Literatūra


Naujos knygos

2012-09-26 16:54:22

MENAS. FOTOGRAFIJA Fryderyk Chopin : [lenkų kompozitoriaus ir pianisto] gyvenimas ir kūryba / Antoni Grudziński ; iš lenkų kalbos vertė Vyturys Jarutis. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 287, [1] p., [12] iliustr. lap. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-5-420-01693-0Neringa – Lietuvos perlas : [fotoalbumas] / Antanas Varanka ; [teksto autorius Libertas Klimka]. – Vilnius : Anvara, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 125, [1] p. : iliustr. – Gret...


Filme faras sustabdė vieną vyruką ir aš vėl prisiminiau tą keistą tipą iš greitkelio ir, atrodo, išgirdau jo balsą: kai mūsų veiksmai netenka prasmės, mes klaidžiojam beprotybėj, o juk turim gebėjimų viską įvardyti ir suteikti prasmės, bet ar visada turim noro? Vincentas Ravalecas. „Padugnės giesmė“ Kur baigiasi protas ir  kas yra beprotybė, ar ne jos vedami rašome eilėraščius, ar ne ji stumia mus atiduoti viską dėl mylimojo (-osios)? Ar ne dėl jos padugnės giesmė gali virsti Giesmių gies...


Czesławo Miłoszo Vilnius: tekstai ir fotografijos. Sudarytoja Margarita Matulytė; vertėjai Almis Grybauskas, Skirmantė Kondratienė, Tomas Venclova; dailininkas Jokūbas Jacovskis. – Vilnius: Apo­strofa, 2012. Pasirodo, įmanoma vienoje knygoje sutalpinti miesto XX amžiuje patirtus pokyčius ir atskleisti juos pasitelkus amžininkų polilogą. Bet juk ne kariuomenė išlaisvina miestą, tik žmonių savimonė – pristatydamas knygą „Czesławo Miłoszo Vilnius: tekstai ir fotografijos“ pastebėjo publicistas Pra...


Apie knygas mažiems ir jauniems Unė Kaunaitė yra jauna ir to nė kiek nesivaržo. Bent jau rašydama – tikrai ne. 2009-aisiais Unė buvo apdovanota Jaunųjų filologų konkurse už labai gerą prozą, vėliau – literatūros kritikos sekcijoje, o šiemet jau pristatė savo pirmąjį romaną „Sudie, rytojau“ (leidykla „Žara“), vertą mūsų visų – jaunų ir jau senokai nebe jaunų –­ dėmesio. Kodėl?Jauniems jis aktualus todėl, kad atras ten save. Gimnaziją, mokytojus, mokinius; uždavinius, sprendimus, pažymius; drau...


Naujos knygos

2012-09-19 17:47:19

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS Argonautika : [poema] / Apolonijas Rodietis ; iš senosios graikų kalbos vertė, straipsnį, paaiškinimus parašė ir vardų rodyklę sudarė Audronė Kudulytė-Kairienė. – Vilnius : Mintis, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 255, [1] p. : iliustr., žml. – (Europos literatūros paveldas. Antika). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-5-417-01042-2 (įr.)Gintaras Patackas : eilėraščiai. – Kaunas : Naujasis lankas : Kauno meno kūrėjų asociacija, 2012 (Kaunas : Morkūnas ...


Shakespeare W. SONETAI. Iš anglų k. vertė Tautvyda Marcinkevičiūtė. –­ Vilnius: Naujoji Romuva, 2011. Ne keli, bet visi 154 – nuo pradžios iki pabaigos. Su rimuotu pentametru. Taip, kaip originale: trys ketureiliai posmai, gale dvieilis; rimavimo būdas: abab cdcd efef gg. Dvikalbė knyga: kairėje – originalus angliškas tekstas, dešinėje – lietuviškas vertimas. Verta nurodyti, kad Williamas Shakespeare’as vartojo ankstyvąją modernią anglų kalbą, o lietuvių yra dabartinė, bendrinė literatūrinė kal...


AUDRUVĖ. Joniškio literatų klubo kūrybos almanachas. Sudarė Regina Briedytė. – Šiauliai: Lucilijus, 2012. AVytauto Antanaičio pjesėje „Dviese“ – tradicinis vyro ir moters nesusikalbėjimas. Jai reikia vaikų, jam – ne. Kambaryje su langu į sodą tvyro įtampa. Pabaiga nuspėjama – vyras visada teisus, moteris – nusiverkusi ir susitaikiusi. Tokiu vaizdeliu pradedamas 4-asis Joniškio literatų klubo „Audruvė“ kūrybos almanachas. Klubas gyvuoja jau 35-erius metus. Į almanachą pateko 36 autorių proza ir ...


Maironis. GRAŽI TU MANO: lyrika, poema. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,  2012. Pagaliau! Iš tiesų pagaliau atsirado knyga-dovana visiems literatūros mylėtojams, įvairiais renginiais, susibūrimais, dvasiniu nusiteikimu švenčiantiems 150-ąjį Maironio jubiliejų. Metų pradžioje dar buvo juntamas naujų leidinių, skirtų Poetui, stygius. Man pačiam ligi tol teko vartyti tik dulkėtus, Tarybų Sąjungoje parengtus Maironio raštus, kuriuose Dievas rašomas mažąja raide. Vien šis niuansa...


Naujos knygos

2012-09-12 11:50:53

FILOSOFIJA Raštai / Stasys Šalkauskis ; [parengė Arūnas Sverdiolas]. – Vilnius : Mintis, 1990-    . – (Iš Lietuvos filosofijos palikimo : LFP). – T. 9. – [2012] (Kaunas : Aušra). – 498, [2] p. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-5-417-01036-1 (įr.) MENAS. FOTOGRAFIJA Garso gėlės : hipiškos muzikos ir laisvų meno studijų kaleidoskopas / Lukas Devita. – Vilnius : Mintis, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 294, [2] p. : iliustr. – Santr. angl. – Tiražas [1200] egz. – ISBN 978-...


Draugai