Proza


Vytautas V. Landsbergis. Bevardis

2020-11-03 19:28:25

  Dabar esu bevardis. Nebežinau, kiek metų sėdim čia ir kiek sėdėsim, kaip nežinau ir kas esu, ir kas tie du, kas naktį budintys šalia, linguojantys: trūnijam begalybę laiko ir iš kapaviečių išsiropščiame tik tuomet, kai jau sutemsta – nė nežinau, iš kur toks įprotis, gal net taisyk­lė (šią tvarką radom jau atvykdami ir neketiname jos griaut) taip ir susėdam ant suolelio šalia viens kito, taip net šilčiau (juokauju &ndash...


Virginia Woolf. Palikimas

2020-10-27 21:07:22

Virginia Woolf (1882–1941) – viena žinomiausių moderniosios anglų prozos kūrėjų. Išplėtojo sąmonės srauto techniką, padedančią atskleisti vidinį kūrinio veikėjų pasaulį. Jos pirmųjų dviejų romanų forma buvo realistinė, bet trečiasis („Džeikobo kambarys“) atkreipė dėmesį netiesioginiu pasakojimu ir poetišku impresionizmu. Svarbiausiuose romanuose – „Ponia Delovėj“, „Į švyturį“, „Bangos“, „Orlandas“...


Andrius Martinkus. Myliu tave

2020-10-14 23:15:20

  Myliu tave, esantį Nemuno ir Neries santakoje, tarp mūsų Rytų ir Vakarų, Šiaurės ir Pietų, tarp aukštaičių ir žemaičių, dzūkų ir suvalkiečių, lietuvių tvirtovę, kurioje gimė, gyveno ir mirė mano svajonės ir viltys. Myliu tave, išraizgytą upių, menantį senųjų girių aidą, apglėbusį kadaise tave supusius kalnus, dvarus ir fortus. Myliu tave už tavo ąžuolynų ir pušynų karštą vasaros dieną dovanojamą vėsą. Už Jiesios skardžių, Aleksoto ir Fredos &scaro...


Ugnės Žilytės piešinys.   Romano „Kolūkio metraščiai“ ištrauka   Tarybų Lietuvos kolūkiečiai – Amerikos fermerių, Prancūzijos vyndarių ir Vokietijos aludarių nuostabai – be meno negalėjo gyventi. Jiems buvo reikalingas menas ir grožis, šviesos estetika, mūzų kaimynystė. Saviveiklą, tiesą pasakius, kai kurie idėjiškai atsilikę kolūkių bei tarybinių ūkių pirmininkai kažkodėl menkai vertino. Ji jiems atrodė gana primityvi, ne...


Russellas Edsonas (1935–2014) – amerikiečių rašytojas, iliustratorius, keliolikos eilėraščių proza rinkinių autorius. Iš vieno šio juodojo humoro, fantasmagorijos, modernios pasakėčios adepto interviu: „Iš esmės mano, kaip rašytojo, užduotis – tai kūrybinio srauto redagavimas. Fantazuojančios smegenys – kūrybiškumo variklis... Prie tuščio popieriaus lapo rašyti sėduosi tuščia sąmone. Kad ir kur įs...


Sławomiras Mrożekas (1930–2013), kuriam birželio 29-ąją būtų sukakę 90 metų, apie save rašė: „Gimiau dar prieš karą, nes nuo ko nors reikėjo pradėti. Išsilavinimą įgijau vidutinį. Didžiąją gyvenimo dalį praleidau Krokuvoje ir Pieskova Skalos apylinkėse. Esu griežtų nuostatų trumparegis. Gyvenu iš apsakymų, pjesių ir piešinių.“ Jis dažniausiai statomas šiuolaikinis lenkų dramaturgas Lenkijoje ir užsienyje, tad ir Lietuvoje geriau žinomas...


Antanas A. Jonynas. Disidentas

2020-07-02 20:14:49

Piotras Semionovičius stenėjo, palikęs praviras lauko išvietės duris. Pro šalį turseno Darja Fiodorovna. – Galėtumėt duris ir užsidaryti, – griežtai tarė Darja Fiodorovna. – Nepadoru. Ir dvokia. – Negalėčiau, – atšovė Piotras Semionovičius. – Skaitau. O užsidarius tamsu. – Ir ką jau čia taip skaitote? – sarkastiškai pasiinteresavo Darja Fiodorovna. – Komunistų partijos manifestą, – išdidžiai at&sc...


  Romano „Inkilinės“ ištrauka   Šiukšlinas, apleistas „Lietuvos“ kiemas, iš tarpų tarp aptrupėjusių plytelių į bežvaigždį miesto dangų besistiebiančios piktžolės, balzganos kino teatro sienos, primenančios, kad Vitertas yra prievartautotojas ir „pideras“, o solomonas – bybys, viena po kitos rūkstančios cigaretės ir Gintė, balsu raudanti turbūt antrą kartą, kai tąsyk inkile žiūrėjo graudulingąjį „Mulen Ruž...


Niekas man nepaaiškins, kur turėčiau ieškoti draugų. Kadaise vienas kunigas, vadovavęs vargšų ir visokių panašių iš kalėjimo išleistų atmatų valgyklai, pasakė, kad draugų reikia ieškoti širdyje. Su tuo visiškai sutinku. Kiti teprasmenga. Pavyzdžiui, toks Tadzius. Neseniai su juo susipažinau lindynėje. Atsimerkiu ir matau: kažkoks banditas lėtai kiša ranką į mano kelnių, kurias be reikalo pakabinau ant kėdės, kišenę. Kod...


Lidia Amejko (g. 1955) – lenkų dramaturgė, prozininkė. Novelių romanas „Mikrorajono šventųjų gyvenimai“, autorės teigimu, rašytas kaip dramos miniatiūrų ciklas ir iš pradžių buvo dalimis spausdinamas žurnale „Dialog“, o 2007 m. išleistas atskira knyga. Išverstas į prancūzų, vokiečių, vengrų kalbas. Novelėse archajiško šventųjų gyvenimų stiliaus parodija supinama su šiuolaikinės filosofijos bei teologijos sąvoko...