunda. Netikėtai prisimenu Césarį Vallejo: „Numirsiu aš Paryžiuj, lyjant lietui... Kaip šiandien bus tikriausiai ketvirtadienis." Lietsargį pamiršau, rytoj – ketvirtadienis... Lis – nelis, mirsiu – nemirsiu. Lėktuvas lėt...


Rašytojai, dailininkai, visuomenininkai, apie kuriuos žadu rašyti, jums bus girdėti, kai kurie net labai, rodos, žinomi. Bet pro šitą „Langą" žvelgs kiti jų veidai, mažai ar net visai nematyti. Bus tų, kurie galėjo daug ką padaryti, daug ką darė, bet nespėjo, kurie kūrė meninį lauką, bet jame nepaliko savęs, gal taip pat nespėjo, tų, kurie širdyse buvo menininkai ir poetai, tačiau tai išreiškė kitu būdu – per visuomeninę veiklą, kasdienį nedėkingą triūsą ar net ginkluotą kovą. Jie ateis iš tol...


Dailininkas, poetas Emanuelis Katilius (1926–1997) gimė Kaune. Keturiolikmetis kartu su mama, broliu ir dviem sesutėm buvo ištremtas į Altajaus kraštą. [Sovchoze dirbome įvairiausius darbus, ganėme tūkstantines avių bandas, vilkams staugiant, audroms siaučiant... Karo metai buvo itin žiaurūs. /.../ 1944 m. rudenį nuo bado išgelbėjo siuntinėliai iš Lietuvos.] 1946 m. Emanueliui pavyko ištrūkti į Novosibirską mokytis. Netikėtai gavęs pasą, grįžo į Lietuvą ir įstojo į Vilniaus dailės institutą, Gra...


Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) vardas daugeliui lietuvių pirmiausia siejasi su garsiuoju polonezu „Atsisveikinimas su tėvyne“. Po šimtmečio – Rietavas, kito giminės atstovo, Bogdano Oginskio, įsteigta muzikos mokykla, Čiurlionis... Taip, visa tai buvo, bet buvo ir gerokai daugiau! Apie tą „daugiau“ kalbamės su istorike, humanitarinių mokslų daktare RAMUNE ŠMIGELSKYTE-STUKIENE, visai neseniai išleidusia knygą „Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija“ ...


Nuotrupos atminų, pasakytų maironiečiams, minint Marcelijaus Martinaičio pirmąsias mirties metines Vilniaus universitete Donelaičio auditorijoj ir iškilmėse Jo vardu pavadinant biblioteką Raseiniuose. Erdvėja kertami miškai,Retėja artimi draugai:Lieki tik vienas prieš savePalaipsniui tampantis erdve.E. I. Negaliu susitaikyt su mintimi, kad į tradicinę maironiečių sueigą universiteto Donelaičio auditorijon jis nebeateis... Norėtųsi manyti – vėluoja, į Vanagines laiku neatvyko autobusas, pasikei...


Pranešimas, skaitytas gegužės 17 d. Druskininkuose vykusioje konferencijoje-jubilencijoje „Jaunos muzikos“ (dab. „Druskomanijos“) festivalio 30-mečiui paminėti Noriu paprasčiausiai prisiminti laikus, kai buvome jauni ir mes, ir festivaliai, ir mūsų kuriamas menas. Randantis „Jaunai muzikai" gyvenau Druskininkuose, dirbau statybos inžinieriumi ir jau buvau išleidęs du šiokio tokio atgarsio susilaukusius eilėraščių rinkinius, tad aktyviai dalyvavau „Jaunos muzikos" renginiuose. Kadangi laisvos ...


Mokslas visada turėjo įtakos kultūrai, taip pat ir mokslinei fantastikai, nes jis pats yra kultūros medžio šaka. Mokslinis pasaulėvaizdis atsispindėjo mene, literatūroje ir net teologijoje. Tai prasidėjo nuo viduramžių, kai dar vyravo graikų astronomo Klaudijaus Ptolemėjaus pasaulėvaizdis, kuriame nejudanti Žemė buvo nupiešta Saulės sistemos centre, o Mėnulis ir kitos planetos bei Saulė sukosi aplink ją apskritiminėmis orbitomis. Buvo manoma, kad toks sferinių planetų judėjimas kuria dangiškąją ...


* Mudviejų su vyru Eugenijumi Antanu Cukermanu kelias į Baldų EKB (Eksperimentinį konstravimo biurą) – visiškai atsitiktinis. Buvome bebaigią architektūros studijas KPI ir VI kurse rengėme diplominius darbus. Dabartinė Kauno Rotušė, taip pat ir Vyskupų rūmai anuomet priklausė KPI Statybos fakultetui, kuriame buvo ir architektūros specialybė. Studijų aplinka buvo puiki, dėstytojai reiklūs ir dėmesingi. Daugelis jų buvo baigę mokslus užsienyje prieškario laikais, o grižę projektavo ir statė. Ta...


Lietuvos baldų dizaino ištakos

2014-03-11 08:14:09

2013 m. pabaigoje Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras išleido gausiai iliustruotą leidinį „Lietuviškų baldų dizaino kūrėjai 1957–1990. Baldų projektavimo konstravimo biuras – profesionalios veiklos židinys". Tai – spaudai parengtas vieno iš ilgamečių Baldų projektavimo konstravimo biuro vadovų architekto Vytauto Beigos (1928–2011) iniciatyva sukomplektuotas kompiuterinis Biuro dizainerių darbų nuotraukų katalogas iš dar pasiekiamų bendradarbių asmeninių rinkinių ir jų turimos medžiagos. P...


Draugai