Literatūra

W. G. Sebald. IŠEIVIAI. Iš vokiečių kalbos vertė Rūta Jonynaitė. – Vilnius: Baltos lankos, 2011. W. G. Sebaldo, 1944–2001, (dokumentinis) romanas, arba originalūs pasakojimai, „Išeiviai" pasirodė 1992 metais. Iš Bavarijos kilęs rašytojas tuo laiku jau ir pats buvo išeivis –­ vos baigęs germanistikos studijas Fribūro universitete, apsigyveno Didžiojoje Britanijoje. Dėstė Mančesterio (nuo 1966 m.), vėliau – Noridžo Rytų Anglijos (nuo 1970 m.) universitete. Pasirodžius „Išeiviams", lig tol net tėv...


Naujos knygos

2013-04-03 19:41:13

MENAS. FOTOGRAFIJA. ŽAIDIMAI. SPORTAS Atgimę dvarai / Ingrida Semaškaitė. – Vilnius : Algimantas, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 335, [1] p. : iliustr., portr., žml. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-423-010-3 (įr.)Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien = Lithuanian photography: yesterday and today : [metraštis / Lietuvos fotomenininkų sąjunga] ; sudarytojas Algimantas Aleksandravičius. – Vilnius : Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, 2012. – ISSN 1648-567X2012: Lietuvo...


Ingrida Vizbaraitė. „Karžygiuko istorija". Iliustravo Marija Smirnovaitė. – Vilnius: „Nieko rimto", 2012. Mes be žygių nenurimsim – tai reikia turėti omeny, imant skaityti, ko gero, bet kokią lietuvišką knygą. Netgi receptų. Ir nesvarbu kokių, kulinarinių ar vaistažolinių.Ne išimtis ir literatūra vaikams. Štai iš pažiūros nekalta knygelytė, o vadinasi iškilniai. Kodėl knygelė vadinasi „karžygiuko", o ne, pavyzdžiui, „kirpėjuko" istorija? Juk simpatiškas mažutis padarėlis, nupieštas dailininkės ...


Vainius BAKAS. Bulvių valgytojai

2013-04-03 16:00:56

Granauskas R. Šventųjų gyvenimai. Novelių apysaka. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. Šią naująją Romualdo Granausko novelių apysaką turbūt taikliausiai nusakytų bulvės metafizikos metafora, pasiskolinta iš A. Šliogerio filosofinių įžvalgų. Gruoblėta, grubi, gumbuota novelėse vaizduojama buitis nelyginant bulvė – sena, susitraukusi, tačiau magišku būdu pro savo akis išleidusi žalius, vitališkus sielos daigus, kurie galėtų augti, stiebtis, o atėjus metui ir vėl sužydėti. Nuo š...


Nepasakysi, kad vasario mėnuo į kultūrinės spaudos puslapius būtų atnešęs ką naujo – nebent naują ir, prisipažinsiu, man atgrasų „Šiaurės Atėnų" dizainą. Tai puikiausiai patvirtina savaitraščio „Literatūra ir menas" pirmojo vasario numerio prozos publikacija –­ Petro Venclovo alegorija (?) „Baladė apie širdį". Pirmieji sakiniai netgi nuteikia viltingai, ėmus skaityti tekstą, atrodo, kad šįsyk autorius tai jau tikrai nustebins. Deja, reikia pripažint: toks jausmas apima pradėjus skaityti bet kurį...


Naujos knygos

2013-03-27 10:51:00

MENAS. FOTOGRAFIJA Kūryba ir edukacija : režisierius universiteto teatre / Rimantas Venckus ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2013 (Vilnius : Baltijos kopija). – 109, [2] p. : iliustr., faks. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-609-459-119-8 (įr.)Nijolė Dirvianskytė : [tautodailininkės tapybos darbų albumas / sudarytojas Jonas Rudzinskas ; įvadinio straipsnio autorė Nijolė Tumėnienė]. – Vilnius : Tautodailininkų sąjungos fondas, 2012 (Vil...


Ramunė Brundzaitė. Kovo vaisiai

2013-03-27 09:35:25

„Vėliau mama dažniau mane lankydavo, bet bažnyčioje buvo pats darbymetis. Jie planavo kalėdinę kampaniją. Kai negalėdavo ateiti pati, atsiųsdavo tėvą, paprastai nešiną laišku ir pora apelsinų. –­ Vieninteliai vaisiai, – visąlaik sakydavo ji. Vaisių salotos, vaisių pyragas, vaisių desertas „Kvailelis", vaisių punšas. Nuodėmės vaisius, aistros vaisius, supuvęs vaisius, vaisiai sekmadieniais."Jeanette Winterson. „Apelsinai – ne vieninteliai vaisiai" Jeigu knygos būtų vaisiai, tai kovą, po Vilniaus...


Argi aš ne karalius?Pabusk, baili didybe, – tu miegi!Argi karaliaus vardas ne vertesnisUž dvidešimtį tūkstančių vardų?Ginkluokis, varde! Tavo didžią šlovęNuplėšt kėsinas menkas valdinys. William Shakespeare. „Ričardas II" Kol kas labai dažnai pamirštame, kad pagal seną tradiciją krikščionių kraštų valdovų (kaip ir šventųjų) vardai visada lietuvinami – keičiami savais tos pačios kilmės vardais. Todėl karalių Džeimsą (James) vadinsime Jokūbu, Lui (Louis) – Liudviku, Filipą (Philipe) – Pilypu, Fr...


Kanados literatūros premijos: 2012 Kas be ko, su Sigitu Parulskiu būtų sunku varžytis net įgudusiems Kanados rašytojams, o juo labiau pradedantiesiems, tokiems kaip Kennethas Bonertas, kuris, kaip ir jo kolega lietuvis romane „Tamsa ir partneriai", savo veikėjus pasirinko iš nedidelio Lietuvos miestelio, „mažyčio lyg adatos dūris taškelio Latvijos ir Lenkijos pasienyje" (lyg nuo Obelių ar Dusetų, kurias, remdamasis The Central Database of Shoah Victims' Names, atkakliai vadina Dusatu), bet, gel...


Naujos knygos

2013-03-20 06:44:46

MENAS. FOTOGRAFIJA Fotografija Klauseikių kaime 1905-2012 metais / Juozas Vyšniauskas. – Vilnius : Žuvėdra, 2013 (Vilnius : Spauda). – 382, [2] p. : iliustr., portr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-8089-12-7 (įr.)XX a. Lietuvos fotografijos antologija = Anthology of the 20th century Lithuanian photography / [redkolegija: Algimantas Aleksandravičius ... [et al.]. – Vilnius : Lietuvos fotomenininkų sąjunga : Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, 2011- . – (Įr.)[T.] 2 / [sudaryt...


Draugai