Literatūra


Laudacija Stasiui Stacevičiui

2013-10-14 17:31:59

Šie metai Poetiniame Druskininkų rudeny kitokie, nei daugeliui šio festivalio senbuvių įprasta.Labiausiai dėl to, kad nematyti Stasio Stacevičiaus.Sunku pasakyti, kas į ką giliau įaugęs –­ ar PDR'as į Stasį Stacevičių, ar Stasys į Druskininkus, rudenį ir poeziją.Dabar yra taip: Stasio niekur nematyti, bet apie jį visi kalba. Prisimena. Pasakoja istorijas, kurios čia pat mainosi į legendas.Kiekvienas turim savą Stasio provaizdį. Man jis yra toks, apie kurį neišeina kalbėti būtuoju laiku. Yra aibė...


Laudacija Jonui Kalinauskui

2013-10-14 17:28:42

Poetas Jonas Kalinauskas rašo gerai, ir, kas šiaip jau nelabai būdinga geriems poetams, su kiekviena diena vis geriau. Tiesą sakant, jis visada rašė gerai, tačiau leido savo knygas nesitaikydamas nei prie literatūrinės konjunktūros, nei prie dominuojančių poetinių stilistikų. Kol galų gale prisitaikyti teko pačiai konjunktūrai ir pripažinti, kad tai, ką rašo Kalinauskas, yra gerai: „Miego meist­rą" išplėstomis akimis pasitiko kritika, o „Plunksnų plėšytojos" buvo įvertintos ir Poezijos pavasar...


Spalio 5 d. Druskininkuose, iškilmingame baigiamajame Poetinis Druskininkų rudens vakare, buvo paskelbti laureatai ir konkursų nugalėtojai. Pagrindinę Jotvingių premiją gavo poetas Jonas Kalinauskas už 2013 m. poezijos rinkinį „Mano sodo vagis" (leidykla „Kauko laiptai"). Jaunojo jotvingio apdovanojimas atiteko poetei Ramunei Brundzaitei už šiemet išleistą pirmąją eilėraščių knygą „Drugy, mano drauge" (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla).Taip pat Jotvingių komitetas, kurį sudaro anksčiau pagrin...


Vidas Morkūnas. „Reportažas iš kiaušinio". –­ Vilnius: LRS leidykla, 2012. Giluminius, kasdienei logikai nepavaldžius reiškinius (svarbiausias iš jų, be abejo, yra mirties mįslė) apčiuopti siekiančios Morkūno prozos išskirtinis bruožas – daiktų pasaulio detalumas, ryškumas, autonomiškumas. Erdvės ir daiktai išlaisvinami personažų sąskaita: kyla įspūdis, kad personažas tėra pretekstas, judantis taškas, reikalingas tam, kad judėdamas aprodytų jį supančias kalėjimą ar nepramušamą kiaušinio lukšt...


Šimtas penkiasdešimt keturi Williamo Shakespeare'o sonetai – tai unikalus pasaulio lyrikos šedevras. Šie miniatiūriniai poezijos kūriniai (tik 14 eilučių) yra griežtos vidinės struktūros. Juose daug asmeniškumų, gyvenimo įžvalgų ir filosofinės skvarbos bei mąstymo autentikos. Sonetai paskelbti 1609 m., kai iki poeto mirties buvo telikę septyneri metai. Įvairios gyvenimo spalvos, šviesesnių nuotaikų blyksniai, harmonijos primatas žmoguje, kančios ir nusivylimo atsklaida, meninė tiesa, emocinio gy...


Rugpjūčio mėnesį dauguma kultūros leidinių nepasirodo, – „dirbti" lieka vieninteliai „Šiaurės Atėnai", kuriems pastaruoju metu ir taip neretai teko „atidirbinėti" už kitus kultūrinės spaudos vienetus, kai šiems pasitaikydavo užpildyti puslapius beveik grynu šlamštu. „Šiaurės Atėnų" sezonai ir šventės tarytum neveikia, todėl nenuostabu, kad ir vasaros atsipūtimas bei lengvapėdiškumas šiam savaitraščiui neturėjo įtakos. Ak, meluoju – turėjo. Trečiąją savaitę savaitraštis ilsėjosi ir nepasirodė.Nau...


Apie šimtametį rašytoją Vytautą Tamulaitį Nustebau, gal net išsigandau, kai sužinojau: esu kviečiama Rašytojų klube kalbėti apie šimtametį Vytautą Tamulaitį. Apsikroviau jo knygomis. Kurią skaitysiu? Ką sakysiu?Ir tada, tuo metu...Kai blaškiausi kurdama kalbą – žingsniavau pirmyn atgal, pirmyn atgal – vaikydama tarakonus Žirmūnų bute, man paskambino...Ar patikėsite, kad man paskambino Skruzdėlytė Greitutė – Vytauto Tamulaičio personažė?O skambino man Neringa Mikalauskienė. Skruzdėlytė Greitut...


Rugpjūčio 31-osios pavakarys Karoliniškėse, į vietinę gėlių parduotuvę atveža glėbius žiedų, pardavėja Gitana su prilipusiu šlapiu rožės lapu ant nuogos blauzdos išeina pasitikti krovėjų, užspaudžia dešinės rankos plaštaką kairiojoje pažastyje, rūko; pro šalį nukulniuoja Rimvydas su čemodanu, mintyse paskendęs trijų vaikų tėvas (mažametįmokyklėlėntadavaldybosposėdin...), taip skuba, nepastebi sūnaus Ovidijaus su dviem draugais, rūkančiais netoli kiosko. „Ė, tai kur susišaudysim alko tūsui?" – vi...


Mikuta A. Keltininkas: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. Septyniasdešimtąją sukaktį atšventęs poetas Algimantas Mikuta tuo pat metu turėjo ir kitą gražią šventę –­ naujo eilėraščių rinkinio „Keltininkas" sutiktuves. Knygoje yra simboliškas eilėraščių skaičius – lygiai septyniasdešimt. Šiame eilėraščių rinkinyje poetas išlieka ištikimas savo kūrybinei programai – tęsia klasikinių, universalių vertybių, temų plėtotes, jo poetinis pasaulėvaizdis remiasi estetikos, ...


Kajokas D. LAPĖS GAUDYMAS. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. Savo atsiliepimą apie Donaldo Kajoko „Lapės gaudymą" galėčiau pavadinti ir atvirkščiai: „Žvėrelių Kajokas" arba – „Kajokas žvėrelis". Pastarasis pavadinimas būtų net tikslesnis knygos koncepcijai įvardyti. Tačiau gal kiek ironiškai nuteiktų tuos, kurie knygos neskaitė arba tvirtina, kad geriau Kajokas rašytų tik poeziją. O ironizuoti norėčiau mažiausiai. Labiau klausti. Aišku, lengviausia – paties autoriaus, sunkia...


Draugai