Proza


Herkaus Kunčiaus dramos

2012-10-31 10:46:56

„Geriau versti vyną šlapimu, nei iš rusų, anglų ar vokiečių...“Vertėjas Jeronimas iš gatvės TYLIOJI REZISTENCIJA. LTSR INTELIGENTAS Herojiškas eilėraštis Protesto vardan prieš sistemąMyžau Raudonojoj aikštėj –Dariau tai į kelnes NIEKAS NEPAMIRŠTA Vieno veiksmo pjesė Kūrybos namų virtuvėje ne pirmą parą šalia butelių bastėjos snūduriuoja poetas ir vertėjas Petras B. Į kūrybos namus – kultūrinių paskatų vedama – užeina vokiečių senjorų delegacija. Vadovė, pažinusi nenuspėjamą genijų Petrą...


Osvaldas Zebris. Gražiausiasis

2012-10-31 10:09:10

Osvaldas Zebris (g. 1975) – Latvijos rašytojas, ekonomisto profesiją pakeitė į žurnalisto, rašytojo. Buvo Latvijos verslo idėjų žurnalo „Kapitals“ vyriausiasis redaktorius, „Nepriklausomo ryto laikraščio“ („Neatkarīgā Rīta Avīze“) ir „Dienos“ žurnalistas. 2008 m. baigė Latvijos rašytojų sąjungos Literatūros akademiją ir pradėjo rašyti apsakymus. Debiutavo 2010 m. apsakymų rinkiniu „Laisvė tinkluose“, buvo apdovanotas Metų literatūros prizu už geriausią debiutą. Gražiausiasis dar tik vystyklėl...


Aloyzas Tendzegolskis. Kamilė

2012-10-31 10:06:31

Ąžuoluose plazdėjo dideli paukščiai, kiekviename žingsnyje cirpė linksmi paukštukai, o ji vis dėlto buvo pasiryžusi dešimt metų stovėti prie miesto vartų, kad ten būtų įleista.Taip bendradarbė Kamilė kalbėjo anksčiau, o dabar sparčiai vertė knygos lapus, žvilgčiodama į mane per stalą. Pagaliau prislėgė knygą alkūne, įsispoksojo į langą ir tarė:– Nors troškau gyventi mieste, mane labiau traukė žiūrėti žemyn, o ne aukštyn. Tai, be abejo, susiję su liūdesiu. Liūdniau ir skaudžiau žiūrėti į žemę, ne...


Praeitą naktį sapnuoju: važiuoju su Zuoku, tamsu kaip tanke, aš jam ir sakau:– Man rods, Lietuvoj piliečių teisės yra mindžiojamos. Jis man atsako:– Važiuojam, pažiūrėsim. Nulekiam Gedimino prospektu prie Katedros aikštės, akurat. Vien tik pareigos. Aplink mindžikuoja ir rankom skėsčioja susirūpinę piliečiai. Kai kurie nuo įtampos myžčioja ant varpinės. Tada aš užlipau ant tanko... Iš pradžių ir nežinojau, kad tankas, paskui tik aišku pasidarė. Kitą kartą kelk ranką, jeigu nori ką paklaust, užuo...


„Aš nežinau, ką man daryti su savimi, kai esu visiškai vienas“Fernando Pessoa Storai apvyniotas antireklaminiais plakatais, gausiai įtrintas naftalinu, slaptoje salėje išpakuotas D laivas švyti ir liudija kūrėjo genialumą. Barškinamos borto lentos neatrodo perdžiūvusios, triumai prikimšti įvairaus plauko konservų su skaitmeninėmis programomis pagražintomis etiketėmis, stiebuose ir burėse ūžia kryptingai į E kraštus pučiantis vėjas, beje, toks stiprus, kad visus mažiau valgančius ta kryptimi n...


Jorge Luis Borges. Biatanatas

2012-10-24 16:01:43

Pirmąsyk apie „Biatanatą“1 aš sužinojau iš de Quincey’o2 (kuriam apskritai esu tiek skolingas, jog pripažinti tik dalį savo skolos reikštų atmesti ar nutylėti visas kitas). Šį traktatą XVII a. pradžioje parašė didis poetas Johnas Donne’as* ir testamentu paliko rankraštį serui Robertui Carrui3 su vienintele draudžiamąja sąlyga – „išspausdinti arba sudeginti“. 1631 m. Donne’as mirė; 1642 m. kilo pilietinis karas; 1644 m. poeto pirmagimis sūnus atidavė dūlantį rankraštį spaudai, „kad išgelbėtų jį n...


Laima Vaigė gimė 1979 m. Vilniuje. Baigė Rygos aukštąją teisės mokyklą. Mykolo Riomerio universitete dėsto tarptautinę privatinę teisę, yra Stokholmo universiteto doktorantė. Gyvena ir dirba Vilniuje. Iki pat mirties, daugiau nei keturiasdešimt metų dirbau Vilniaus universiteto Psichiatrijos katedroje. Paklaustos apie mano profesiją, anūkėlės mane įvardydavo galvyčių gydytoju, bet šiaip kalbėdamos apie senelį – fokusininku. Mėgdavau vaizduoti joms, kaip praryju daiktus: žaisliukus, maistą, drus...


Kartą Gūtenmorgenas su Kalniniu sėdėjo ant suoliuko parke ir gėrė alų. Čionai atėjo Bėrzinis, atsisėdo, išsitraukė iš kišenės ropinį kopūstą ir pradėjo jį keistai graužti. Gūtenmorgenas kentėjo, kentėjo, pagaliau  nebeištvėrė ir paklausė Bėrzinio:– Bėrzini, ką taip juokingai grauži?– Morką, – atsakė Bėrzinis.– Aš ją matau, bet kodėl taip keistai tu darai?– Dabar tu teisingai paklausei, ne ką, o kodėl, – tarė Bėrzinis ir nutilo. Gūtenmorgenas laukė, laukė, kada gi Bėrzinis suprantamai paaišk...


PDR nerimtojo konkurso laureatai

2012-10-17 13:52:24

V. Majakovskis skamba gal ir kvailai, bet nenuobodžiai.Kornelijus Platelis Lentelių nekaišioti – renginių neišmetinėti!                        V. B.     Anoniminis socialiai remtino eilėraščio konkursas     I vieta (neskirta niekam)   II vieta Ilzė Butkutė Socialiai remtinas(bet vis dar šiek tiek išdidus)eilėraštis Aš toks mažas, pajuodęs ir raišas,kad nesuduriu žodž...


PDR svečių kūryba

2012-10-17 12:11:13

Gabriel Rosenstock (Airija) Gulbė Lig ketverių metųLučianas Blaga buvotylusit gulbė tai buvo laikaskai jis išgirdoapie filosofijąpoeziją žvalgykimėspo  pasaulįieškokim žmoniųesančiųjų gulbystėjjuos pažinsime iš tylos Vertė Sonata Paliulytė Narlan Matos Teixeira (Brazilija)   Ramuma mėnulis tai balta lelijaišaugusi iš balzgano rūko dangaus gelmėsetoli nuo žmonių šią naktį dangus yra ežerasjį puošia baltos žvaigždėsžvelgiu į kerinčią žydrynęsklidiną ramumos ir nendrių Ve...