Literatūra

Daujotytė V. LAISVOJO MĄSTYMO PROPERŠOS. – Vilnius: Tyto alba, 2012. Atsivertusi naująją V. Daujotytės knygą „Laisvojo mąstymo properšos“, tuoj pat susiduriu su tuo, ką G. Radvilavičiūtė buvo pavadinusi „teksto trauka“: pratarmėje beveik nepastebimai nuo orų prognozės Debesuota, su pragiedruliais pereinama prie literatūros, Vaižganto „Pragiedrulių“ ar S. Gedos gyvavaizdžių, Česlavo Milošo kristalizacijos, Boriso Pasternako poezijos... O nuo teksto linkstama prie žodžio, kalbos traukos: properša...


Naujos knygos

2012-10-03 21:44:40

MENAS. FOTOGRAFIJA Sapiegų rūmai Antakalnyje / Rūta Janonienė, Evaldas Purlys ; [vertėja į lenkų kalbą Beata Piasecka, vertėjas į anglų kalbą Ramūnas Kondratas] ; Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilniaus dailės akademija. – Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 239, [1] p. : iliustr., faks., portr. – (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos ; t. 13). – Dalis gretut. t...


Prudencija Po. Knygų pusryčiai

2012-10-03 21:09:09

Clive Staples Lewis. „Paskutinis mūšis“. 7-oji „Narnijos kronikų“ ciklo knyga. Iš anglų kalbos vertė Aurelija Jucytė. – Vilnius: „Alma littera“, 2012. Galima pagalvoti, kad man, senai pelei, galvoje pasimaišė – surijusi tiek filosofijos ir populiariųjų romanų, nesitvėriau savam kaily, laukdama pasirodant šios vaikiškos knygos. Bet kaipgi nelauksi – juk joje tiek pagarbos rodoma mūsų senai ir kilmingai giminei. Vienas iš „Narnijos kronikų“ veikėjų – ne kas kitas, kaip garsusis pelėnas Ripičipas,...


Keret E. ILGINTIS KISINDŽERIO. Apsakymai. Iš hebrajų k. vertė Olga Lempertaitė. – Vilnius: Baltos lankos, 2012. „Atlikdamas privalomą karo prievolę Izraelyje Etgaras Keretas skaito „Skerdyklą Nr. 5“ ir jaučiasi jos išlaisvintas. „Anksčiau maniau, kad sakydamas, jog kažkas yra neteisinga, privalau ir pasakyti, kaip tai ištaisyti. Bet iš Kurto Voneguto išmokau, kad galima rašyti istorijas, teigiančias, kad taip, galbūt aš ir neturiu sprendimo, tačiau tai yra netesinga. To pakanka.“1Etgaras Kereta...


Flick R. PASKUTINIS TRAUKINYS. Romanas. – Vilnius: Alma littera, 2012. Roko Flicko istorinį romaną „Paskutinis traukinys“ be jokių abejonių galima dėti į šviečiamosios, populiarinamosios literatūros lentyną –­ čia kalbama apie keblią Rytų Prūsijos situaciją Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais. Pramaišiui plėtojamos dvi siužeto linijos, kurias skiria nemažas laiko tarpas. Pradedama nuo 1975-ųjų, kai pagrindinis veikėjas architektas Valteris Toleikis atvyksta į Sovietų Sąjungą ir pasinaudoj...


Rytų Prūsija, Mažoji Lietuva, Kaliningradas, Karaliaučius – šiam daugybę vardų ir šeimininkų turėjusiam regionui skirta neseniai leidyklos „Alma littera“ išleista vokiečių kilmės Lietuvos rašytojo Roko Flicko knyga „Paskutinis traukinys“. Apie tai, kaip gimė ši knyga, kokiam skaitytojui ji skirta ir kiek knygoje autentikos, romano autorių ROKĄ FLICKĄ kalbina MĖTA KAVALIAUSKYTĖ. Kaip kilo sumanymas parašyti knygą „Paskutinis traukinys“?Prasidėjus tautiniam atgimimui man teko stovėti Lietuvos vok...Naujos knygos

2012-09-26 16:54:22

MENAS. FOTOGRAFIJA Fryderyk Chopin : [lenkų kompozitoriaus ir pianisto] gyvenimas ir kūryba / Antoni Grudziński ; iš lenkų kalbos vertė Vyturys Jarutis. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 287, [1] p., [12] iliustr. lap. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-5-420-01693-0Neringa – Lietuvos perlas : [fotoalbumas] / Antanas Varanka ; [teksto autorius Libertas Klimka]. – Vilnius : Anvara, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 125, [1] p. : iliustr. – Gret...


Filme faras sustabdė vieną vyruką ir aš vėl prisiminiau tą keistą tipą iš greitkelio ir, atrodo, išgirdau jo balsą: kai mūsų veiksmai netenka prasmės, mes klaidžiojam beprotybėj, o juk turim gebėjimų viską įvardyti ir suteikti prasmės, bet ar visada turim noro? Vincentas Ravalecas. „Padugnės giesmė“ Kur baigiasi protas ir  kas yra beprotybė, ar ne jos vedami rašome eilėraščius, ar ne ji stumia mus atiduoti viską dėl mylimojo (-osios)? Ar ne dėl jos padugnės giesmė gali virsti Giesmių gies...


Czesławo Miłoszo Vilnius: tekstai ir fotografijos. Sudarytoja Margarita Matulytė; vertėjai Almis Grybauskas, Skirmantė Kondratienė, Tomas Venclova; dailininkas Jokūbas Jacovskis. – Vilnius: Apo­strofa, 2012. Pasirodo, įmanoma vienoje knygoje sutalpinti miesto XX amžiuje patirtus pokyčius ir atskleisti juos pasitelkus amžininkų polilogą. Bet juk ne kariuomenė išlaisvina miestą, tik žmonių savimonė – pristatydamas knygą „Czesławo Miłoszo Vilnius: tekstai ir fotografijos“ pastebėjo publicistas Pra...


Draugai