Literatūra


Apie knygas mažiems ir jauniems Unė Kaunaitė yra jauna ir to nė kiek nesivaržo. Bent jau rašydama – tikrai ne. 2009-aisiais Unė buvo apdovanota Jaunųjų filologų konkurse už labai gerą prozą, vėliau – literatūros kritikos sekcijoje, o šiemet jau pristatė savo pirmąjį romaną „Sudie, rytojau“ (leidykla „Žara“), vertą mūsų visų – jaunų ir jau senokai nebe jaunų –­ dėmesio. Kodėl?Jauniems jis aktualus todėl, kad atras ten save. Gimnaziją, mokytojus, mokinius; uždavinius, sprendimus, pažymius; drau...


Naujos knygos

2012-09-19 17:47:19

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS Argonautika : [poema] / Apolonijas Rodietis ; iš senosios graikų kalbos vertė, straipsnį, paaiškinimus parašė ir vardų rodyklę sudarė Audronė Kudulytė-Kairienė. – Vilnius : Mintis, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 255, [1] p. : iliustr., žml. – (Europos literatūros paveldas. Antika). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-5-417-01042-2 (įr.)Gintaras Patackas : eilėraščiai. – Kaunas : Naujasis lankas : Kauno meno kūrėjų asociacija, 2012 (Kaunas : Morkūnas...


Shakespeare W. SONETAI. Iš anglų k. vertė Tautvyda Marcinkevičiūtė. –­ Vilnius: Naujoji Romuva, 2011. Ne keli, bet visi 154 – nuo pradžios iki pabaigos. Su rimuotu pentametru. Taip, kaip originale: trys ketureiliai posmai, gale dvieilis; rimavimo būdas: abab cdcd efef gg. Dvikalbė knyga: kairėje – originalus angliškas tekstas, dešinėje – lietuviškas vertimas. Verta nurodyti, kad Williamas Shakespeare’as vartojo ankstyvąją modernią anglų kalbą, o lietuvių yra dabartinė, bendrinė literatūrinė kal...


AUDRUVĖ. Joniškio literatų klubo kūrybos almanachas. Sudarė Regina Briedytė. – Šiauliai: Lucilijus, 2012. AVytauto Antanaičio pjesėje „Dviese“ – tradicinis vyro ir moters nesusikalbėjimas. Jai reikia vaikų, jam – ne. Kambaryje su langu į sodą tvyro įtampa. Pabaiga nuspėjama – vyras visada teisus, moteris – nusiverkusi ir susitaikiusi. Tokiu vaizdeliu pradedamas 4-asis Joniškio literatų klubo „Audruvė“ kūrybos almanachas. Klubas gyvuoja jau 35-erius metus. Į almanachą pateko 36 autorių proza ir...


Maironis. GRAŽI TU MANO: lyrika, poema. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,  2012. Pagaliau! Iš tiesų pagaliau atsirado knyga-dovana visiems literatūros mylėtojams, įvairiais renginiais, susibūrimais, dvasiniu nusiteikimu švenčiantiems 150-ąjį Maironio jubiliejų. Metų pradžioje dar buvo juntamas naujų leidinių, skirtų Poetui, stygius. Man pačiam ligi tol teko vartyti tik dulkėtus, Tarybų Sąjungoje parengtus Maironio raštus, kuriuose Dievas rašomas mažąja raide. Vien šis niuansa...


Naujos knygos

2012-09-12 11:50:53

FILOSOFIJA Raštai / Stasys Šalkauskis ; [parengė Arūnas Sverdiolas]. – Vilnius : Mintis, 1990-    . – (Iš Lietuvos filosofijos palikimo : LFP). – T. 9. – [2012] (Kaunas : Aušra). – 498, [2] p. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-5-417-01036-1 (įr.) MENAS. FOTOGRAFIJA Garso gėlės : hipiškos muzikos ir laisvų meno studijų kaleidoskopas / Lukas Devita. – Vilnius : Mintis, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 294, [2] p. : iliustr. – Santr. angl. – Tiražas [1200] egz. – ISBN 978-...Baigėsi vasara, ir nesuksi laiko atgal. Truputį padirbėta, truputį pagulinėta prie vandens telkinių, pakeliauta ir paskaityta. Šią vasarą, kaip ne kurią kitą, paskaityta ne tiek kiekybiškai, kiek kokybiškai. Pavyzdžiui, įveiktas amerikiečių eksperimentatoriaus, gal kiek primiršto, o Lietuvoje vis dar mažai pažįstamo, Johno Dos Passoso romanas „Manhatano stotis“ („Baltos lankos“). Ką ten įveiktas – skaityti buvo vienas malonumas! Tai antrasis lietuvių kalba pasirodęs rašytojo romanas. Ir „Keturia...


Janonė I. J. TANDEMAS. BENDRAUKIM SIELOM, MYLIMASAI. – Vilnius: Versus aureus, 2012. Pastaruoju metu savo gyvenimus suskatę aprašinėti prozininkai, poetai, netgi literatūros mokslininkai Inezai Juzefai Janonei gali pavydėti sugebėjimo dar neilgą biografiją pakreipti vis kitu vaizdavimo kampu. Lemtingą įtaką Inezos Janonės autobiografinės kūrybos raidai turėjo jos vyro prozininko, vertėjo ir žurnalisto Jurgio Buitkaus mirtis turistinėje kelionėje po Egiptą 2007-ųjų balandį (mirė jodamas ant asil...


Donoghue E. KAMBARYS. Iš anglų k. vertė Virginija Jakutienė. – Vilnius: Alma littera, 2012 Emmos Donoghue romanas „Kambarys“ („Room“) 2010 m. buvo įtrauktas į trumpąjį Mano Bookerio premijos sąrašą. Tai septintasis Airijoje gimusios, Anglijoje disertaciją apgynusios ir Kanadoje gyvenančios rašytojos romanas, atnešęs tarptautinį pripažinimą. Ši knyga laimėjo net penkis literatūros apdovanojimus. Iki tol itin produktyvios ir daugeliu žanrų rašančios E. Donoghue kūryba pačiais įvairiausiais aspekt...


Draugai