Literatūra


Flick R. PASKUTINIS TRAUKINYS. Romanas. – Vilnius: Alma littera, 2012. Roko Flicko istorinį romaną „Paskutinis traukinys“ be jokių abejonių galima dėti į šviečiamosios, populiarinamosios literatūros lentyną –­ čia kalbama apie keblią Rytų Prūsijos situaciją Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais. Pramaišiui plėtojamos dvi siužeto linijos, kurias skiria nemažas laiko tarpas. Pradedama nuo 1975-ųjų, kai pagrindinis veikėjas architektas Valteris Toleikis atvyksta į Sovietų Sąjungą ir pasinaudoj...


Rytų Prūsija, Mažoji Lietuva, Kaliningradas, Karaliaučius – šiam daugybę vardų ir šeimininkų turėjusiam regionui skirta neseniai leidyklos „Alma littera“ išleista vokiečių kilmės Lietuvos rašytojo Roko Flicko knyga „Paskutinis traukinys“. Apie tai, kaip gimė ši knyga, kokiam skaitytojui ji skirta ir kiek knygoje autentikos, romano autorių ROKĄ FLICKĄ kalbina MĖTA KAVALIAUSKYTĖ. Kaip kilo sumanymas parašyti knygą „Paskutinis traukinys“?Prasidėjus tautiniam atgimimui man teko stovėti Lietuvos vok...Naujos knygos

2012-09-26 16:54:22

MENAS. FOTOGRAFIJA Fryderyk Chopin : [lenkų kompozitoriaus ir pianisto] gyvenimas ir kūryba / Antoni Grudziński ; iš lenkų kalbos vertė Vyturys Jarutis. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 287, [1] p., [12] iliustr. lap. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-5-420-01693-0Neringa – Lietuvos perlas : [fotoalbumas] / Antanas Varanka ; [teksto autorius Libertas Klimka]. – Vilnius : Anvara, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 125, [1] p. : iliustr. – Gret...


Filme faras sustabdė vieną vyruką ir aš vėl prisiminiau tą keistą tipą iš greitkelio ir, atrodo, išgirdau jo balsą: kai mūsų veiksmai netenka prasmės, mes klaidžiojam beprotybėj, o juk turim gebėjimų viską įvardyti ir suteikti prasmės, bet ar visada turim noro? Vincentas Ravalecas. „Padugnės giesmė“ Kur baigiasi protas ir  kas yra beprotybė, ar ne jos vedami rašome eilėraščius, ar ne ji stumia mus atiduoti viską dėl mylimojo (-osios)? Ar ne dėl jos padugnės giesmė gali virsti Giesmių gies...


Czesławo Miłoszo Vilnius: tekstai ir fotografijos. Sudarytoja Margarita Matulytė; vertėjai Almis Grybauskas, Skirmantė Kondratienė, Tomas Venclova; dailininkas Jokūbas Jacovskis. – Vilnius: Apo­strofa, 2012. Pasirodo, įmanoma vienoje knygoje sutalpinti miesto XX amžiuje patirtus pokyčius ir atskleisti juos pasitelkus amžininkų polilogą. Bet juk ne kariuomenė išlaisvina miestą, tik žmonių savimonė – pristatydamas knygą „Czesławo Miłoszo Vilnius: tekstai ir fotografijos“ pastebėjo publicistas Pra...


Apie knygas mažiems ir jauniems Unė Kaunaitė yra jauna ir to nė kiek nesivaržo. Bent jau rašydama – tikrai ne. 2009-aisiais Unė buvo apdovanota Jaunųjų filologų konkurse už labai gerą prozą, vėliau – literatūros kritikos sekcijoje, o šiemet jau pristatė savo pirmąjį romaną „Sudie, rytojau“ (leidykla „Žara“), vertą mūsų visų – jaunų ir jau senokai nebe jaunų –­ dėmesio. Kodėl?Jauniems jis aktualus todėl, kad atras ten save. Gimnaziją, mokytojus, mokinius; uždavinius, sprendimus, pažymius; drau...


Naujos knygos

2012-09-19 17:47:19

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS Argonautika : [poema] / Apolonijas Rodietis ; iš senosios graikų kalbos vertė, straipsnį, paaiškinimus parašė ir vardų rodyklę sudarė Audronė Kudulytė-Kairienė. – Vilnius : Mintis, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 255, [1] p. : iliustr., žml. – (Europos literatūros paveldas. Antika). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-5-417-01042-2 (įr.)Gintaras Patackas : eilėraščiai. – Kaunas : Naujasis lankas : Kauno meno kūrėjų asociacija, 2012 (Kaunas : Morkūnas ...


Shakespeare W. SONETAI. Iš anglų k. vertė Tautvyda Marcinkevičiūtė. –­ Vilnius: Naujoji Romuva, 2011. Ne keli, bet visi 154 – nuo pradžios iki pabaigos. Su rimuotu pentametru. Taip, kaip originale: trys ketureiliai posmai, gale dvieilis; rimavimo būdas: abab cdcd efef gg. Dvikalbė knyga: kairėje – originalus angliškas tekstas, dešinėje – lietuviškas vertimas. Verta nurodyti, kad Williamas Shakespeare’as vartojo ankstyvąją modernią anglų kalbą, o lietuvių yra dabartinė, bendrinė literatūrinė kal...


AUDRUVĖ. Joniškio literatų klubo kūrybos almanachas. Sudarė Regina Briedytė. – Šiauliai: Lucilijus, 2012. AVytauto Antanaičio pjesėje „Dviese“ – tradicinis vyro ir moters nesusikalbėjimas. Jai reikia vaikų, jam – ne. Kambaryje su langu į sodą tvyro įtampa. Pabaiga nuspėjama – vyras visada teisus, moteris – nusiverkusi ir susitaikiusi. Tokiu vaizdeliu pradedamas 4-asis Joniškio literatų klubo „Audruvė“ kūrybos almanachas. Klubas gyvuoja jau 35-erius metus. Į almanachą pateko 36 autorių proza ir ...


Draugai