Proza


Jelena ZASLAVSKAJA

2012-12-19 20:26:06

Luganka moon Šitai buvo seniai, tarytum sapne, Atlydėjo jis tąsyk į kiną mane,Į paskiausią seansą, paskiausioj eilėj,Menu, mano lūpos dega – ojėj.Kremta pop-korną kažkur, girdžiu,  Šonas Koneris rieda visu greičiu.Ir visas gyvenimas – šitoks ūmus,Per vieną valandą persmelkia mus.Jisai tartum BondasKad čiups mane nelauktai, Jisai tartum Džeimsas,Jau skverbias į lūpas karštai.Dangų svajų tąsyk ėmėme skrost – Но double agent – double crossed…Tad viskas rytoj išlakstys velniams į peryklą, Jo...


„Šios literatūros nelaimė – tai, kad, mano manymu, geriausių jos rašytojų biografijos žymiai įdomesnės už jų kūrinius, tačiau juk ne apie tai dabar kalbame.“                                                         &...


Dieve, kaip gremžia.        Durs Grünbein Išdžiūvusio upelio, kuris po liūčių ir per polaidį net putodavo, vagoje ant smėlio stoviniavo, tupinėjo trys vaikiščiai. Nors išties tai būta visai ne upelio, o iš molio karjero kadais pumpuoto vandens išgriaužta griova, kuri vis labiau priminė žemės nuvargusio kūno senatvinę raukšlę. Ant šlaito stirksojo oranžiniais kryžiais nupjovimui pažymėti trys nudžiūvę medžiai. Pušys. Ko laukia berniukai, ko laukia išdžiūvus vaga,...


„Elkis kvailai ir amžiams liksi paslaptingas. Abrakadabra, Manel, Tekel…“„Lyžteliu lūpas ir ką darau? Rašau. Bet prastos knygos neduoda išganymo.“                            Umberto Eco Kodėl sakoma: „Užsispyrusi lyg ožka“? Todėl, kad piemuo, ganęs ožkas, leidžiantis saulei tarė: „eikim, ožkos, į tvartą“, o ožkos nėjusios, nors nebuvę jokios rimtesnės dingsties neiti į tvartą. Kodėl sakoma:...


Mantas Lideikis. Audronašos

2012-12-05 21:43:51

Kaitra truko daugelį dienų – kasryt pažvelgus į dangų netekdavo išvysti nieko kito, kaip tik tą pačią nuo karščio perbalusią padangę ir dar ryškesnį saulės diską. Rodės, šviesulys išdegino ne tik žemę, bet ir dangaus mėlį. Tą vasarą, metus kitus nelietęs teptuko, staiga pajutau kūrybinių jėgų antlpūdį. O čia dar ir proga pasitaikė – bičiulis dailininkas vasaros sezonui išvažiavo uždarbiauti į Norvegiją. Bijodamas be priežiūros palikti vos prieš metus įsigytą sodybą, pasiūlė joje pagyventi. Ir št...


PRAŠYMAS Vienintelis veiksmas Veikėjai:MOTERIS, vidutinio amžiaus,VYRAS, vidutinio amžiaus. Vidutinio dydžio kambarys. VYRAS sėdi fotelyje, stebi į kalėdinį vakarėlį darbe besiruošiančią MOTERĮ ir rūko. Visa tai (MOTERIS ruošdamasi keliskart persirengia, atlieka kitus tipinius ruošimosi į vakarėlį veiksmus, VYRAS rūko vieną cigaretę po kitos) trunka apie 20 minučių. MOTERIS (lyriškai ir svajingai). Ar parveši mane iš Dubingių?VYRAS (svariai ir oriai, išpūsdamas dūmus). Neparvešiu... (ir patik...


„Priešingai, neberašantys rašytojai dažniausiai literatūros požiūriu esą geresni už tuos, kurie vis nesiliauja rašę, rūpindamiesi, kad jų liga nepasidarytų viešai matoma.“Michael Krüger Ir vėl man rūpestis. Vis per tą progresą. Va, tuoj nubrauksiu trupinius nuo stalo ir pašnekėsim vyriškai... Lietuviai patys žudosi, tai rodo išskirtinį ryžtą ir drąsą, jeigu kam neaišku. Pažink save, vadinasi. Amerikiečiai šaudo kitus. Aiški auklėjimo spraga ir skystakiaušiškumas: dėl visko kalti kiti. Va, pat...


Berdičeve kelių kokybėжелает быть лучшейsu žydišku akcentuperspėjo internetasšaligatvių Berdičeve kokybėtrokšta to patiesmąstai tu pakrantėjdidžiulės baloskur laivelius kadaise plukdėvietinis mažius reikšmingu varduTeodoras Juzefas Konradastrūko jam štormų ir bangųgaliausiai persikėlė į Marselįir išplaukė saupasitikti anglų klasiko Džozefo Konrado šlovėsštai kaip būna Berdičeve! kitoje vandens telkinio pusėjemėlynuoja kažkieno kojos –vienuolio iš basųjų karmelitų vienuolynopasiuntė į marketą „A...


Jakubaico akmenį jis paminėjo jau grįžtant atgalios. Mums reikėjo eiti iki Jakubaico akmens, pasakė, kai visą rytą merkęs lietus pasitraukė už Nemuno ir aname krante pakabino pilkšvą uždangą, o krepšiai nejučiomis prisipildė voveruškų, kurios šiose vietose augo drūtos, bet ne kupstais. Pasakė, kai ryžtą jau buvo išplovęs lietus, urzgiantis skrandis ir laikas, pagaliau ir nuo tos menamos vietos jau buvome nutolę gerą gabalą. Sukirbėjo, nes pavadinimas nuskambėjo tarsi iš klasikos: Grainio liepa a...


Sekmadieniai prieš 77 metus

2012-11-21 20:43:42

Iš gatvės koanų: „Daiktai man neleidžia gyventi savo gyvenimo“   Anglijos pašto valdyba moko savo abonomentus kalbėti per telefoną Anglijos pašto valdyba pasistatė sau naują uždavinį: išmokyti 900.000 abonentų kalbėti per telefoną. Čia suprantama Londono miesto abonentai. Nors keista, bet didesnė londoniečių dalis ir vis visi provincijalai nemoka iki šio laiko tarti balsą „telefoniškai“, nors tas lengva pasiekti kiekvienam žmogui.Po to, kyla įvairūs nesusipratimai, net konfliktai. Vienų...