Proza


Apie save: vykdau ieškančiųjų įstatymus. SOMNAMBULAS Sutikau jį naktį netoli Katedros. Jis ėjo greitai, susikišęs rankas į kišenes, susigūžęs ir trūkčiodamas pečiais. Įdomus man pasirodė iš pirmo žvilgsnio, todėl tyliai nuėjau paskui jį. Maršruto suprasti negalėjau – jis ėjo ratais, įlįsdavo į kiekvieną skersgatvį, bet niekur nesustodavo. Turėjo pajusti, kad seku, bet ne, tik ėjo, ėjo, ėjo. Buvome maždaug prie Taurakalnio, kai nebesugaudžiau kvapo, o jis ėjo, kaip ėjęs. Staiga man pasidarė bep...


Herkus KUNČIUS. Dramos

2013-01-16 16:01:01

„Ilgą laiką savo pirštus verčiau vogti. Visai neblogai gauti dešimt metelių! Mano geroji, mano švelnioji drauguže, manoji kamera!“Jean Genet   MEILĖ IŠ PIRMO ŽVILGSNIO Vieno veiksmo drama Maskva. Prie baro sėdi kadaise Lietuvą palikęs baleto artistas Borisas M. Jis pro šiaudelį siurbčioja sultis... Į barą įeina studentai iš Lietuvos. Vienas jų, pažinęs Borisą M., prieina prie artisto. STUDENTAS (lietuviškai). Boria, tai tu?..BORISAS M. (sutrikęs, taip pat lietuviškai). Aš... Ilga pa...


Anna HALBERSTADT

2013-01-16 15:27:58

Jau ne vienerius metus Vilniuje vyksta Vasaros literatūros seminarai (Summer Literary Seminars – SLS). Čia keletą savaičių gyvena, dėsto ir rašo žinomi ir tik pradedantys JAV, Kanados ir kitų šalių autoriai. Viena iš pastarųjų dalyvių – Niujorke gyvenanti psichologė, psichoterapeutė ir poetė Anna Halberstadt, po daugelio metų sugrįžusi į Vilnių. Jos senelis iš motinos pusės buvo Vilniaus gydytojas – plastikos chirurgas ir stomatologas. Senelis iš tėvo pusės, I. Levinas, prieš 1917 metų revoliuci...


Trijų karalių dieną, sausio 6-ąją, Rašytojų klube tradiciškai įteikta Rašytojų sąjungos premija, skiriama už meniškai brandų pastarųjų dvejų metų kūrinį. Šiemetiniu laureatu tapo rašytojas, aktorius, režisierius, „Literatūros ir meno“ bendradarbis Alvydas Šlepikas už romaną „Mano vardas – Marytė“. Vakare, kurį vedė LRS pirmininkas Antanas A. Jonynas, komisijos sprendimą paskelbė jos pirmininkas Rimantas Kmita. Romaną „Mano vardas – Marytė“, atskleidžiantį pokario Rytprūsių tragediją, „vilko vaik...


Dangus. Skaičiavimo rūmų salė. Biurokratas rausiasi popieriuose, Hermis kažką skaičiuoja, Klio brūžina nagus, Sokratas stovi. BIUROKRATAS (varto popierius). Na kur jis, kur jis? Nerandu egzemplioriaus stambiu šriftu. Valdovas nemėgsta viešumoje nešioti akinių. Fu, pagaliau suradau, šlovė Dzeusui.Įeina Dzeusas.DZEUSAS. Visiems pirmadieviškasis pasveikinimas!DALYVAUJANTIEJI (choru). Sveikiname, Jūsų Didenybe!DZEUSAS. Ar visi dalyvauja?BIUROKRATAS. Erotas tuojau ateis.HERMIS (pašaipiai). Teisinsis...


„...joks poetas negali tikėtis bent šiek tiek ilgalaikės sėkmės, perrašydamas jam nepatinkančius Rilke’s „Sonetų Orfėjui“ daiktavardžius.“ Michaelis Krügeris 2012 metų gruodžio 21 dieną sėkmingai įvykus Pasaulio pabaigai, visa aplinkui tapo skaidru, aišku ir nekomplikuota. Nieko stebėtina, pomirtiniame pasaulyje, kaip kad ir tikėtasi, mažiau korupcijos, klimatas švelnesnis, kelių ir takelių druska nereikia barstyti... Tad pagrindinė 2013 metų prognozė – metai bus horizontalūs, patogūs, leng...


Romano „Nacis & kirpėjas“ autorius Edgaras Hilsenrathas gimė Leipcige, holokausto metus leido Mogiliove-Podolske, paskui gyveno Rumunijoje, Izraelyje, Prancūzijoje, JAV, dabar Berlyne. Döblino, Nossacko, Feuchtwangerio, Armėnijos nacionalinės ir kitų premijų laureatas. Lietuviškai 1994 metais išėjo jo knyga „Maskvos orgazmas“, 1995 – „Pasaka apie paskutinę mintį“.Jo “Nacis-kirpėjas” yra šelmių romanas, kaip G. Grasso „Skardinis būgnelis“, tik čia satyra dar kandesnė, dar lakoniškesnė, dar šm...


Dainius Vanagas. Skaitymuose

2013-01-08 22:14:57

Vienas po kito jie ėjo į sceną ir skaitė. Tūžmingai ir su nuolankumu, užbėgdami už akių ar atsistodami priešais jas, trypdami, sodindami, atsiprašydami. Aštriabriaunės, tarsi propeleris besisukančios lūpos malė mintis į žodžių miltus; rankos tižo nuo prakaito, palengva virsdamos klampiomis pelkėmis. Jų rūgštūs, pūdantys garai gobė prašmatnią salę, smelkdamiesi į kiekvieną kely pasipainiojusią šnervę. Renginio vedėjas, spirgėdamas įkarščiu ir sąmoju, stengėsi kaip įmanydamas: „Talentingas ir ambi...


Maratas Valejevas. Vinis

2012-12-26 19:48:24

– Kas tu per vyras? – vis priekaištavo Chotkinui žmona Varvara. – Namuose bent vinį ar ką nors įkaltumei.Nebeištvėrė Chotkinas, iš kažkur gavo vinį ir sunkų plaktuką, kurį kūju vadina.– Kur? – paklausė Varvaros.– Ką – kur? – Kur vinį įkalti?– Na, ko gero, čia, – neužtikrintai paro­dė žmona. – Bent motinos portretą pakabinsiu.– Sutarta, – linktelėjo Chotkinas.Jis paspjaudė delnus, viena ranka prispaudė prie sienos vinį, kita užsimojo ir kad trenks kūju! Pakilo dulkių debesis. Kai jis nusileido, į...


Anatolijus Truškinas. Spjauk

2012-12-26 19:47:50

Neseniai atsitiktinai sužinojau, kaip galima greitai praturtėti. Iš benamių išgirdau. Vienas antram sakė: „Patikimas reikalas: spjauk į turtuolį –­ ir praturtėsi.“ Iš pradžių, žinoma, pagalvojau: „Kažkokia kvailystė. Kaip prietaras: mesi gerti – pasveiksi.“Vakare susėdome vakarieniauti.– Nėra ko valgyti, – sako žmona. – Namuose tik taburetė, virvė ir muilo gabalas.Tada pagalvojau: nejaugi man sunku spjauti į turtuolį? Nors į visus. Tik klausimas, kur juos rasti. Prie tų, kurie milijardierių sąra...