Vienas eilėraštis

John Ashbery. Šis kambarys

2017-09-12 18:33:51

 Šis kambarys Kambarys, į kurį įžengiau, buvo šio kambario sapnas.Aiškiai buvau pripėdavęs ant sofos.Apskritam šunsportrete buvau aš jaunas.Kažkas blykčioja, kažkas yra aptilę.Kasdien pietums valgėme makaronus,išskyrus sekmadienius, kai sumąstydavopatiekti mažą putpelę. Kodėl aš jums tai pasakoju?Jūsų čia net nėra.   Iš anglų kalbos vertė Dominykas Norkūnas   2017 m. rugsėjo 3 d., sulaukęs 90 metų, savo namuose mirė vienas žymiausių XX a. antrosios pusės Amerikos poetų, Niu...


Rugpjūčio 14 d., eidamas 96-uosius, JAV mirė poetas, kritikas, eseistas, „Literatūros ir meno“ autorius Pranas Visvydas. P. Visvydas gimė 1922 m. Kazlų Rūdoje, 1946 m. pasitraukė į Lenkiją, 1947 m. atsidūrė Vokietijoje, 1950 m. emigravo į JAV. VU ir VDU studijavo architektūrą, filosofiją ir istoriją, Amerikoje dirbo konteinerių projektuotoju ir dizaineriu, buvo tikrai įdomi, nepaprasta asmenybė. Literatūros kritikas Virginijus Gasiliūnas yra prasitaręs: „...kas iš 90-mečių Lietuvoj beskaito poe...


jau greitai išeisim iš šito nepatvarumo, žvakių lašėjimo, vyno pusrūsio durų laužymo, satanhauzo, prancūzparkio ir Žvėryno gatvelių, kur buvom kiti, susitardavom, kur vis dar lūkuriuoju tavęs ar savo pačios miglų išsisklaidymo, tai ne taip ir svarbu, laukiu lyg jidiš kalbos pamokų, kai kalbu, rodos, bandau perkąst akmenį, išeisim iš savęs, virtusių kortų veidais, manekenais su gražiais drabužėliais, šitoj begalinėj konstrukcijoj, k...


  audringai ir labai ritmiškai 3, 4,1 2 32 2 33 2 34 2 35, 6,1, 2 ir 32, 2 ir 33, 2 ir 31 2 3 41 2 3 45 ir 65 ir 65 ir 65 ir 65 ir 75 ir 85 ir 96 ir 97 ir 98 ir 99 ir 910 9 8 7 6 5 4 32, 1,2, 1,2, 1,3 2 14 2 15 2 167891 2 31 2 341 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 42 3 43 4 54 5 67, 8 ir 98, 9 ir 109, 10 ir 119, 10 ir 1110 11 19 11 18 11 17 10 26 9 35 8 45 7 45 6 45 5 45 5 51 2 3 ir 41 2 3 ir 41 2 3 ir 41 2 ir 3 41 ir 2 ir 31 ir 2 ir 31 ir 2 ir 31 ir 2 ir 3 ir 4 ir 5 61 2 3 4 5 61 2 3 4 5 67, 8,1 ...


Kai ateina draugai, supranti, kad yra vienatvė,Kad darbo diena yra nedarbo,Supranti, kad globalinis atšilimas – visai ne atšilimas,Kad šaltasis karas gali būti visai nešaltas,Kad hibridinis gali būti žodis, karas ar automobilis,Supranti, kad meilė yra laimė ir skausmas, viltis ir beviltiškumas,Supranti, kad tu esi kūnas ir tas, kuris turi tą kūną,Kad esi kažkas daugiau, nei žinai apie save,Kad nemėgsti rinktis, nes pasirinkdamas turi kažko atsisakyti,Kad nesi toks drąsus, kad galėtum rimtai išsi...


Matau juos stovinčius prie paradinių universitetų vartų,matau tėvą, vaikštinėjantį po gelsva smiltainio arka,raudonos čerpės tviska už jo galvos itsulankstytos kraujo pilnos lėkštės, mataumotiną, priglaudusią keletą plonų knygų prie klubo,stovinčią prie pilioriaus, sumūryto iš plytučių, kaltinėsgeležies vartai už jos dar praviri, jųsmaigaliai it kardai juoduoja gegužės ore,jie tuoj baigs mokslus, tuoj susituoks,jie dar vaikai, jie paiki, jie težino esantysskaistūs, jie nieko niekuomet neįskaudin...


Karlis Vėrdinis. Rugiagėlės

2017-06-26 19:08:58

Mielas seneli, ar tau patiktų rugiagėlės?Matai, įkišau puokštę į tavo vazelę smėly.Netrukus Joninės, panorau šiemet pas tave ateiti,pasikalbėti su kuo nors, kas nesiginčys ir nepriešgyniaus. Pažvelk, kas čia aplinkui darosi – smėliukas ir žolytė,vazonuos gėlės, tetrūksta krapų ir svogūnlaiškių.Kieno sodas nedidelis, gali čionai pasireikšti.Ačiū Dievui, mūsų šeimai nebūdingas šitoks stropumas. Dešimtame dešimtmety ir juos buvo apėmusi karštinė –kiekvieną laisvą sprindį sukasė, augino bulves,pra...


Sakoma, kad netekusį žmonos Orfėją menadės suplėšė į gabalus ir įmetė jo galvą į Hebrono upę. Galva sau plaukė tolyn, dainuodama, pamiršdama, semiama vandens.   Euridikė                                        jau pamirštu, kas jipametusi sandalusžolė kalasi per jos pėdas ieško po žemęsmulkiai pintos apyrankės savam angliaspalviam riešui musės ar gėlės vardai         &n...


Aidas Marčėnas. Sukalta

2017-06-14 14:44:35

Nors vyrauji čia, permainingas vėjau,nors moterauji, kvykianti minia,kenčiau vis tiek labiau, negu kentėjautėvynėje, ištrynusioj mane. Lietuviai trinas ir neišsirovę.Imk talpią terbą, ubage, gražiaieik į save, į Lietuvą, tikrovę,kur ūkia slibinai lyg garvežiai. Pelkynų prasmės, beprasmybių girios.Kur susilieta, ten ir Lietuva.Galbūt jos tiek, kiek tu, už ją nemiręs,nugyveni, kiek ji tavy gyva.   ...


tau suteikia unikalų numerįpažymi grotažyme #ir įkalina šiapus vienutėje ir tu visą gyvenimą žiūriį tą virbų sukapotą šviesos stačiakampįgalvodamas apie laisvę kol pagaliau pabėgi iš čiaį anapus išlauždamas grotas †ir išsilaisvini   ...


Draugai