Vienas eilėraštis

Tyehimba Jess. Gailestingumas

2017-04-26 19:12:30

karas kalba nakčiasudraskytų vaikų lūpomis,jo kakta – iš plastito,kvėpavimas – naikintuvų;karas prabyla ir auštant,švelniai švabžda pinigais,lenkia banknotą po banknoto.jis kalba reklamųmuzikoje tarp žiniųir naujienų, tada užgiedanacionalinio himno balsais.jo žingsnis žvanga purvinomis monetomis,jo ranka – gausybė nutrauktų rankų,jo plaštaka – iš trūkstamų pirštų,prarastos rankos bigėsiekia dangaus, pėdarausia mirusiems apk...


Henri Michaux. Didysis smuikas

2017-04-19 16:07:55

Mano smuikas – didelis smuikas-žirafa;juo grodamas kabarojuos aukštyn,krūpčioju nuo jo gergždimo,šokinėju ant jautrių stygų,vulgarių troškimų alkstančio pilvo,kurio nieks niekada nepasotins,lekiu didele sielvartinga medine širdim,kurios nieks niekada nesupras.Mano smuiko-žirafos dejonė slogi,susireikšminus, sakytum, tunelis;iš pažiūros jisai susikrimtęs, rūstus, užsidaręstartum stambios godžios žuvys vandenų gelmėse,ir visgi kažkur galvoje rusena v...


Jevgenij Jevtušenko (1932–2017) Kūryba tarsi tiltas pakylėtasaukštai virš žemės tarp dviejų krantų.Tik vienas būdas mirčiai nugalėtiesi, kūryba, nors ir keista, tu. Poetai mirdami žaviai pražysta.Tik vergetoms mirtis yra mirtis,o štai poetui tai antra jaunystė,jau amžina gyvavimo skirtis. O praeitis tarsi paskendęs miestas,kur tebeskamba varpas įstabus.Akmuo, į praeitį atsainiai sviestas,atgal Vijono švystelėtas bus. Ten praeitis į jaunus veidus žeria...


2017 m. kovo 26 d. – 125-osios Walto Whitmano mirties metinės Dangiškos mirties šnabždesiai, jų šnaresį girdžiu,Nakties šneka, chorai pranašų,Žingsniai, kylantys lengvai, paslaptingi vėjai, pažeme skriejantys,Vilnys nematytų upių, srovė per amžius tekanti,(O gal tai ašarų klanai? Beribiai žmogaus ašarų vandenys?)Regiu, žvelgdamas dangop, debesų didžius masyvus,Tyliai, lėtai, gedulingai banguojančius,Tarp jų – niūri, pritemus žvaigždė ...


Kęstutis Navakas. abėcėlė

2017-03-22 19:31:29

kaip nustebome radę a    kas po to? negi kitos raidės?o mums noris kalbėt bet ką    ir skaityti bet ką gerai nes mes jau skaitom trejus metus    tris sekundes plius šimtą žodžiųjau pradingome metuos tuos    bet kas nors mus atkurs iš suodžių ar iš švino seilių piršte    jis ten lieka nuo seno šriftonežinau kuriame krašte    nežinau kurioje jo kriptoj mes g...


Delijai Valiukėnaitei Lyg auklės iš Sylvios Plath išpranašauto eilėraščioMes tobulinam ir šlifuojam žodį, kurįTurim perduoti intelektualiai mūsų auklėtinei.Mes laisvos ir skirtinguose kontinentuosedžiūgaujam,Degant žaliai online šviesai (lyg kambarinėIr vėl loštų biliardą po žalios lempos abažūru),kai tiksliaiNutaikytas žodžio kamuoliukasĮkrenta į tinklinį krepšį ir kaip sąmonės uraganasAbi pagauna azartas. O, koks azartas!Darbas skirtingu dienos režimu, kai viena iš mūsųKeliasi pusryčių, o kit...


Simonas Bernotas. Western Union

2017-03-08 17:17:51

Mes baigiame užmigti šioje tvarkojeTad reikia truputėlio chaoso dabar esuMašina kuriai reikia brangių tepalųIr daug benzino kiek negali parūpintImportas iš išgalvotų valstybiųRegis dar žybsi akutės dar juda rankytėsVisi pasižiūri dar kruta pyzdukasReiks kažkaip jį patvarkytiKad kiltų produktyvumo lygisSusimetam galingam procesoriuiĮrašom naują gyvybęRytoj ateis apžiūrėti komisijaTokia proga primontuosim madingą kaklaraištįAr prisegsim varlytęKuri kvaksi pagal populiarią melodijąIš naktinio klubo...


Patricija Šmit. Elzbieta

2017-03-01 14:20:46

Jūs žinot apie juos viską –kaip veikia vieno protas kaip kitožinot vietas kur geriau nesilankytiir žmones kurių vengti reikia vaistininkės tikslumu nutuokiatką reiškia tas nepaliaujamas plepumasir kurios santuokos nebus laimingos žvelgdama į brolio draugus žinotkas tikras rašytojas – talentas iš dangaus –tas kuris rašo širdimio kas tik šiaip taip išsirašėir paliko niekam nereikalingus tomus žinot koks sielos skrydisvirpant tyram balsui bažnyčios skliautuos      &...


Pranas Morkūnas. Vėjadžazas

2017-02-22 15:30:58

gyvybė skatikasgyvybė džazbandasviskas džazbandasužplieksim maironių pasturgaliusžiebsim pasmurnosiamspūsime storkaklius riebiustranmakataidžazbandarainustoginsim kiurusius stogusšvy-švaukštgyvatinsim dangųdainuosim trankiaumiau-miaujūsų žilę tūkstančio metųgargažėjančią gargažęgvaltavosim kačergačiuraukštir balnosim kaip mergąpadangumaraukšeilėdergčiuskaip užterkšim pagalamtram-pam-vama-ja-vūromantikas sielą velka į vieškelįvisi ten vieškelio šunys ją šuninajums didi ateitisskūrinsim surūkšlėtą...


Kazys Bradūnas. Tebūnie

2017-02-15 18:35:52

Vasario 11-ąją Kaziui Bradūnui – 100 metų     Kur tu dėsiSaulę, žemę ir vandenį? –Sudegins, užkas, nuskandins.Bet tu palietiSunarpliotą chaoso audinį,Ir viską baisiai įskaudini,Tardamas: Tebūnie! Ir girdžiu,Kaip akmenys trata,Ir jaučiu,Kaip įtampa virpa dvasia,Ir matau,Kažkas brėžia degantį ratąJuodoseGelmėse. Ir pliūptelia vyzdžiuose liepsnos,Pavirsdamos drobe žalia –Leisk man būti šalia,Pirmaprade Ugnie,Kai širdis drebėdama šankiaiTebūnie!Tebūnie!    ...


Draugai