Literatūra


Braziūnas V. FONTES AMORIS. Eilėraščiai. –  Vilnius: Petro ofsetas, 2012. Pirmiausia –­ nemėgstu neįskaitomos poezijos. Net jei pati knyga atrodo skoningai (dailininkės Ulos Šimulynaitės nuopelnas). Net jei šriftas būtų parinktas pagal autoriaus koncepciją –­ rašyti „iš skruzdėlių gyvenimo“, – ieškoti lupos, kad ištyrinėtum šį raidžių ir idėjų skruzdėlyną, nesinori. Dabar skaitytojas priverstas įtempti regos ir mąstymo padargus, kad galėtų pasinerti į tirštą lyrinį Vlado Braziūno kūrybos p...


Naujos knygos

2012-11-16 05:22:45

MENAS. FOTOGRAFIJA Algimantas Masiulis: siela po teutonų riterio šarvais : [aktoriaus prisiminimai, pokalbiai, laiškai / sudarė, kalbėjosi ir užrašė Elvyra Markevičiūtė]. – [Kaunas] : Kauno valstybinis dramos teatras, [2012] ([Kaunas] : Kopa). – 180 p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-95247-1-9 : [27 Lt 66 ct]Klaido Navicko popieriaus karpiniai = Klaidas Navickas paper cuttings : senieji lietuvių dievai, dievybės ir mitinės būtybės / [sudarytojas ir karpinių autorius ...


Gediminas KUKTA. I love Maironis

2012-11-14 16:55:05

„Maironis!“ – šūkteli poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas balandžio septynioliktosios dienoraščio įraše prieš dvidešimt devynerius metus. Paskui pratęsia: „Visi esame gimę jo ženkle ir šešėlyje, jo žodyje...“ Šia Niliūno euforija prasideda Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto naujai išleisti Maironio „Pavasario balsai“. Ir tikrai – nesvarbu, ar mokykloje kalei atmintinai „Trakų pilį“ raiškiojo skaitymo konkursui, ar šratinuku raitei ačkarikui poetui ūsus literatūros vadovėlyje – Maironis tavo ...


Dvyliktosios Tautvydos Marcinkevičiūtės knygos „Grei­taeigis Laiko liftas“ viršelis – aliuzija į kurią nors judrią Kauno gatvę, miesto, kurio svarbiausias poetinis talismanas – Gintaras Patackas. Tačiau autorės vyras knygos puslapiuose akivaizdžiai neišnyra, ir ji gali nevaržomai bandyti savo greitį ir techniką. T. Marcinkevičiūtė ir toliau aktyviai stebi, kas vyksta šalies gyvenime, neužsisklendžia nuo socialinių problemų. Ji linkusi kurti portretą, platų situacijos vaizdą, netikėtai nukrypstan...


Marcinkevičiūtė T. GREITAEIGIS LAIKO LIFTAS. Eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.   Naujo tūkstantmečio triukšmas ir skubà jau senokai priimti kasdienybės ir savitai reabilituoti: greitaeigis laiko liftas kursuoja sklandžiai ir tik aukštyn – laiku neįšo­kęs, liksi kasdienos užribyje ir veltui mėginsi sugauti pamestą ritmą. Kita vertus, tas ritmas kiekvienam savas, skaidantis buvimą į ilgesnius ir trumpesnius taktus, pasikartojančius visur –­ stotelėmis pada...


Naujos knygos

2012-11-07 15:35:14

MENAS. FOTOGRAFIJA Adasa Skliutauskaitė : [grafikės kūrybos albumas / sudarytojos Jurgita Ludavičienė, Danutė Zovienė ; teksto autorė Jurgita Ludavičienė]. – [Vilnius] : Artseria, [2012] ([Vilnius] : Petro ofsetas). – 135, [1] p. : iliustr. – (Lietuvos dailė = Lithuanian art : XX-XXI a. sandūra). – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Santr. angl. – Tiražas 700 egz. – ISBN 978-9986-716-85-3 (įr.)Pasaulis pagal Barą : [avangardinio kino kūrėjo, režisieriaus, aktoriaus, vokalisto Artūro Baryso...Skaityti baigiau ankstyvą rytą. Kaip ir dera – švito, lynojo, ar šuva, ar ruduo prabudęs tingiai suamsėdavo. Tik Dievui, rašytojau, ir dėkok už tokį kontekstą – kaip knyga gali nepatikti, jei skaitai ją šitaip rudenėjant. Nusliūkinau į dušą tebemąstydama, kas pirmiau: Dievas sukūrė knygą ar knyga Dievą. Donaldas Kajokas. „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“. – Vilnius: „Tyto alba“, 2012.Donaldas Kajokas. „Kur­čiam asiliukui“. –­ Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011. O Donaldą Kaj...


Kajokas D. EŽERAS IR KITI JĮ LYDINTYS ASMENYS: Romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2012. Dvare prie ežero svečiuojasi vyriškis Gabrielius Aušautas (pavardės užuomina į sūduvių dievą), siekdamas atgauti dvasios pusiausvyrą po brolio mirties, nes jaučiasi dėl jos kaltas. Su gražia dvaro šeimininke, grafų palikuone Auguste Em praleidęs savaitę intelektualių pokalbių ir malonių pasivaikščiojimų, patenka neįtikėtinų įvykių sūkurin, ypač paveldėjęs dvarą po jos žūties. Ima aiškėti įvairios šią energetiška...


Įžanga su klausimais Galimybė ištarti: ir neaktualus Maironis lieka Maironis, mūsų poezijos, mūsų kultūrinio pasaulėvaizdžio status quo. Maironis – pamatai, pamatinė figūra. Klausimas, kaip tokia figūra turi veikti mokykloje, apskritai auditorijoje. Mokykloje bandome išskirti epochą reprezentuojančias figūras, bet kuo asmenybė gilesnė, šakotesnė, tuo reprezentacija problemiškesnė. Problemiškas ir Maironis, problemiškas nes keliabalsis. Nuoseklus krikščionis, bet ir „Rigvedos“ vertėjas, kuriam s...


Draugai