Literatūra


Laurynas Katkus. Apie Tai

2013-02-26 18:14:42

Yra tokia Lietuvos radijo klausytojų kategorija, kuri paskambina į studiją ir nesvarbu, apie ką šnekama, pasisako taip – žinoma, atominė energetika (Eurovizija, sanglaudos fondas etc.) yra svarbu, bet mūsų pensijos per mažos! Jaučiu simpatiją šiems žmonėms, nes beveik viskas, ką paskutiniu metu rašau žiniasklaidoj, sukasi apie vieną temą –­ kultūrinę spaudą ir kultūros kritiką. Taigi: postkapitalistiniai antišovinizmai yra labai svarbu – bet pakalbėkime apie kritiką. Prieš savaitę „Bernardinuose...


Kultūrinės spaudos apžvalga 2013-ųjų sausio mėnesio kultūrinės spaudos apžvalgą (prozos ir poezijos), matyt, dera pradėti nuo Dainiaus Vanago novelės „Skaitymuose“ („Literatūra ir menas“), drauge pašiepiant ir tą procesą, kurį šių eilučių autorius privalėjo atlikti, kad būtų sukurtos prielaidos atsirasti šiam tekstui. Jaunasis autorius aprašo iškalbią situaciją – permanentinius literatūros skaitymus, iš kurių išeiti klausytojai gali tik patys tapę skaitovais. Gal ir nelabai originalioje, bet įt...


Parulskis S. TAMSA IR PARTNERIAI. – Vilnius: Alma littera, 2012. Nesu Normano Finkelsteino ir jo kontroversiškos knygos „Holokausto industrija: kaip išnaudojama žydų kančia“ gerbėjas, labiausiai dėl tulžingo jos tono ir visuotinio sąmokslo teorijų. Vis dėlto po knygos pasirodymo 2000-aisiais (lietuviškas vertimas išėjo 2004 m.), po visų kilusių polemikų Finkelsteino sąvoka „holokausto industrija“ tapo Antrojo pasaulinio karo atminties tyrimų dalimi. Politines, istorines, literatūrines, popkultū...


Kalvaitis V. SUSTIPRINTO REŽIMO BARAKAS. – Kaunas: Kauko laiptai, 2011. Mano šeimoje tremtinių nebuvo. Apie tremtį išgirdau vaikystėje iš savo močiutės, kuri paprašyta „papasakok pasaką“, sekdavo: „kaip mano diedulis su velniu ėmėsi“, „kaip vaidindavosi pakaruokliai“, „kaip vežė kaimynus“, „kaip šaudė žydus“, „kaip aidavom in kolkozą“. Nesunku nuspėti, kad tarybinės mokyklos lankytojams toks šeimos pasakojimas, iškylantis iš mitinių ūkų, atrodė – ir buvo – ne iš šio pasaulio, neįtikimas, prarad...


Kalvaitis V. SUSTIPRINTO REŽIMO BARAKAS. – Kaunas: Kauko laiptai, 2011. I Prisipažinsiu. Apgailestaudamas. Nebuvau skaitęs Vlado Kalvaičio kūrybos. Pavardė prasprūsdavo pro akis ir ausis literatūrinės ir kitokios informacijos sraute. Nors nemenką kalvelę tremtinių atsiminimų, taip pat skaudžia atmintimi pagrįstos literatūros teko perskaityti aiškinantis, kaip keitėsi lietuvių istorinė atmintis, mūsų pačių biografinis pasakojimas, laisvinantis ir išsilaisvinus iš sovietinės okupacijos. Kokius n...


Kate DiCamillo. „Ne­paprasta Edvardo Tiu­leino kelionė“. Iš anglų kalbos vertė Viltaras Alksnėnas –­­­ Vilnius: „Nieko rimto“, 2012. Sukęs apsukęs aš vėl prie pasakų. Alibi –­ vasario rūpesčiai, pavasario linksmybių ir šviesos ilgesys, ar dar kas nors sentimentaliai seilėto. Saldaus sentimentalumo netrūksta ir amerikiečių autorės Kate DiCamillo istorijai apie pasipūtusį porcelianinį triušį ir jo priverstinai vagabundiškus nuotykius. Netrūksta jo ir talentingoms Rusijoje gimusio Bagramo Ibatoull...


Cibulskas N. NUTRINAMI. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. Sveikintina, kad kiekvienais metais Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla skelbia Pirmosios knygos konkursą. Tai ypač svarbu, nes įvertinti debiutai gali paro­dyti tolesnę lietuvių literatūros  kryptį ar kurti „kitokius“ rėmus. Ne išimtis – ir 2012 m. išleista poeto Nerijaus Cibulsko eilėraščių knyga „Nutrinami“, kur vietoj eksperimentinio kalbėjimo būdo ir audringos ekspresijos (to, kas būdinga literatūriniams deb...


Haïlji. Užupio respublika. – Iš korėjiečių kalbos vertė Martynas Šiaučiūnas-Kačinskas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. Rašant apie šį romaną, objektyvumo ir nešališkumo idėja išnyksta it (kaži kodėl čia norisi pacituoti mūsų literatūrinį nacionalinį pasididžiavimą) dūmas, neblaškomas vėjo. Per maždaug tris minutes, kaip tik tada, kai „azijietis priėjo prie pasų kontrolės langelio“ (p. 5), o melsva uniforma vilkinti žioplelė pasikvietė dvi gorilas, vos apverčiančias liežuvį...


Su vertėju LAIMANTU JONUŠIU kalbasi Jūratė Visockaitė Ką tik baigiau skaityti Tavo išverstą ir „Vagos“ išleistą (2011) Virginios Woolf romaną „Į švyturį“ („To the Lighthouse“, 1927). Gal galėtumei pasakyti ištiktai susižavėjimo stabo skaitytojai, kaip (kada ir kodėl) išdrįsai pradėti jį versti, ką jautei šį vertimą pabaigęs?Gal galėčiau paklausti netgi intymiau: ką dabar manai apie moteris; ko tave išmokė Tavo gera pažįstama Virginia; ko jos paklaustum susitikęs (argi svarbu, kur tai atsitiktų,...


Milda Baronaitė. N-14

2013-02-06 05:50:32

Reinaldo Arenas. „Kai ateis naktis“. Iš ispanų kalbos vertė Kristina Kežutytė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų są­jungos leidykla, 2012. Mama, neskaityk šios knygos.Nes čia daug erotikos ir nenorėčiau, kad skaitytum tas pačias erotines knygas, kaip ir aš. Be to, žinau, kad homoseksualai tau ne prie širdies. Man užtat jie visai nieko. Randame bendrą kalbą. Man patinka vyrai, – sakau aš. Man irgi patinka, – atsako man Reinaldas ir priduria: Leisk tau šį tą papasakoti. Ir aš atsiverčiu jo knygą.Man i...