S-keltininkai

Prieš 70 metų pasirodė du kritinei pasaulėvokai itin svarbūs kūriniai: George’o Orwello distopinis romanas „1984-ieji“, demaskavęs totalitarinę sąmonę, bei mažesnio atgarsio sulaukęs Williamo Vogto „Išlikimo kelias“ („Road to Survival“), pirmoji mokslinė apokaliptinio pobūdžio knyga, pradėjusi modernųjį aplinkosaugos judėjimą. W. Vogtas, amerikiečių ekologas ir ornitologas, knygoje išsamiai svarstė apie demografiją žemės gamtinių išteklių kontekste ir iškėlė „ekologinių ribų“ teoriją. Pagrindinė...


Tarp Alekso Andriuškevičiaus „Nerodytų“ ir kitų, jau „rodytų“, yra videokamera užfiksuotų beprasmiškų veiksmų serija (maždaug 1992–1994 m.), paprastai vadinama videoperformansais. A. Andriuškevičius kažin kokioje dykvietėje, šalia kažin kokio greitkelio, į telkšančias balas pasėja kilogramą cukraus „Kilograme cukraus“. Atsigula įvairiuose Kauno vietose – „Keturiuose atsigulimuose“ – ant buvusio postamento pakylos, krepšinio aikštelėje, ant žvyro krūvos daugiabučių apsuptyje ir pan. Prie kny...


Jūs teisūs, valstiečiai: velniop tuos institutus – Lietuvių kalbos, Literatūros ir tautosakos, Istorijos ir kitokio šlamšto, – būtų praktiškiausia juos sujungti su kombainų ir žoliapjovių remonto centrais! Išvaikykime tuos veltėdžius, kurie ataskaitose pateikia 16 tūkst. tos pačios patarlės apie mergužėlės lelijėlės nekaltybę variantų! Ir durniui aišku, kad jos visos kaltos! Tačiau grėblį jungdami su užpakaliu neapsimeskime, kad esama kitų motyvų, išskyrus pinigus, kuriuos galima atimti,...


Rodos, prieš 8 metus Panevėžy buvau pirmąkart paprašytas paskaityti eilėraščius tarmiškai. Vėliau tokių prašymų daugėjo, o ir pats pereidavau į pietų žemaičių patarmę niekieno neprašomas. Nes taip lengviau. Nes beveik viskas, ką bandau perskaityti tarmiškai, skamba komiškai. Ir novatoriškai, juk niekas ta patarme nėra rašę. Klausytojai reaguoja gyvai, net jei ko nesupranta. Kad nieko nesupranta – prisipažįsta mokiniai, kai pamėginu bendrauti su jais savo patarme už Žemaitijos etnografinio regi...


Neseniai išplatintame Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pranešime spaudai skelbiama, jog Seimas pavasario sesijoje nesirengia ratifikuoti Stambulo konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos. Sprendimas motyvuojamas tuo, kad minėtąją konvenciją, kurią užsienio reikalų minist­ras Linas Linkevičius pasirašė dar 2013 m., valstiečiai vertina kaip prieštaringą ir prieštaraujančią jų vykdomai „nuosekliai šeimos politikai, kuri orientuojama į šeimą, pagrįstą vyro ir moter...


Jurgis Gimberis. Vieną kartą

2018-04-15 12:54:34

Šviesaus atminimo rašytojas, fizikas ir žemaitis Kazys Almenas papasakojo istoriją, kurią ryšiuos tamstoms perpasakoti... Kadaise Babrungėnuose gyveno žemaitis ir tasai žemaitis kas savaitę važiuodavęs su vežimu ir arkliu į turgų Plungėje. Tilto anuomet per Babrungo upį (kalbos redaktorė už mano neva žemaičiavimą neatsako, o man teip gražiau...) nebuvo, tai žemaičiui tekdavę važiuoti per brastą. Užmiršau pasakyti, kad Plungė tais laikais buvo už Babrungo upės. Kaip dabar – nežinau. Žodžiu sakan...


Keistai veikia atmintis. Mūsų kultūrininkai kažkada mėgo linksniuoti Marcelio Prousto personažą, kuriam arbatos su pyragėliu skonis ar kvapas sužadino prisiminimus. Antai trumpinant kelią vienu Naujamiesčio kiemų pro maisto prekių parduotuvės sandėlį, pabuvusios silkės ir myžalų kvapas netikėtai iškėlė iš atminties... vaikystės šukę – alubarį Dzeržinskio turgaus pašonėje, cerkvės („čigonyno“) pusėje. Kioskelis, kuriame buvo prekiaujama pilstomu alumi (gal ir gira?) ir džiovinta silke (?), įsi...


Kai grįžau iš armijos, aname šimtmetyje Kaune veikė toks „Tankų zavodas“. Prie jo mes dar grįšim... Mieste darbo buvo ne per daugiausiai, komjaunimo komitetas siūlė vykti į didžiąsias komunizmo statybas, o aš kaip tik iš vienų jau ir buvau pabėgęs: kad greičiau demobilizuotų, mes, keli vaikinai, pasiprašėm į vario kasyklas Džezkazgane. Gan paini istorija. Rusai su amerikonais, man rodos, N. Chruščiovas su J. F. Kennedy susitarė kukliai nusiginkluoti, ir mūsų strateginės aviacijos pulką Baltar...


8 milijonus piliečių turinčioje Šveicarijoje, kuri ne itin ir baiminasi karo, gerai įrengtuose atominiuose bunkeriuose yra 8,6 milijono vietų. Lietuvoje neseniai įrengė vieną – valdininkams.Izraelyje, Naharijoje, kai lankiau emigravusią klasės draugę iš Kauno, dūmėm į paprastą bunkerį už 50 metrų nuo namo, nes iš Libano paleido raketą: blizgėdama saulėje gražiai skriejo virš kalno ir bumbtelėjo pajūryje. Vaje, koks nuotykis! Jungtinių Tautų Organizacija per vieną Lyčių lygybės instituto rengi...


Futbolas Prieš porą savaičių užklydau į vieno prekybcentrio knygyną ir tiesiog stūmiau laiką prie lietuvių literatūros skyriaus. Žvilgsnis atsitiktinai užkliuvo už Donato Petrošiaus pavardės. Kažkur esu ją girdėjęs. Staiga atsiminiau, kad esu aptikęs Petrošių Sekmadienio futbolo lygos tinklalapyje, rodos, komandoje „Pietų IV“. Čia jau rimtas reikalas! Futbolininkas (tas, kuris ne tik spokso per TV, bet ir žaidžia) – sielos brolis! Čiupau knygą, kuri, beje, vadinosi „Kaip nereikia gyventi“, ir n...


Draugai