Literatūra


Jazukevičiūtė D. JO VARDAS SIBIRAS. Romansas. – Vilnius: Alma littera, 2013 Nedidelės apimties knygutė, pavadinta romansu. Perskaitoma vienu atokvėpiu. Kas lieka perskaičius? Pirma mintis – asociacija su Vladimiro Nabokovo romanu „Lolita“. Intrigos prasme. Pamenu, kai skaitėme „Lolitą“ prieš trisdešimt metų, dvi mano draugės numetė knygą, sakydamos, kad tokios knygos neįmanoma skaityti. Skaityti iš tiesų sunku – iš etinės, ypač motiniškos meilės atmieštos perspektyvos. Prisiverčiau perskaityti...


Paulo Coelho. „Rankraštis, rastas Akroje“. Iš portugalų kalbos vertė Zigmantas Ardickas. – Vilnius: „Vaga“, 2012. Visi žinome, kad Paulo Coelho knygoms labiausiai tinka epitetai iš š raidės (pvz., „šprotą lavinančios“ ar „šielą atgaivinančios“). Jei kas nors nesutinkate, pasinaudosiu stipriausiu ginklu, kokį tik turiu savo asmeniniame argumentacijos arsenale: taip tiesiog YRA. Jo knyga šios dienos meniu patenka į kategoriją „dvasingumo tyrelė, sukramtytas maistas kūdikiams“. Šioje apžvalgoje į...


Marčėnas A. IŠTRUPĖJUSIOS ERDVĖS. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. Poeto Aido Marčėno kūryba susidomėjau gavęs jo sparnuotą rinkinį „Angelas“. Šioji aukštesnio lygio nei fiziologiškai suprastas žmogus metafizinė būsena mane intrigavo nuo pat R. M. Rilke’s „Duino elegijų“ skaitymo, remiantis Romano Guardinio interpretacijomis. Prieš kokį ketvirtį šimtmečio Amerikoje buvo madinga spausdinti veikalus apie angelus. Knygynuose ant prekystalių švietė prašmatnių albumų viršeliai s...


Marčėnas A. IŠTRUPĖJUSIOS ERDVĖS. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. Rinkinyje „Dievų taupyklė“ sudėjęs ir pluoštą haiku, knygoje „Ištrupėjusios erdvės“ Aidas Marčėnas tęsia rytietišką temą. Rašyti haiku pastaruoju metu itin populiaru, kuriama eklektiška visuma: suskaičiuojami skiemenys, bet paties teksto mintis niekur konkrečiai neorientuota, neatstovauja nei Orientui, nei Oksidentui. A. Marčėnas šį kartą renkasi tankos žanrą. Visada, atrodo, rašęs eilėraščius arba tiesiog l...


Prudencija Po. Saldūs pusryčiai

2013-03-06 01:29:36

Aurelija Umbrasienė. „Apie Kotryną, jos angelą, musę Zosę ir kt.“. Iliustravo Vaiva Trilikauskaitė-Kulišauskienė. – Vilnius: „Bernardinai.lt“, 2012.Vienintelis teigiamas dalykas, kurį galėčiau pasakyti apie šią knygą, –­ kad autorės ketinimai buvo geri (ir leidėjų, be abejo). Bet kaip čia neprisiminsi patarlės, kad gerais norais pragaras grįstas. Įkyrėję literatūriniai šablonai, tiesmukas pamokslavimas ir pagal mėgėjiškos medinės drožybos taisykles išdrožti herojai bus tikra bausmė to galbūt ir...


Sverdiolas A. KULTŪRA LIETUVIŲ FILOSOFŲ AKIRATYJE. – Vilnius: Apostrofa, 2012. Knyga monumentali – virš šešių šimtų puslapių. Storesnę savo knygų lentynoje matau tiktai Bibliją. Kaip ir Biblija, ši knyga nėra laisvalaikio skaitiniai. Su ja reikia tiesiog būti. Valstietis, žemės žmogus buvoja su medžiu, akmeniu, matomu horizontu. Todėl gali ramiai tylėti. Miesto žmogus tam tikru aspektu priklauso Vytauto Kavolio aprašytiems „nužemintiesiems“: jis yra emigrantas kita to žodžio prasme, nes irgi yr...


Kajokas D. EŽERAS IR KITI JĮ LYDINTYS ASMENYS. – Vilnius: Tyto alba, 2012. Jau susidėliojusi šios recenzijos, skirtos D. Kajoko antrajam romanui „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“, pagrindinius teiginius, kiek įdėmiau perskaičiau, kas rašyta apie pirmąjį jo romaną „Kazašas“ (2007). Atrodo, tarp jų esama daug bendrumų. Pirmiausia buvo pabrėžiama, kad D. Kajokui būdinga derinti realybę ir fikciją (dabar jau galima būtų sakyti, kad tebeveikia magiškasis realizmas); abiejų romanų siužetas praside...


Emilija Visockaitė. Kukutynėje

2013-03-06 00:28:58

Praėjusį savaitgalį dramatiškiau nei įprastai graužė klausimai: kodėl aš čia? kokia viso to prasmė? ar tai teikia kokį džiaugsmą, ar vien tik kančią? Yra dalykų, kuriuos darome iš inercijos, iš ilgesio to, ko greičiausiai niekad ir nebus, iš užsispyrimo, iš keisto įsipareigojimo sau, o gal net gimtos šalies kultūrai ar dar kam nors, kam visiškai vienodai.Lengva nemėgti Knygų mugės. Tad aš štai maištauju ir stengiuosi ją mėgti. Ne viena aš čia tokia – panašiai neaiškūs tiks­lai privertė visą sava...


Į šiemetės Knygų mugės temą – paauglių ir jaunimo literatūra – sureagavau paaugliškai, t. y. maištaudama. Rinkausi priešingą žvelgimo kryptį – ne į ateitį, šiandienos dinamiką ir globalumą, jaunatvišką greitį, bet – atgalios, ir į spėtą patirti vakardieną, ir į tik legendomis ar traktatų puslapiais bylojančią tolimą praeitį. I. Ne tik Knygos festivalis Vos prasidėjus Knygų mugei, suvokiau taip simboliškai gavusi dvi galimybes – bambėti arba džiaugtis. Susiplanavusi šią knygų šventę pačią pirmą...


Margaret Atwood. „Tar­naitės pasakojimas“. Iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina Chijenienė. – Vilnius: „Baltos lankos“, 2012. Pirmame kurse viena literatūros dėstytoja sakė: „Ką ten rasi toje Kanadoje? Medkirčius ir grizlius? Pasirodo, ne tik“, ir papasakojo mums apie kanadiečių rašytoją Margaret Atwood. Tuomet pasičiupusi „Oriksę ir griežlį“ (lietuviškai išleistą 2004 m.) sukrimtau pasigardžiuodama.Švelniai sau vardiju kaip kokius naminius augintinius: Zamiatinas ir žmonės-numeriai, vienoje pir...