Publicistika


Vilnius vis dar alksta povasarinės kultūros ir veiksmo. Iš rugsėjo pradžioje vykusio „Vilnius Music Week“ lauko scenų 14–16 dienomis smalsieji kėlėsi į uždaras Vilniaus knygų festivalio erdves. O šios buvo išties sausakimšos (pirmą kartą teko matyti minią, netilpusią į skaitymus knygyne „Mint Vinetu“ ir pusantros valandos ramiai sau klausiusią pro langą, o tuo labiau kitą dieną girdėti apmaudžius atsiliepimus tų, kurie nedalyvavo renginyje, mat netilpo ir prie lango). Rugsėjo 14-ąją daugeliui...


Neseniai, eidamas į darbą, prie namų sutikau žmogų su kepurėle. Jis buvo apžėlęs savaitės senumo barzda ir neramiai žvalgėsi į šalis, stengdamasis susigaudyti jam nepažįstamoje aplinkoje, žodžiu – tipiškas turistas. Pagalvojau, kad, keliaudami į kitas šalis, mes visi instinktyviai stengiamės kiek pakeisti savo tapatybę, prisiderinti prie kažkokio globalaus „kito“ įvaizdžio. Nepaisant skirtingų gamintojų ir išvaizdos, mūsų drabužiai, kepurėlės, veidų...


Literatūros kritikas grybauja Klausiu praeinančio dzūkelio, kur jis prisirovė tokį krepšį baravykų. Atsakymas: „Miški, vaikeli, miški.“ Pareini pustuštis, pasiguodi. Išgirsti patarimą: „Raikia grybauc ne miški, o grybienoj!“ Anksti rytą perėjau savąją raudonikių lomelę. Iš lėto perėjau, pasidairydamas. Šiek tiek radau.Vakarop grįžom pagrybavę su žmona. Ėjom  savo sodybos link per tą pačią pievelę, tik iš kitos pusės ėjom. Ir štai ji rauna –­ vieną, kitą, trečią.Taigi – žiūrėk iš kitos pu...


„...tai susitiksim!" – vis mojom vieni kitiems šį savaitgalį prasilenkdami Vilniaus knygų festivalyje. „Susitiksim", – atsisveikinau, kai nebeturėjau ką pasakyti. „Susitiksim", – pasakė jis, bet nepasirodė. Pasirodė kiti, kuriuos ne taip norėjau susitikti, bet kurie turbūt norėjo susitikti mane. „Susitiksim!" –­ šūkteldavo man tie, kurie skubėjo. „Susitiksim?" – apkabindavo draugai, ir iš tiesų susitikdavom; dažnai tik tam, kad suplanuotumėm kitą susitikimą. Skaityti knygas savo malonumui mečia...


Krško, mažą Slovėnijos miestelį, įsikūrusį visai šalia sienos su Kroatija, išvydau šiltą pavasario pavakarę. Būtent tada, kai horizontą juosiančios kalvos pajuodo ir kur ne kur įsižiebė pirmosios šviesos. Stojo slaptinga prietema. Kol pasiekiau savo naujuosius namus, rodos, visą amžinybę reikėjo stovėti prie kiekvieno šviesoforo. Dairiausi pro langą. Miestelis atrodė labai gyvybingas, gatvės pilnos žmonių, automobilių. Tačiau po kurio laiko savu kailiu patyriau, jog šis įspūdis buvo klaidingas i...


Alvydas ŠLEPIKAS. Rudens galybė

2012-09-19 12:12:31

Vaikystėje vasara rodės amžina: išvažiuodavai pas pusbrolį Gražvydą į Lyduokius ir prasidėdavo meškeriojimas, futbolas, begalinės maudynės, na, dar ir begalinis šieno tvarkymas, piktų vapsvų ar bičių įkandimai – o vaikystėje vapsvos daug piktesnės – ir ruduo taip toli, kad tada, kai jis ištikdavo, būdavai tarytum trenktas maišu: kaip, negali būti, nejaugi vėl į mokyklą? Užgriūdavo ta mokykla tarytum kažkoks kalėjimas arba netikėta senatvė. Ir visi moksleivių nešami kardeliai, kuriuos visada vadi...


Penktadienį, rugsėjo 21 dieną, 19 valandą Didžiojoje gildijoje (Ryga) kamerinis orkestras Sinfonietta Rīga drauge su dirigentu Normundu Šnė kviečia į naujo sezono atidarymo koncertą. Sinfonietta Rīga ir jaunimo choras „Kamēr...“ atliks lietuvių naujosios kompozicijos žvaigždės Justės Janulytės slėpiningąjį opusą „Debesų stebėjimas“. Koncerto svečias, ugningasis prancūzas Henri Demarquette gros ekspresyvųjį Dmitrijaus Šostakovičiaus Koncertą violončelei. Lietuvių naujosios kompozicijos žvaigždės...


Užuojautos

2012-09-12 15:25:57

Dėl mylimo Sūnaus mirties nuoširdžiai užjaučiame rašytoją Algimantą Mikutą.Lietuvos rašytojų sąjunga   Ši amžinybė iki mirksnio – tik mirksnis iki amžinybės. Skaudžią netekties valandą dėl sūnaus Dariaus mirties nuoširdžiai užjaučiame poetą Algimantą Mikutą.Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius Kauno meno kūrėjų asociacija...


Rožė Jankevičiūtė

2012-09-12 15:19:56

1925 05 03 - 2012 08 31 Rugpjūčio 31 d., eidama  88-uosius metus, mirė iškili prancūzų literatūros vertėja, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos garbės narė.R. Jankevičiūtė gimė 1925 m. gegužės 3 d. Šiauliuose. 1954 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus pedagoginiame institute. 1945–1972 m. dirbo „Vagos“ leidykloje korektore, vėliau redaktore Verstinės literatūros redakcijoje, 1972–1979 m. Vyriausiojoje enciklopedijų redakcijoje.R. Jankevičiūtė – viena iš tų žmonių, ku...


Jaunosios kartos kompozitorė Žibuoklė Martinaitytė su vyru True Rosaschi, taip pat kompozitoriumi, gyvena ir kuria Amerikoje. Tarptautiniais apdovanojimais įvertinta muzikė užsienyje ir Lietuvoje rengia premjeras, jos repertuare – 2009 metais parašyta simfonija „Tūkstančiai durų į pasaulį“, skirta Vilniaus miestui. Į Deimantės Daugintytės klausimus apie Lietuvą, gyvenimą Amerikoje, kultūros ir tapatybės paraleles atsako kompozitorė Žibuoklė Martinaitytė. Esate meilės emigrantė – gyvenate Ameri...