Vienas eilėraštis


Prieš šimtą metų, spalio 27 d., Velse gimė poetas Dylanas Thomas. Jo balsas, skambėjęs įvairiose BBC radijo laidose, tapo visos literatūrinės scenos balsu Anglijos ir JAV klausytojams. Didžiąją dalį savo eilėraščių, tarp jų ir garsųjį „Ir mirtis nebus nugalėta", jis parašė ir publikavo būdamas 16–20 metų. 22 metų, jau pagarsėjęs ne tik kaip poe­tas, bet ir kaip girtuoklis, Thomas susipažino su Caitlin Macnamara, kurią netrukus vedė. Bendras poros gyvenimas buvo audringas, tačiau jiedu susilauk...


stojas išnara aido vakariosopulio duženos balsasvejasi pinasidvišaku liežuvėliu iš visosmeilės raudos –skeltabalsėšiurpi pagauginėkaip pamotėsvytos išvytos našlaitėlės blauzdelėšvytuojanti žolėsežalumos gelmėjedilgėlių ašarėlėm nuėjusi dulkių stulpaspakeltas ir prišauktaspalaukėm pakrūmėm palenkėmatšipusiais grieždamas peiliaisatsopusius mušdamas vyzdžiusžemynper užuolankaspaskui versmės aleliuuujapalei laiko nuskausmintą rievękur tėviškė suka pro miesto šiukšlynąvis greičiauapsukui...


Šiandienbuvauper pėdąnuo eilėraščio šiandien mačiaužvynuotus akmenissužydėjusias uolas liečiausistuburuplaštakomkrumpliais šiandienbuvauper plaukąnuo eilėraščio kerpės kerpytėsit vaikiškos žvaigždėsapšvietė mano nugarą kvietė tenkur nieko nėra   Redos Uogintienės „Angelų lietus“ (2014) ant Šiaulių dailės galerijos sienos (Arūno Uoginto nuotrauka). Apie skulptūras Šiauliuose skaitykite 18 p....


2014-ųjų Jotvingių premijos laureatas kada rimuojasi kiekvienas daiktasir visa jungiasi ir driekias pynėsiš šiapus į anapus iš manęsį niekur ir iš niekur žodžiai imas kai moliu lapkritis paverčia vėl lapusir kregždžių tuščiame lizde nubunda vėjas –tai vėjas iš anapus ir visus veiksmuskuriuos veikiu – veikiu ne čia ir trupa laiko rėmai atverdami erdves kuriasišreikšt materijos garsais ir simboliais tolyguviduržiemį ieškot žibučių – eitanapus jūrų marių arti karalystę kuri neturi žemės nei r...


Vytautui P. Bložei Džiaugsmingą genio kalenimą, kuriuoiš toli pasitinka miškas; apleistą laužavietę beržynėlyje; metais jaunesnį brolį, plonais griežinėliaispjaustantį baravyko kotą; triumfuojantį šunį Džekį; jo paskerstą vargšą kurmį, išlindusįaklai dienos žvalgybai; save –voratinklių siūlais aplipusiais drabužėliais,nuo ryto rasos sudrėkusiom pėdom; įkaitusius geležinkelio bėgius,vedančius daržo link – – – – štai tėvas iš šulinio pasemia šalto vandens,štai motina vikriai apeina burokų...


ar užėjo kas? ne. niekas.   ar kas skambino? ne. miega.gal ką sako man jų. miegas.   lyg įstengtų sakyti. nieką. ir ant lauko laiptelių. tuščia.   tik saldus obuolys. krito.jie paliko abudu. mus čia.   tad abu ir sulauksim. ryto. bet praėjo gatve du. žmonės.   mūs seka liko. suardyta.jie praeina kaskart. kai mus. nes   vis užvaldo kas. nesuvaldyta. nors kažkas ir gaubliuos. nupaišė.   kur mes buvom ir kur. nebūsim.bet ir ta...


man kiaurą valtį davė irrankas surišo, ugnisnušiurus lapėšlaistosi prie kojų aliejais tepėmaukuruos aukojomžali pelėsiai, išdagų dėmėšalta ugniena dega žemė, stiegiaartojai stogąšventą ir žvaigždėtąpasaulės togą skęstančios pasaulės  ...


Tyrumas telydi kiekvieną dienąIr sąžinės mano virsmus gano,Dirbt su džiugesiu ir nieko negailėtiBūki pasiruošus, širdie mano.Išminties – romumo – ir daug kantrybėsMylėti dievą, žmogų, nežiūrint į jo rūbą;Ir liūdesiu nebauski nė per nagą,Tatai tebus tik man skirta kaltės rūstybė.   Iš vokiečių kalbos vertė gytis norvilas   Eilėraštis verstas projektui „Lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių skaitmeninės duomenų bazės, skirtos mokytojams ir mo...


Miškan be peilioakmuo be kraujoįpilk man gailiųrasos         iš saujos                        kuria pasitikiu ir miego slenkstisne toks jau aukštasjį peršoks siela miegankaip paukštiskaip apkasuos pasibaidžiusi stirnakalne Asavytųkaip velnio kumelysvirpėdamas upės visatojanos pulso klausytų bet išgirdęs maneišsigąstųir klausą prarastųlyg sie...


Antanas Šimkus. Tyliai tyliai

2014-07-30 13:24:29

Ramunės. Debesys. Nemyli. Myli.Čionai. Tenai. Sidabrakailė vilkėArtėja. Tolsta. Tyliai tyliai. Varovai. Dienos. Tuščios bylos.Lietus. Medžioklė. Kapinynas.Rieškučiom dangų iš pelkyno.Išbėgo pro pirštus. Negrįžo. Ąsočiai erdvūs. Daugiabučiai.Apykaklių kraštai įtrūkę.Kiek nebūties užpilta, ūžta.Ir vėjas. Širdyje – jo gūžta. Naktis. Užuolaida – nė krust. Žvaigždynai.Čionai. Tenai. Sidabrakailė vilkėArtėja. Tolsta. Tyliai tyliai. Ligoninių langai. Aptirpę.Per aukštus patalų pusnynusPenkis kartus...


Draugai